NERUDA PRODUCTION s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 093 5 466 4 793 15 781 115 676 170 925
2 Neobežný majetok mb 25w 95 i6u
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 1zj
6 Oceniteľné práva rwr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 052 64 664
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wa n3j 8p rm4
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 40 435
33 Obežný majetok 9 yim b 8di d 1yq 33 j96 ig voj 4i0 i95
34 Zásoby súčet qtf b atc 1 012 g uca 5q yrk f bee
39 Tovar 6g8 p 6nk e o3y k v09 po 1no 2 45r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f78 x c1p dx px9 2y m9l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vtw ce8 0c bc3 ni 9b6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r51 vu9 2b z7h jl oxw
63 Daňové pohľadávky a dotácie r 7n9 9 qfc r yj7
71 Finančné účty f igp b fsf 5 7be v xkd 8g upt 76 guy
72 Peniaze 5 kh0 1 59a zpr q ere 7u2 5t2
73 Účty v bankách 9mh 39a q mgf 0 zhw 5t b18 xp cdn
74 Časové rozlíšenie súčet tl xd 748 e leg i 7hx
75 Náklady budúcich období dlhodobé ed g oqt
76 Náklady budúcich období krátkodobé 93 hd bf8 p yiw
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 03h 4 q78 c dro rq rqw 6id m37 ub0 f5s
80 Vlastné imanie n muq t id9 6 09p -4 8q1 3h fb4 sb eks
81 Základné imanie súčet j hmx e o85 z pfe q 0e8 q d85 2 r1l
82 Základné imanie q tpo b slu f ffm p bci p grq v pez
87 Zákonné rezervné fondy x 9 t h hxj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0 q x 5 3g5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov hv -2a -v5n -g 6pf 9i 262
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pf wy f9 -7 nmz li dzc
99 Neuhradená strata minulých rokov -x0 -66p -v rrl -1 q9g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení tf -u4 -7kw -c tom 0x roq 7u epn
101 Záväzky 23 h61 fnm zv aay 6e fo3 m4 pa8
102 Dlhodobé záväzky súčet q 2r9 x 2wh
115 Iné dlhodobé záväzky s cnp 0 206
121 Dlhodobé bankové úvery 9b vl7 hd vt6
122 Krátkodobé záväzky súčet 5l ffr fd5 ey dys pd ciu 6t qgr
123 Záväzky z obchodného styku súčet w kb3 yo pto 70 xuz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e jbp 85 tir g5 qlx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l 9jq 1a mq4 oz bak
133 Daňové záväzky a dotácie db 37q s5k obo ln 84o 2d 9qe
139 Bežné bankové úvery 2ez -tqi
141 Časové rozlíšenie súčet 8 acp
144 Výnosy budúcich období dlhodobé b 8o9