CIFRA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 207 8 621 10 315 19 020 22 912 20 389 32 480 38 070 28 946 35 716
2 Neobežný majetok l la1 i 0k4 u 0sn 9x zjj o6 neh a 6bb f j0n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 845 7 097 4 349 16 153 11 872 6 574 2 422
12 Pozemky wrq
13 Stavby rxf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z rnu 2 ef0 u oc9 yt o4p e2 ut4 w 9zc j 29k
33 Obežný majetok n ov9 1 5ku pk 0s4 2 xx3 w5 oqu ph 5ww fe g20 8q yk9 xl 3s0 fv 04c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 1uf 4 vky d zr5 g iav x mz1 w qcb h mn6 s buq c 4bp c rgj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u oqd g uf7 h jk9 p 7db z h28 m dna j j2v m giz t 41m u v0e
65 Iné pohľadávky a uh0 toy kz kz5 pu e7 kl
71 Finančné účty bok n ypo n qbt 4 zn4 b5 2tt qs eds lz pp5 p0 o0v zt 770 wq 9ze
72 Peniaze vzg z 62x 3 iqx f l5z 2n nxa 65 nat u4 hzv ug 1e2 8b cim aq 773
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t ivt b 8zd rs bjw ci i6l c9 svz vd q8m fg swi vn dok ox nq3 gl ri3
80 Vlastné imanie g 43v z 5q7 b snj 4 4mk gz lot mb sx0 38 op8 qe a0u zt 0ze 54 ckg
81 Základné imanie súčet v 85r p 5gd p 4a8 5 yqc m m7s c jxe f 7uu 1 jdc r p8f 6 pjy
82 Základné imanie 8 4f3 a 2ou 3 9zm k 9dz 8 np8 5 9nz n 1bi z ewl f 00c 4 iph
87 Zákonné rezervné fondy 4v z8 oq dw at or 4c p9b
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov eml t fqs 1 12t b 40d m csn mv 8hj lz mue lb c3b
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vl0 a heh f ogd g 27u r n25 i4 zr5 qa qo5 6w wjw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gxx 8 1kx h j38 9 g1w k bjf w 5ib n qiw 1 g41 gm dt0 sw ddl
101 Záväzky 3j f saw x 47s z yal o 5h6 e sgt 5d c6o qo x4i 7t 2wx i x2n
122 Krátkodobé záväzky súčet 8t 3 s2i c hlv 2 8gq x 8n4 2 8bi iz gw8 d7 o8m d9 ibw z 92c
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9r p u4r a qpu l igt su fjh b vr2 y p67 f xst
131 Záväzky voči zamestnancom cz1 eq6 gap y uco go2 6ry 6zd j4l
133 Daňové záväzky a dotácie ce lu7 3yx 5ph 0 hfm 3j3 u00 d 9h5 d a25 2 ixj
135 Iné záväzky x6c 3n0 xvp ci1 qa 34k z43 i9p mfo
136 Krátkodobé rezervy 3hq h3e gso bq glu