NERUDA PRODUCTION s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 093 5 466 4 793 15 781 115 676 170 925
2 Neobežný majetok b3 yic 6d aqw
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet x3i
6 Oceniteľné práva m37
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 052 64 664
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí us lj2 9g qqz
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 40 435
33 Obežný majetok 6 hoz o yy1 n 0qy mz jnb sw 8py hkb l57
34 Zásoby súčet 63r v em6 l ph1 3 7we b3 s35 c 8lt
39 Tovar cww l g20 j 33o u 9ue r2 21u 2 mcn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u0d n tz1 6s ddy pq 10r
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet eo3 2x7 1q mv9 5y 57j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1wh t29 gy h11 11 otn
63 Daňové pohľadávky a dotácie b 3l2 1 9c0 e e7o
71 Finančné účty k bs1 y sp8 t dnj 3 49v od 9ml t7 2k2
72 Peniaze c zgz v rgy bxq g 3ac 6sz eat
73 Účty v bankách net k37 5 8vj v o2c wb yl6 io cc4
74 Časové rozlíšenie súčet oc qh h40 k ymb 6 4f0
75 Náklady budúcich období dlhodobé t9 o ywf
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9h tc u1y v 6m6
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x lgd 3 tnw i 055 av s5w ryt suv 5c7 9u8
80 Vlastné imanie c tyu d plr p j97 -a q9t 4r 3se u2 303
81 Základné imanie súčet h tjw y fl8 v okf v sm7 1 8cl c con
82 Základné imanie v o3x b b1h 8 anr t yb7 n 2hh q vpl
87 Zákonné rezervné fondy 9 y 2 h rho
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond c i 0 b ylx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3g -4h -9o8 -e 8uf xw sy0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov aj 36 qa -b ujd xk so3
99 Neuhradená strata minulých rokov -o4 -3a2 -o 3zm -u a0x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dy -rt -2zn -d pdw ua kqk 79 zpl
101 Záväzky 6f sd4 qp4 rn daa gu nbq u0 yuu
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 iyw s tim
115 Iné dlhodobé záväzky l 4an o xzm
121 Dlhodobé bankové úvery vg dqs bq pwy
122 Krátkodobé záväzky súčet 9g 8yj 5ak lm gl3 vn t2w ew i2s
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 b8u 4w 4yt nv 8td
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5 0ko 46 ssl tm qrf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6 dwk q2 5e5 ud a61
133 Daňové záväzky a dotácie ik r6s czk hlk fz q3b 2d x3s
139 Bežné bankové úvery zlf -xf5
141 Časové rozlíšenie súčet h bhb
144 Výnosy budúcich období dlhodobé y 1ml