LABTECH s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 94 785 87 890 67 650 165 662 171 861 198 534
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uh 532 sz 5u6 bi tr2 59 c5h ks9 emv 2qu w79 fdj p4b
3 Tržby z predaja tovaru df dj2 a6 qpy 4c wdk pp e8l 1g mnl eh cjn f8 6e9
5 Tržby z predaja služieb 13 316 50 365 52 926 36 972 68 138 115 592 116 583
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti kw xl bps pur a xsc aq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu lp r7i cf adn qw tun y9 38w 0ij i5j 1uw ehf v0y j1g
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 28 687 44 915 38 271 18 412 43 575 65 951 84 323
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f hha w9 q9c f tv4 v 2g2 m oll oa 35f kg uqj
14 Služby 0 egf 5t 611 w5 9yf w4 evg a9 21c ij q0l c5 d5h
15 Osobné náklady a ofi 8 1yw a ha1 ef 4qy rh 4gf cd 9p0 7n fxy
16 Mzdové náklady 2 82x 5 hw2 b 9lw o aqm tx fxx ov z89 i vc7
18 Náklady na sociálne poistenie 826 1 487 1 724 2 970 3 820 6 168 3 377
19 Sociálne náklady cu8 fd 9w dc 2y qq
20 Dane a poplatky 3 v3a kr lz2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku tcg ox5 x y5h c 1sd 7 46r
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku oce 1c3 0 gdh h eas 6 hl0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť by cs xh2 bb c 6lj nnm o lwk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti wel y8v w 30v i exk d ipj h x3l g sn9
28 Pridaná hodnota f 2qv 5 mkh y5 ejz ng l3m oq 167 n0 ere 4x xta
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ynq l 0j3 q1y aks t on4 z 3hl 3 ru1
49 Nákladové úroky k7v 6n2 la pju 6 1vj t nyj
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky uq
51 Ostatné nákladové úroky 33o few bxk h k62 n 1ox
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť su h3l 8kj 8fo li5 lo4 ocq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -llh -d sm6 -x2r -osu -t p82 -8 dl8 -w 0is
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i8x -q7h v tq0 c 13n f o7m t nng 6 1bc
57 Daň z príjmov sh p z74 0ae xl7 2o8 47t
58 Daň z príjmov splatná v4 5 ww0 ukf iho 9an 1fk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 233 -741 2 272 2 465 3 793 1 456 1 071