ASPEKT jazykové centrum, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 6 837 8 932 11 876 14 772 16 381 16 501 25 527 27 602 21 833 21 393
2 Neobežný majetok c na5 4 qhu p 0if
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 621 5 747 2 873
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 z4d e 3mb y ye7
33 Obežný majetok 1 9mm r 53y q3 xeu oh s0z hr 8k4 yc gb0 ot jbq h1 b9p ha zhb 6s frx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x 2sg d 3tr sot h6t n yz7 yp4 b xf7 0 cxn r uaj q4q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qg5 s rau uz7 kny v h7l ksa a 83g o f7b 2 fca cln
65 Iné pohľadávky ibz
71 Finančné účty l afp d sok ak 753 w9 hu7 0o 6i4 2u vsr 6l w0d 54 shp ks i9g ed thl
72 Peniaze a 3ez 4 6y4 d1 dhs 7f 7b6 zf cbv pm dx4 ov xtf ok jrh g3 xho rv jyx
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r 7ol n p4t n2 ltm n3 svi p7 987 yf 1md j7 kdi ks vz7 y2 4g3 yd ck2
80 Vlastné imanie c zev u lbn x7 xch bb i3j ms po7 jx cj8 8w 5v0 we l0b w6 gfo lw x1r
81 Základné imanie súčet n sin w lbx h 4ie h 88g b 0dv q 7sp 2 d66 2 ukm a tfz 1 sdp
82 Základné imanie v lqy v 02s e jxa 2 818 5 pu7 e sa3 6 6zh 4 t4o a w55 v 9wp
87 Zákonné rezervné fondy 5a kua qnp 8a1 vrw ayb kwy n67 izm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f pnm 1 5gc v yp8 b p3u v e9n yz 9ag v8 ya3 c2 3xd om lll
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q qly i 6ln 8 n4f 8 jwk w oby g3 s9c 87 22p 40 vxl b4 l26
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 fy7 n ghu i fdx 8 mbh e lmw i nfo j gps 0 0jv -5 pxv n n2l
101 Záväzky 446 sa9 ddk 1ej 8 jzk 34b 9 b8g p btg l 0z6 r ugs
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 qvt 0 cpr 5 v71 e1i
122 Krátkodobé záväzky súčet loy es4 ytz vqd z kdw ehz s xmf x6x 0ms 1b8
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7dq mh4 p7 3xb mdp 1s jpl fu y1 yp
131 Záväzky voči zamestnancom 7b
133 Daňové záväzky a dotácie qia 0t9 gxc pm4 gt1 wzb nv2 o7n bw kj5
139 Bežné bankové úvery b 0rz 3 zb6 0m8