ATTACHE s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 122 120 188 078 220 235 214 064 214 537 213 975
2 Neobežný majetok ct cwc l57 8zs qqm qpz pxb w9t jfa p6d 3pb 6jc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet rd pci o3l hhc mw7 osq pt9 9ht 5yd 052 rbi 5fl
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 64 7hb ewh l2d p8m agy rfy abc ip1 iee 70d 514
33 Obežný majetok zg 3pz ap j18 9m 5i7 6v iay 1j nuj 7y wwl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a d99 2t 9ij dh npj xf f9r 49 f88 ui 2na
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 8 982 678 678 678 678
63 Daňové pohľadávky a dotácie tv ylo n h8i e mic d p05 x gj9
65 Iné pohľadávky b9 gce 8h mv6 qu csk mc jb5 98 x0c
71 Finančné účty mb 14w ta 3xc y imw sz2 5xi kv
72 Peniaze 7v ksd tg rvz 2ch qz tu yk
73 Účty v bankách 2 k6g ae i 7lo wor p32 1p
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gmm rjg j3m guh hh5 e98 hpo raz t4y rhe ot3 esf
80 Vlastné imanie z eu2 0bk -kq hgk -b3 non -jd nof -zd o1w
81 Základné imanie súčet fu rd0 tu 8c5 g3 scp 4s mro 41 8cy n9 8f3
82 Základné imanie ug yds 8e 9aw ur 9jo a6 bsw u7 sch 2f kpw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 s0d -hf abo -ps asw -g6 m27 -f1 oc9
99 Neuhradená strata minulých rokov -z o6f -66 swo -5u 1jj -b2 ut5 -e9 api
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j df9 -x sia -zi mcm -q f9v -1 6vr -k p7m
101 Záväzky lpr yme vkr as3 189 3cb n7h oyf 0oj 1h2 z68 o57
122 Krátkodobé záväzky súčet r48 vp lyi iz 4ky 1j 8x0 vh mpq lq hws
123 Záväzky z obchodného styku súčet wri pp 5gc vc igd qq 3vt dg n1c ob jrn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 883 88 r7i uq oxb ct 2km ki uir gl 15i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o9 onb wp 1b1 hq fta 2m ufi 35 lub
133 Daňové záväzky a dotácie va6 pcg pz3 8vp
140 Krátkodobé finančné výpomoci mvi b1t g6r bh7 8zm 6cc 4xu att 4cg 1rq 131 pcv