JASMIN GROUP s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 4 037 17 544 9 376 8 544 8 637 5 732 4 510 3 789
2 Neobežný majetok u0 lb3 1 qnu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 459 8 469
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g2 cf2 x ked
33 Obežný majetok c ch9 c moo u9d p ne8 x v49 o g11 g p8f h jtr
34 Zásoby súčet 1x5 k3y 58r 6n8
35 Materiál i6i saj z4r lbm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mm z 8o1 -24 po
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -zb -z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -6h -v
62 Sociálne poistenie 60 ru
63 Daňové pohľadávky a dotácie ol q ial
71 Finančné účty l 00c i com f3h b med e sl2 1 hcg j yle t 5g7
72 Peniaze g 4vz v ytp ukc 6 094 v 9rt e 6w8 a6o xu
73 Účty v bankách riq f sca 7v m wwu 0 4ju
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w h5z ys 03n j tj0 3 8si r vjr c uz8 d 32f a bj1
80 Vlastné imanie 5 mxc -i 8kw -h8 dk0 -dj jeo -jr uh7 -56 iqm -kr 5fv -rz 20d
81 Základné imanie súčet a kes s xlh t swk o j3c g rj4 w lot 0 w29 j twj
82 Základné imanie o hwu z fst 9 gsv n 18r 6 jdd p 29u q t04 1 wqv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t csj -6 u6l -yh b1d -tf 5xj -8f i1d -u4 zl5 -vi 4bd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -i vmt
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 fnr -qq w0q -51 m1q -jc 6q0 -08 hr0 -pw 7e9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 qln -x r3x -9w nvm -h esb 1xe -1mv -m es3 -7 4m8
101 Záväzky 99 8w 6g0 vi 44o by wnq fy 2su cr ibe lr s1r 06 ylw
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 y5 j8 fg 5i ng z0
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet t
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4j g3 uq ux pg h3
122 Krátkodobé záväzky súčet kn k 3s2 b rnv o bqx 5 6oh h mu6 y 2jw 5 rtw
123 Záväzky z obchodného styku súčet jv b ryn w fd9 m j6j 5 sfc z 795 6 3ml
126 Ostatné záväzky z obchodného styku p jqm i 5ts t 81o u uh2 1 ivb g fuf
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 3fe
131 Záväzky voči zamestnancom t8 c mfm li w0 tz ql xa7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 l9c k1t g3e 99j 3hh mkh
133 Daňové záväzky a dotácie e09 z e30 o 8rb 6 9lb z 7s9 b hkv n kji
139 Bežné bankové úvery 9k vk9 t 3d0 vt bsk yj3 a4r
140 Krátkodobé finančné výpomoci 6 vnj lq nkk s9 1qx f4 9oe sh 5m9 jc knu 5l pfi