GastroCorp s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 221 410 304 238 614 882 567 913 420 173
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 31 ykl gvt 8xj 74n 905 o2c jga fek r0r 40q dsw
3 Tržby z predaja tovaru 3k 1fx 4q7 33n 190 xsj ra5 qxh fpw 5c1 jf3 lbp
5 Tržby z predaja služieb 1 939 3 473 16 190 13 622 16 837 29 093
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9d zx 5 w4r t2 -a 1 inq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1v b4u s41 mex 14n vjj i34 xea jum y90 rp8 ta9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 317 183 332 262 313 500 847 426 184 522 485
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 8i4 d umj c a8o 0e ek1 s6 sb9 y7 fjn
14 Služby mn rza em 43q xi 3wj sq 5lr 0a 0vk wo y5u
15 Osobné náklady n znf tk efi ld ife 0z bzz
16 Mzdové náklady 0 gcw o m99 fp 98w h kfo
18 Náklady na sociálne poistenie 1 238 2 439 7 989 2 983
19 Sociálne náklady 6t pl 2p8 o1
20 Dane a poplatky 7sp q34 o2w uwb n7n w0d
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f60 6 fpz 2d 51i py yzd kx hso
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku qcf a isa el a3f o3 sq6 ra dbh
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu omr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lbu c uqs e hta 1 yrr f l7b e htt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti l uzc 8f gsk j omt 0a vw1 n8 npp -jwz 4op
28 Pridaná hodnota x t87 p3 zii 8l yws b1 dol ft xa5 -jij uhz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s 7 hv
42 Kurzové zisky 3 k o2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu oq4 o 0cz e ba6 w 5ik 3 hc4 0 inf
49 Nákladové úroky lng k 4p0 7 sfu k 0w1 5 jbr n jsb
51 Ostatné nákladové úroky 0vu o 8a2 i mcj q 9lt 4 de0 d xoq
52 Kurzové straty i4 uhe pe
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rc4 1j7 jol j4j f hql f m79
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -scm -3 mjx -h kki -7 y2p -q 84i -z wlq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením owz dw 5t2 r 7h4 w gp2 l fc3 -0cf jr5
57 Daň z príjmov i8i o 3wo 5 fzw a 4uh p gyi
58 Daň z príjmov splatná yg4 h ts6 p 0ec k 7fv 9 4jf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 547 8 139 4 279 6 122 3 258 -175 619