AURICULA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 14 420 28 069 54 959 51 207 81 411 64 323 51 109 35 309 71 274
2 Neobežný majetok u q5w y mum uv b1i se yi8 bd 26i 9l aei dr ebb 7d ll9 vt e28
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 257 8 297 19 472 20 724 51 312 37 055 25 572 11 783 26 387
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m bl5 9 bx3 th qci 8c lky 5h muz rc t4w e7 s7g gr 4ag fk a48
33 Obežný majetok 8a mbp o4 6l6 ks 1p3 9s r9m mk yyk v4 3zh v8 33t 3y enm p1 2cx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 79u 8 c2d bt 5sq 0 zh2 e ezx 3 b0p qx rkf 6 k6i m2 hiz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 bs7 9 4lf tv 4h7 p m3u x uyo b sd6 4 hp5 g mb9 wr hbh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s sx8 a 6vn sl v7n 3 z35 c 4yz 1 120 l mvc w xna k0 ouq
63 Daňové pohľadávky a dotácie sq n b3e 6 glh
65 Iné pohľadávky -c -wqk -i -gy0 u -4g
71 Finančné účty g yq5 mv lpj n4 5j6 ts bp7 0a jgf 2x tag p0 ztq 7w t25 rp 9h6
72 Peniaze 4 uld g rz3 2 1dz v b23 p 7k2 m os4 oh8 mpd 23d
73 Účty v bankách y 1cn 0 yz7 tj 34b 61 hpf s8 9h9 du s3j lr mxo un 0ui 4d zuh
74 Časové rozlíšenie súčet j5w
76 Náklady budúcich období krátkodobé eo9
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY se 8r5 4z fm0 ep 3z4 0c ogb xl hlt zc wca vh baw 2i 7ow gm edi
80 Vlastné imanie r 189 p cp2 i0 ols u0 osn r0 x7q wu rzu rw hbs g8 xnn tf 6zp
81 Základné imanie súčet y n8n 7 2fj 0 b0z 2 84j g 2ov a 9c9 e 957 k swv 5 oli
82 Základné imanie j 8kg 8 u9i 1 7zd 3 aos n qq9 1 c2q v mqr 9 3pv r x6o
87 Zákonné rezervné fondy vi3 0lv o2i xlo djs 9lq v1x
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond anx 9vc 518 qrq 16q 0ba sd6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g 62l
99 Neuhradená strata minulých rokov -k eog
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l p3q o wh3 ze gjp ej res wm 7pd kw t1k e5 mal dh o4r u3 gfs
101 Záväzky e7 dap b6 68v am 27q h3 sf9 7b m97 xs xdn k1 a5l xd kkj 36 vi4
102 Dlhodobé záväzky súčet nr 40w zsd nh0 ilb 7lp 4e7 tpl l 6q7
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2a c3g xk4 n2e j5g uyq xug lnh a 1fn
122 Krátkodobé záväzky súčet i6 4vu al r4d u5 6zj 58 pes 1u 10i f9 r6q 07 wk9 xg ucw 7b 37l
123 Záväzky z obchodného styku súčet arf 5mb l 2g4 7fd 4ny oj8 608 wsj sb1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku sk5 u few l4o i5w x9e qof nl5 u22
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ff tfj q5 nw4 iv 162 lz jd5 ju 68v t oyb v 5z3 e e5u k uy2
131 Záväzky voči zamestnancom q n5u l 7pj 0 bpp 5 e1m f ybe u txp p dj0 s ct0 d fwh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y7f s5g 62q 658 q3r e 80y t n9p x spi v crz
133 Daňové záväzky a dotácie 9oh 6 f8x t 7tk d kea n lil xf7 2kj kuf h 82y
135 Iné záväzky vq y18 xl 58e 3b qpm
139 Bežné bankové úvery m4 msj w bms y g31 i 3vb i 66e