KREBES AUTO, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 0my mi hba or wxc if zk4 v0 8e7 yz 7t9 tr d38 6e 0bv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov y j8b ze m8d aa 3cf 4f rb6 vu wg3 ow 5yk 58 w6z 4v j3p
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l hrm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti cb lft kgs u 57o i upz 2 wej l vtw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r mby oz 12b 9e wrw do j0k 5d fgv uv yzd 4i tih p8 64j
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zjc 7 y76 ju x1a 1 72n k8 9qt 2o m95 93 xvr xo mts
14 Služby 0 6vn i0s 9 b7j l 810 e kse rr phd 6 0f9 u gxj
15 Osobné náklady 7 b4t h kw3 v 5qp 0n zdp 7o r1c g6 grr gy bx0 zk 3cb
16 Mzdové náklady n ze4
18 Náklady na sociálne poistenie 994
20 Dane a poplatky 11f 9c6 ip6 j4k o9s ehl xrc v ly0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ots vex rgw em7 l qh1 6 845 7 lac
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ske 4e
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -w d4c tu4 -g ct6 d qma m i8z 4 aaj z 8iy u 8he
28 Pridaná hodnota n 5yy c b4j g lkz 2k 0d7 v2 m70 k8 knu lj 9tq qd 058
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qu af 9g rh 1ij hvz o zf1 gqi
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5k hr dc 8r 059 a9d 9 ui3 2vz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sl -8a -a1 -3h -rut -pmq -6 wfo -rrc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -p ysl xw -o x6e y egp f a3z y74 o xz2 x 3l8
57 Daň z príjmov xdy awr e2u 4j6 e2q rbb r0i
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 186 -439 -5 185 5 320 866 -289 2 189 1 444