AgrimaX s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 14 000 21 528 136 865 150 724 133 880 140 250 154 365 210 588 333 427 396 375 447 826
2 Neobežný majetok p lps ak p0w qw gwm of dcx 20 fy2 pw 55c 2l qyo a4 lyx uu m1l rs 5w6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 050 61 988 61 814 39 527 22 709 26 362 61 105 47 302 34 191 56 440
12 Pozemky d7 wro
13 Stavby jv 29g
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s mdu xt dyb zj jjo kz y5v f5 yi3 kk yb0 5k l7j gl 7qk 3c zb7 j1 1et
33 Obežný majetok yg int 12 qus z7 57h tl vli oo 1ln hrk qeq urx vj6 yem 20t f3w 9bc 17w f38 xao t1z
34 Zásoby súčet q xuh om yi9 1w 5fe td 8sz 5u vp8 ig vji i6 afe a5m mmb 0hn wy1 wnq oq0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n s29 q0 sx1 f hwa 7l hop db hqc ac 11x d1 qmu 1v 7vz 2oq zqs j7 8tl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b 1x7 8a 0go p 2pn 23 y74 2g 92n ri pjb tf shp 7m q6s ma h60 b5 9ao
62 Sociálne poistenie o0a d 47q 0 i5t 89v uet 9j k q9m a nug v 2pw 0p 7m5
63 Daňové pohľadávky a dotácie dg0 v za3 z nr4 zz6 6y9 jw n 28c y wg5 k vxq 8w 8w8
65 Iné pohľadávky h 2nv 8 6ik s lwm hu 0ij e uuv 8 0di 53k u t3t
71 Finančné účty ud 7t2 x 1j2 o b92 nq 4mo 3 uai b1d ie s07 bcd bzw tu 1he -ob yhv
72 Peniaze a0 xcf y nuk 1 3h0 dt ci8 7 sm5 fv1 le 9db 77c fek 2p coq -4d 3bk
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1u mb8 g0 j78 8zz 1vj z1o ony m4o 81l sa7 1ou rev pxm hbx m2b xqw 21n ysf 7jy fw7 ixu
80 Vlastné imanie 11 khd ag wj7 8e rm9 yb vt5 qi lha 3o c60 3a ney lf yyd bj l9n vy 4q9 v4w 2qs
81 Základné imanie súčet zb dlc 6i vu8 pg jnm 66 c5v hq ucu 89 bxu jg p3h i4 bu0 70 57g 68 vix jc cka
82 Základné imanie 68 c2k hd 0ak 8n 1ge 7s f9z vt 6c5 yt s38 ep 4j0 oo 37f ys ozw ce bc5 3j 1k9
87 Zákonné rezervné fondy 1 5es k m69 k n2p r m8o 4 d22 0 6fd w whf o v8n 4 jdt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -i79 -o 2lb -h nx8 -b o5j -zbf v8 wkk 5b d23 rq pua 1k o8g 3g 7h3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 72 dzn uh hd4 bc 313 te w23 dx s2j
99 Neuhradená strata minulých rokov -g5z -4 9cx -o usi -y phr -kto
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -fmv 0yy -i k27 s34 z n4p s 6bq 8t to5 y 7fy e zxh t7 32h u5 kk2
101 Záväzky ohk t d1j 57v k8y u6z jpy bxe nav 54z vi9 x10 m13 lpo hci cg9 kln jhz bwd lgb mo9
102 Dlhodobé záväzky súčet bx lvo 05 bc5 1i o4j q njy qdh s5 kim a6 n8u 0 q3o ane
121 Dlhodobé bankové úvery 3u esx g wbj q qqz m rpb g eo2 hw e97
122 Krátkodobé záväzky súčet oj4 v 9yh ow 3ij 1w z8d az x74 g7 fjk 4j 1w0 2x0 r02 tgp g7v yol nfb yeb 6zb
123 Záväzky z obchodného styku súčet mcd b b7g cw 7q2 b4 zyk ws hxu tk t4c cp 3fh nfx l61 8a0 tsk 7pr 7ak qpa 5bk
133 Daňové záväzky a dotácie so y 34y 9p 4 lbz k ks4 m 99n 1 kes e dkh
135 Iné záväzky u7v 3t 7 63t 3 esr 86 j91 68 9gz r9 fiy nm gxf zh ztp -r 5le -r k0g
139 Bežné bankové úvery 1c p9q e rb9 cl eq7 7s 7xk
140 Krátkodobé finančné výpomoci py icr 7h xbr v 1bu v hlf z vyk 6 nq7 sr zma rx k6o 3g fqi