AgrimaX s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 14 000 21 528 136 865 150 724 133 880 140 250 154 365 210 588 333 427 396 375
2 Neobežný majetok 8 c55 4d ae8 wg 6og 2s zeo 5o imd j8 bhr pl bbm wv z01 ot 5y8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 050 61 988 61 814 39 527 22 709 26 362 61 105 47 302 34 191
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p bt7 w2 r5q sw 1t4 l6 mbe tg w36 yw lsh 6x rye sw y3t mc p8h
33 Obežný majetok ix sfd vv gvv c5 x7q ue 8pi no a1k j5d lbl ecy 03w dzj k35 k9w 2hy 7ll j6f
34 Zásoby súčet h qjv wd n7i fs 4mg jl 6d2 eg k4h 6f r0s 01 ord ryc rqf 4x5 cms
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s 2uv 07 0c2 y mr7 bz vle a6 ybn 08 qrd gi 3fe y6 wfu p4f hs1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 wvp x2 7cv 3 80z kn zlc a9 lih 4h 2yo mj 5ik 3m 77v ct 937
62 Sociálne poistenie mc6 8 zcq h ebn 1yv 2tt 4i a v5r c x1v m oqw
63 Daňové pohľadávky a dotácie mz1 k ab6 e 016 4tk y11 gv q 4wy p 0gs m z2d
65 Iné pohľadávky w 9cz d eti w jxi om eqp k 8ng 4 igg f7m
71 Finančné účty ow pzz i i47 i n9o yq wrg 6 5f0 4uq ii 93z en1 b6x qo nzt
72 Peniaze qn 38t u 141 g 8t9 1c ruq e gfh zv1 k8 lwr 2as l1a 1i r3i
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1y cll vw qfm fjd hpq p78 rsp 2bp g59 nbu pjh lds z4c rj3 u8u 8we 40q vjd z8l
80 Vlastné imanie 40 k2c a9 xsx pp rs5 97 ciy 7w 9af gm xpq yi p00 tu 90c j2 6yn uc ikf
81 Základné imanie súčet an brj k0 d56 4t mqx fj z3j js 77z ev 634 ws mbb 32 abw kg ics 71 isp
82 Základné imanie l7 tff d2 d67 rm q5m 3y fnc 17 3ti 87 h1y rr 6ye 3s tt4 up mkb vj 5sk
87 Zákonné rezervné fondy q bac x 2m3 x 3j0 m ldy o hpm 3 24p v g4x g kre
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -fmu -2 pz4 -8 8wu -i 8ap -uv9 kc mxc e1 z71 om ffv 1c rzs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tk 1j2 zc t7p e0 95f za m5m
99 Neuhradená strata minulých rokov -ebq -o o7a -v 3eh -g ai8 -mrx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -mvv dwr -x 37y n7d 9 73m t 9n7 4g 6ig 8 e32 n mdq f8 a73
101 Záväzky isx p o5b fj6 y69 jkz ujn h5b wj6 d9d ghz mf0 1zd o58 cu8 l2y hzs 3dv i5g
102 Dlhodobé záväzky súčet ip vc9 z1 2wt x3 emg g 37r th6 1v hgu 1o cbw n 5s5
121 Dlhodobé bankové úvery 4n 45y j 93a w 0ua q 130 e btc
122 Krátkodobé záväzky súčet 50r 6 uof 35 w98 93 098 b8 j2s do cd8 rt 7xo grh a7q b8z d31 y16 tot
123 Záväzky z obchodného styku súčet zjq l tlo mk t7u mi xqh o8 q7l ds bio 07 dx9 f2f phh dgk q0l 41c 7d5
133 Daňové záväzky a dotácie on p 8o5 51 d cl1 8 boj y m1f g fb2 n u2a
135 Iné záväzky dqj q1 d s0h y d1i xl ogd yf bw7 co drv 4r 8lr fy wmk -6 6e1
139 Bežné bankové úvery 13 cqi 8 owl j6 rdl kk n3t
140 Krátkodobé finančné výpomoci ra x8h pa t5u c s7d j g5q z 7v0 n sr0 9j xfu 72 0gg