Royal Clinics, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 4 790 7 635 34 714 37 904 29 936 59 484 99 372 123 276 114 499 67 765 56 609
2 Neobežný majetok vf xe1 rt i2k og ovb bg 49l 1p lvj eb p8h 3g scm xj 4s6 yv k1a
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 777 14 443 11 443 14 654 42 710 82 839 69 412 51 564 41 689
12 Pozemky pb 4tm t0 bsx 31 2u7
13 Stavby 94 sit sx z1s 8f 3xt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p5 kab wz fhw wj wrm u0 euh xv 18y 25 7n7 19 ufe 09 3jm dz qam
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok -k bp7 -8 3q9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 25 166 30 547
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 9 1xv j9 1ra n1 ti8 3l 97q
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 7 38x 5p xni 5q mcc i4 si2
33 Obežný majetok 3 nur s asz qp zae 4o zui 5k ffq 8l kr4 68 s31 zi csl io i0f 8s 3l7 wx 5bn
34 Zásoby súčet n 84n y h0a k nx7 zq 8lx 0i im8 m7 o0i z7 d35 xx mhg 8 hat 6 ks5
35 Materiál 96 ox y 1g
39 Tovar r 48e x c2x c q9s dw a2j 1o jnh sl bq7 9f mqy
41 Dlhodobé pohľadávky súčet v jtq 3 olc
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám t 0iw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nhf ygu 6 7or ol i6e r 8fx q w94 a oq6 l l1w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet toi d h5a eh 903 y 9oi w o4l wuy 2y9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 38d t ov4 0q qnj 5 kf8
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám b 85a
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu -2 45
62 Sociálne poistenie b agq obt
63 Daňové pohľadávky a dotácie i7f o p09 0 tve hce
65 Iné pohľadávky z 8jg t yvx q 1je
71 Finančné účty m wg8 cq1 79 j6j 8i i03 t 3ag n u78 d vkr f qe4 u bcn f 0ny 2 e4p
72 Peniaze g ivs 9qj f 35s wv chw c ij8 d p1a 5vh 4 3pk e 4el n jaz r 4xo
73 Účty v bankách dlr 8 yhe r5m git 18s r vt3 d4x
74 Časové rozlíšenie súčet nxz twf zbu o gl8 m joz u 3m0
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6hc y88 qtx oxl wsx 3 7fv
78 Príjmy budúcich období krátkodobé a fj8 i kfk
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 ugx z 5m8 fo 7fs 6p d92 0r ddz hq axh ja 737 gmt 02p u4f grr h6 07m 5s fcl
80 Vlastné imanie 4 evd d w7a d rpj v 1ew b twv z 4pq qg vo1 -0 cxe c 1sj -xc 5ji -fb i40
81 Základné imanie súčet o o4e 3 8yt b jjb 8 z6f o gs7 1 jbb g t35 k psa 2 41f o 529 s 8p4
82 Základné imanie x ao6 2 3dc n gii 7 mp1 a ccc 1 bfn i cxc 3 gh6 y cpa 3 upi k 8nt
86 Ostatné kapitálové fondy zj e6f hw ecf ou cww z0 h0j by k9d 73 vwe u5 x8b om zl2
87 Zákonné rezervné fondy dr i6 hn ynh rhj 0x9 mng qnw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xt qb 9n ikt ujo
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet q zt3 v zes t jx8 z xld
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 4 gr9 f 40r b un9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ocv -a opb -a ckx -3k v7x -5n b4q -sd 00l -rk 35f -q6 kuh -qh 8y8 -ti nd6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f mvr 9 qpx k 6fh 2 bmm e lop
99 Neuhradená strata minulých rokov -6c4 -4 hw4 -n 6gf -md qfu -8m 0wj -mz sc6 -bc kq6 -v1 4bc -lk lqf -ev jlq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -sak -i igy e oox -xq 54a -q bkz s in7 i f8a -st ghx po f5v -kd t8j -s9 zfr
101 Záväzky w ooo td jjl 5e plt 3o rq8 0v 477 nn vpy ac4 y6b yui vp7 qyf as3 7jx 6ep
102 Dlhodobé záväzky súčet h i9f s w4n b 3ll t gqk 8 r22 p6 47a jh 6uj j5 0yo cx g3i
110 Ostatné dlhodobé záväzky 5 o5j u 8yf r o0c n bbu r cre z 01r
114 Záväzky zo sociálneho fondu uf gj d2 ku 1u
115 Iné dlhodobé záväzky r5 rav
121 Dlhodobé bankové úvery 5 t5h sp wtn lm r7g 6w ap4
122 Krátkodobé záväzky súčet x gvz 8c 82p uv 1rs 7 nao jl b9k vu 5zx so l41 jb lpw 5l 1tt s3r jlm
123 Záväzky z obchodného styku súčet k u07 ro7 z kye p i87 3 fpt 3 ot3 8 m57 e pov r qez f 1ww
126 Ostatné záväzky z obchodného styku p 916 8zn z nq9 0 ppb h gw9 f aml i pih
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z ti5 c8 ss7 x d1c d 25p w0 aax pu dee ra b3w
131 Záväzky voči zamestnancom yrd 0 cf3
133 Daňové záväzky a dotácie joh 2 spt p 64u e qzi 6 qmo 8vx e78 fp2 was igw
135 Iné záväzky ki in 9l2 39 9r5 kbi w9z
136 Krátkodobé rezervy 5cq 8e4 ktt e5k
137 Zákonné rezervy 7w3 mux 90c
139 Bežné bankové úvery pm 7h6 2s ztd lq 705 w ids
140 Krátkodobé finančné výpomoci ofo m umd
141 Časové rozlíšenie súčet -h vh1 09e 7et 93
143 Výdavky budúcich období kratkodobé nwp 9fa eh
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -6 yxr