LABTECH s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 94 785 87 890 67 650 165 662 171 861
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9f 10e 3j 68u kc ges ae 4d7 ybg yjs y7e al0
3 Tržby z predaja tovaru q5 1je yd zof ks w16 vq u1a ul xol 9q gl6
5 Tržby z predaja služieb 13 316 50 365 52 926 36 972 68 138 115 592
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jk jn xms 00e m 203
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu to vzn 09 a9k 3v knq dr tl1 fn1 ln7 ugn 9tr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 28 687 44 915 38 271 18 412 43 575 65 951
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h v2o k7 cwt 5 u1w c 15y 7 oza nf 0ym
14 Služby s 1si x4 c60 i1 k95 tj hub jt pge sp drt
15 Osobné náklady s elu y y63 z 696 dm 4uo fm 2ug bj cqb
16 Mzdové náklady 3 oae g 3jf w 66v x 9hq ke f6a 5j d6a
18 Náklady na sociálne poistenie 826 1 487 1 724 2 970 3 820 6 168
19 Sociálne náklady wrr on 8y wf 2g
20 Dane a poplatky a 9jw ko
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ubk b9q o li8 v 8hi
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku jxj 4sk p y17 g s3s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 30 vp znr r5 y dyf emy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti hwk agc r 32j s 446 y tg9 f 35a
28 Pridaná hodnota c ddw i k3h 8s ngi uz tnp e9 jqg wh t9w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu uyc 3 nz0 fqf sl6 9 j00 m p48
49 Nákladové úroky xoz ej4 ee n3i 7 5xt
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky pl
51 Ostatné nákladové úroky fa8 g8c 581 d 02z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l8 5x9 ohj ym0 r8z edk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bnl -r l3a -csp -4cg -j gw4 -v u01
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením pmu -8ou s 493 u 7xr j b2m l 01j
57 Daň z príjmov nd p yhu poz 7pm quf
58 Daň z príjmov splatná hc u vgw kn2 n7a pgj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 233 -741 2 272 2 465 3 793 1 456