Zeter, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 181 42 964 46 143 52 678 43 217 35 460 23 526 21 147 16 056 27 355 26 061 29 010
2 Neobežný majetok 49 3uq 3n mhr 6e xqr gc lxl yp 1lh w rxx c 8qf kj o vvo 2 f5z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 735 31 261 21 099 19 903 7 668 2 997 11 3 166 2 166
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yw 33a 3u wfp 9g 9py 2f sev w vtk j 7qo e1 m 21k 8 cp7
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 0g 0nu
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 0i i4e
33 Obežný majetok t gfe 3 a00 ue 5gn bt qj6 gf vq0 mt pwm vw e2b bh er3 a9 371 sk r50 d1 v2m 68 utq
34 Zásoby súčet jr0 ekw 2u vfk j64 vcf 38w 8qw vyn 0bl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7 cgr n 84d 9t q69 p7 rmz o q77 3 spq r gg0 b rhj n2 tkh a slj e3 ezy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c 829 s ub1 yd tef le p93 m f9b 6 vws t qrz n flo 2 lsa 4 pos k oy1
62 Sociálne poistenie gjn 41q zz7 84 bd m5 m5
63 Daňové pohľadávky a dotácie cax jla j38 y0 g8 9k q9
65 Iné pohľadávky xv1 jkg 9 tnz vts 88f ype yg5 4x7 7dk lvq 6c8
71 Finančné účty s bak 4 ymt p sug v r9j q ayb fq h9q o cof w2 5yf i eqy ke iql 8x 77o k8 xqa
72 Peniaze 1 n6m e r0k 8 6gl o chp 4 59b sn l14 6 29e 20 yrz s lje b0 s6u 91 gvg 46 5sa
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t zs9 4m rnp 1x k01 03 52k 1z en7 nl 4h8 es co9 ef y4a w1 niz yy 99v sa t3m 53 hg1
80 Vlastné imanie c 26o -e lw2 -f 0h0 -f cpq -vz qd3 -92 mr7 -pl 3s1 k k4i my0 c ytl 1x a35 j9 45g
81 Základné imanie súčet f wc3 b msc 7 eyf i 8bh q u5d 9 1c3 4 674 w t8w p kt6 0 vdw 4 jyx p 79j
82 Základné imanie 7 021 g ll1 i q6a a uy0 n b45 b tf3 p d7h i amu a fyg i ss1 4 lm3 0 fcd
87 Zákonné rezervné fondy n 1 t j 5 0 r p j 0 9kh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov hj -1 cxe -9 qas -z 66g -k6 on4 -44 xk0 heb -9 xyl 0 phu 6 aq6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov it 6bb 4 ygj u guw
99 Neuhradená strata minulých rokov -q cll -u 2on -6 acr -zt 21u -9s nu2 -7 mpz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m3 -2 a81 6 o1d -o dns -1d cdp -a 1g4 -3u 2jm bzl -d qif a i9j n n2g 0 pk1
101 Záväzky pkd lx n95 95 lb8 yu 333 4r db0 lx 7n5 pl cme cj 1py de 5zo 14 8ys 1n 0cj na mc8
102 Dlhodobé záväzky súčet og ifv a1 b2a we 6n9 78 gu7 a2 zxy b 491 36 n1n cl 7x3 9 rhm
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 n mv3
122 Krátkodobé záväzky súčet 67 dii s6 scb 0u p7o az 6kw d5 eg2 rk qsv u l13 6 lhh q 1zt p zbn c mq9
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7k1 o ka8 0 pve h q5c 1mf h op0 1 71l w he5 h 3wy k fet 2 fkl
131 Záväzky voči zamestnancom wel ft ki zb x9 tl yq wc h9 na yw
133 Daňové záväzky a dotácie dj 8ey p tbw 6 ki8 pnn wlk 8wk p83 n88 8b1 9v4
135 Iné záväzky qt xat 0g bzu q0 58a 1t owd wy zz4 mm dkc h qlf d zcd v md4 sks 7 506
136 Krátkodobé rezervy tgn ai7 y66 pi2 0hm cn0 86g do5 z1m oyh qxx
138 Ostatné rezervy 1yq