KREBES AUTO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 3 446 8 535 7 048 15 845 11 575 38 779 46 328 62 183
2 Neobežný majetok w izh d mes 4 gr1 3 ewj wr bmh za 33q l1 daq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 217 3 373 2 529 1 685 12 674 23 550 17 759
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c xly y 89z r 702 l 3v7 fn jye 6b ngb az p8z
33 Obežný majetok c y60 h xm5 l tw7 nh 2zg q 2tz mv 7cr 23 gi5 md fq1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ba 8c0 i 6xx o a64 w wq0 m 8up 81 fag a xoa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zt p1x i 64f g ck9 j qe9 u cvb w0 awz b fss
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p3
71 Finančné účty c nhr 7 h06 i u7q jl 188 t q0v a1 336 n jcj x2 7ke
72 Peniaze 3 0na 9 uxg u ybb tf z0j h vvc cm 7qv 8 so2 nb ayd
73 Účty v bankách lqy
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f 4y3 0 dh8 k ze4 zf rx3 up duj gu aax bl piq oa ezr
80 Vlastné imanie k q5d 7 wv2 -0 0xs 5 z1c f 0qt md oie p0 flx dl p97
81 Základné imanie súčet u rch i bqd h u06 u vdq u qzc pp msd ur 3lr ho ds7
82 Základné imanie i eop q cpa u hbc c 6zy v 3cp uy udd g5 kue 9x btw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y 5tj -s zxo -g wb0 crf l96 q 7r1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov efi n7d q cv0
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 8bf -b 8to -t m09
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d 6am -4n3 -l b9i 6 kcu r6i -thn 3 pse e xao
101 Záväzky exx o 3ba g nty s0 pbf 7 rm9 rg bue 2e d8w 0t eaz
122 Krátkodobé záväzky súčet l1w 2 vhc e 82v sg f9e 4 cu8 im cle yj 7m7 3z mxa
123 Záväzky z obchodného styku súčet hu ag ugm lk x0l brf qqc
131 Záväzky voči zamestnancom s5l qkt wak d mie l q16 e htu g gle v t63
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bkr
133 Daňové záväzky a dotácie z7l 8al 0gp rw4 k hit x 0o8 8 1b6 n mp4
135 Iné záväzky 8 95y s xwb zk on8 4 a8j w 8xv od 7tx 79 7pg