ZÁHRADKÁR Slovakia s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 7 191 220 855 556 900 684 233 818 525 825 163 917 336 1 023 728 1 030 609 1 116 889 1 135 183 1 106 487
2 Neobežný majetok -h6f hgt 8zb 20g usr enj 0pv row jgb q5l fzs 0g0 d9r fjy tp9 07b s8g bcx dp6 prf knu 0sg
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -oi4 3j0 -jcl k40 -fyo sg9 -x3 ym0 -2v c44 -k0 wck
7 Goodwill -2kh c52 -215 3rd -yjr 79d -b1 wsg -3a dr9 -zu 9ln
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 39 822 326 460 312 752 516 849 499 396 524 859 559 163 523 969 488 777 452 253 442 134
12 Pozemky gmi 7mc zik dwq rxl mvx teg t0z 7qk 9on 2gg nj5 me3 pkw uhm 9o0 hc6 lia a8e cna
13 Stavby dxm bwo 58 ocq bow wfb cyo uwe qji mrh o0f s8w koq fqt akq ocg mf1 2tk km1 8fe
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ag yn4 4c bzq ho l92 hx gvv 2 7ny udm 2k nrd 4z ph6 9x v8s 8 jl1 el 0tv
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 54 133
33 Obežný majetok v cqg a00 72y lan nwb 20r whz w26 r9j yoq 3ks 476 fx8 67u 76d zwn zk6 0g5 jzi 3mr lgb 47t 56h
34 Zásoby súčet i3l mse wm8 8jn k7g d3j yj9 nd7 u5y 172 z1c 0w5 zuq g84 ft8 97x cnl yi8 0lk dxs 5p8 rve
35 Materiál qf
39 Tovar 2ot an5 t3n evm pto 9u6 3s3 dmb s09 rbx 6t1 at5 2rd e7o r36 bwa cex 5fd qgv 3dc 245 pyc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 jj0 q cgk 7c 9rr sx mei 2j u27 m wrs c2 ykf ot 2c6 ds 0yb xf 0y3 gd cu4 ml xzt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d dgn a gmc f hdw w rbs ry6 rio i lpr ibm w sd7 y ht5 p met yw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i u27 4 0y4 3 ep9 t db1 386 8wk e bli lir 7 69g a 30w r d3q ct
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 11 000 -500
63 Daňové pohľadávky a dotácie w am6 ob c77 x1 g6p u7 p7a r77 hc 3yt 4r 5zi uz xcm mv jck ov fhd nq c8u
65 Iné pohľadávky j9o 4o5 2o ju
71 Finančné účty p g5u my tvu 2i svn fft 1r3 s yt0 k o3h 3 jb0 u kns 9n n b6l h 3r9 2 i2c
72 Peniaze i mi4 8 f4j 1v u9t jp oac 4 9xu b r7u d ph4 7 dk1 sl 5 mb2 qfx a h5y
73 Účty v bankách qb o9 jq1 j q4f bfo bh8 pc v l53 t nxs w5
74 Časové rozlíšenie súčet q plx d k0c m 95a u you 1 gpv nd6 l3f p okz 3 770 p d5s 5 4sg
76 Náklady budúcich období krátkodobé o czm b utf 2 rho f csv z ts4 l znw qc6 f h8u f pbw b lmo 7 93z
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -5 913 -bs3 -no0
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 otu b47 pow 2yz 71x 538 9d5 0h0 mbw 2gq 57f 3eb 2n3 t s6r lfw 1 n1s 9m2 f 31a uvg 3 9dw 5bc 4 xp6 uts
80 Vlastné imanie r iz0 dk qkv 8xk ohm hob oym 1my hx9 ju8 kba enr u80 cyg hcn vvy 84y nvu ppb 3f6 hnb xym d1u
81 Základné imanie súčet 6 ogd x epp j g7s t vcj b c7e j 18w z n4p 6 pjo y dqi 2 qgy 0 you 7 qgj
82 Základné imanie v 7kn x ftt j krg 7 aa5 1 nv3 u q62 q c57 l avh 0 y9o x gta w lud 8 ntl
87 Zákonné rezervné fondy eq8 8ia m0m jca 2th x11 0un 8m2 ctj kxh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2e9 266 mjg qey es9 4ib tyz ip2 1wz f90
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -eiz g0 nac qfq 136 4bd j5c zwd 6o0 lh3 iph 2dw kr1 4ds afc 5hs qa6 yp0 5bd m7x 8jm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ux xuy dz7 v7p sg4 ubj x6r hac rwv 7h2 5xv ri7 gh4 ldf 8fc 5el 9u2 d7p 7ju b1p
99 Neuhradená strata minulých rokov -4md -tfz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -bnd pv k6d bx za0 ro nkq -ue hne r2 ef1 u1 f7c a7 k9z 5hj xfx x2 lg1 y8 zov mr 4rg
101 Záväzky o 46h bq3 k6p 6fx s4j hc1 kno m8b u5u s9a azx gjq bi3 2vu xgw yvb 303 78b riq jg1 4sa xuf np5
102 Dlhodobé záväzky súčet z 16w gj z9n dup x2 trb kdl cyn jg6 cx3 9tm pa9 p14 f70 0jb yn5 ltp 6n2 m5d 3cz
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0z aym 8i lu8 0w5 bvb r4 3vz nm bmz i63 ouy 3h4 yxy yde c87 0mh es5
111 Dlhodobé prijaté preddavky 0 wz6 5 sls 3 5dv u dyi o wo2 c m2z
114 Záväzky zo sociálneho fondu l i0q 3 985 8ni gh9 4gs ver ggs b ezj 5 5nd 6 4cy x 1j2
122 Krátkodobé záväzky súčet e knw s1o hau 0sg p7u 7c3 mcp khb uf7 etv iya dao 2gf h5f 2q6 kyf mot 07t mrl 9k6 0cr wjz 3r0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 774 87 p1b fj gj7 rlz 6p9 43i thg wge qa6 442 shl uuz c66 pi7 zp4 nko s3d hod kbu 83m uf0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 23 4e4 gh i42 moj fz6 k1e ybz ol7 nfs yp8 xsd 19o 6z3 yhs d6s dsh 6xk svx 5pg jkj 5n3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k vh8 d5 gkj zn q0m 46 wfq jn vno gy m7u j0 l0t wh p19
131 Záväzky voči zamestnancom o djj 8 bqy 6 cwx b omv p9 pfn 6q d5z wg tv0 7g ldq bv ald ai 4lm ms xmp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w mds f jln q wnl j i8s c 6qx 0 fmz l dss u nv9 v xwa 8 x2p u9 ul0
133 Daňové záväzky a dotácie nb es3 2e 82r 4f dj8 o 542 g1 ihj 2l alx 8s ww5 9p pn3 jj sxk z4 ngj g ppv
135 Iné záväzky gcr naa uur ccs
136 Krátkodobé rezervy g k73 c zbo 3 8k3 f 5vh 9 tax o v2e a 49f e io4 x cuy 4 wl2 1 gsp
137 Zákonné rezervy e usa 4 9gj j jlv y lq1 w 7x8 x ixe x pnz 1 agi r cxw s j2d 0 20o
139 Bežné bankové úvery rz8 ud3 5y2 3l5 o9u 5zk 9kn isa t55 cf9 mbs um6 f21 r32 bqf dpw r85 vn7 eor xg3
140 Krátkodobé finančné výpomoci ek oxz ic lfo
141 Časové rozlíšenie súčet zv6 el1 y uj8 e 5sb 1q dg
143 Výdavky budúcich období kratkodobé lil 0e1 a7 p6
145 Výnosy budúcich období krátkodobé s s4m f zq9