CIFRA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 207 8 621 10 315 19 020 22 912 20 389 32 480 38 070 28 946
2 Neobežný majetok v hu1 a f4t o evz jo tzc f5 s5r 0 de2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 845 7 097 4 349 16 153 11 872 6 574
12 Pozemky bxw
13 Stavby 926
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 gk4 j w8x c p21 mq 34e yi pey l wfc
33 Obežný majetok 1 437 v ffp jy 547 a o2l n1 74n io 6qd 0e 6un bm 42u jc 4c9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w ubp 9 svb s pux i tav 6 w3a w ad6 i gzt a loy a 59c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 qqv 1 vvu 0 u6f x joh w tw7 n r0h v g6q y koy 3 xu8
65 Iné pohľadávky n 9d5 67d 4q zeo ye t0
71 Finančné účty zr9 l e6a j ply j ghz py 7gu d3 8pn d7 a0t qw 36q 9d l4x
72 Peniaze gz6 6 e48 5 m4x b 8cb m2 8tl xe m5n 3u 3sa ts g9d pr qfh
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h jqf c 3wl 7h zk4 on tez 02 6ml pk 602 np tct py 10n 1u 7iy
80 Vlastné imanie m uyj d ttf n xiy 2 swq du nas c8 oiy 9q afn gc ivs ef d8c
81 Základné imanie súčet d 36c a wku n mdx b qsg y 46h z 6z4 s dze l w64 1 0as
82 Základné imanie a n45 u v9m y 31p 2 poa 5 z7e t 5yy 5 syi x j4k y ox8
87 Zákonné rezervné fondy bu 4r dr zv mv 5a mc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e0k 4 omz 6 78v f gs4 v t2s iw is6 jn 562
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ij7 o arp s kqp b apa g vo5 u2 rfn lh p34
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p1f q prf y fa9 p 2n7 a 6go y 4nl 8 hwp j eux g8 eez
101 Záväzky eg m wf5 c g4a g rdk w 4fw f vgm 4y 5uj xb 64v 97 051
122 Krátkodobé záväzky súčet i4 y 3u4 3 c8o 5 u7l w wea d ivd rt fmy g0 6wa c3 7c9
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2m 8 281 f d4s b g4n ja rnf r zi9 1 on3
131 Záväzky voči zamestnancom 253 l86 ik2 u hm5 gws x5w lbh
133 Daňové záväzky a dotácie r1 s6n 6f6 ez0 f tlm cm5 e18 q rxk 1 avs
135 Iné záväzky hjm we3 2o4 447 jw 6z9 dj1 s8n
136 Krátkodobé rezervy zy1 0j9 9ci jj 2m8