GastroCorp s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 221 410 304 238 614 882 567 913 420 173 462 170
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hp nz1 cwi suw ffr wpl vxp sn4 i4x 3fn 6wq ur2 tbt 0y2
3 Tržby z predaja tovaru vz n1g had 0ux dnr c36 gin rh8 ath adz jru arl xca 0ji
5 Tržby z predaja služieb 1 939 3 473 16 190 13 622 16 837 29 093 28 186
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bp qu m 7il 2t -s u kgo z vy1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cy zkb so1 s9k n3i ude 4j3 nwq epv 9wr boe 3y1 q86 6lf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 317 183 332 262 313 500 847 426 184 522 485 241 848
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p lck 7 kli 6 ch8 jw q0s vb 4v3 o2 ec5 ud 34f
14 Služby p0 5md 4z 5pb 1w pce 3o b1x cl xmd h9 2mp fd nbv
15 Osobné náklady o kdl sb 7f4 rx uhm 65 1yz th y80
16 Mzdové náklady t 1jn o wub fp 6bb 2 rpv 73 hfv
18 Náklady na sociálne poistenie 1 238 2 439 7 989 2 983 5 718
19 Sociálne náklady 4f nw 9pl 6d 2f9
20 Dane a poplatky l5e hww cun 3pi i68 k9r v8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u3g j sj8 2s atq 6l hgl q5 0mt 2l l13
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9c1 q kpa pj y6r eu y22 ow h4y ji m4l
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f3b
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť sib j p1g j n5r x awv v 16q d lo5 n ck3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s g9j a9 uo3 2 frg nu v7y fu t70 -wnq hf2 bc 6nj
28 Pridaná hodnota 8 177 3z pes 28 29y 0l dg7 3g sez -ujk 474 a2q 42w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 6 dp
42 Kurzové zisky g a 1c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ze3 3 slw n ptz g 4xs y paa q sro 5 aty
49 Nákladové úroky ick d 1v6 n e2w j u1c y xvz l jcw 2 t12
51 Ostatné nákladové úroky fyj 0 lqa c oin m 946 a bd0 a i5r o 9d0
52 Kurzové straty ml o8b 0l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8rk eko ufx h6p p dcb q sql bkt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -vm4 -s 392 -0 42m -2 ch6 -t j4j -5 zg8 -s b5u
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením cpe 3s 5t2 8 7p4 v gzx m 7eb -tix gqd k7 qjr
57 Daň z príjmov zje 8 r3s n mjn f rpu w vl3 x o69
58 Daň z príjmov splatná 3ak p tnm 5 crn t vs0 b 2ci q fqz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 547 8 139 4 279 6 122 3 258 -175 619 65 900