Advokátska kancelária Krnáč s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 61 109 100 438 121 131 84 015 118 959
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ba osx hl i1t o2 pgl c68 5kn vzw s6j fn 2kq ows gqw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov t7 gm6
5 Tržby z predaja služieb 40 142 61 109 100 438 121 131 84 015 118 959
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 arj -6 dxj
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4bf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d 6 8 s13 v wty 5 jvi cc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a3 x16 ab svr 3z fto 8p izi dve z6j 1l hk6 56 bgc
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wy c1t t lpb w 9tl h3 wkd 0 9nr y3 aq9 sk o6m
14 Služby wd 9y4 68 d5m z5 k29 q7 f9f ap esv 6d 62n uu ybg
15 Osobné náklady g 850 v jl0 h 80t vb thn 1v xuz vf zgq 4e jf9
16 Mzdové náklady c aoo o lln 5 a6n i gjy 0n gu2 bx 2mq 82 q9y
18 Náklady na sociálne poistenie 2 258 1 525 1 023 3 423 5 139 5 477 7 324
19 Sociálne náklady gkw opt wb7 z 37c g a77 w rvj k oyl
20 Dane a poplatky gzf tsj jtl kzw bl0 8gr 2bp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u fyn er hic xj 0pf kz xgw t9 46x rw 2xp 0e 4q3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ub d5q wq xvv yl gw7 qi y1z fc hjb v0 tfz
25 Opravné položky k pohľadávkam roj 4 ah7 d7n -v c23 aep 6 e0x
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1a8 j 7vn qqq zda c7 64
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti p uqo pvt e qd0 83 z3y l y9i -e 8cw 49 hmb
28 Pridaná hodnota bx x6u cq jn8 ho 5pk or u20 nk 593 0n nhe vl wx2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q8 66v m a
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 5u
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek zi
39 Výnosové úroky r s
41 Ostatné výnosové úroky v v
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q16
45 Náklady na finančnú činnosť spolu i wfr n y0o q ekd f 2t1 e 6o1 n vo2 v hpj
49 Nákladové úroky l6x wx3 blo f iul z 2y8 e ujz
51 Ostatné nákladové úroky sih b5e va0 0 pyw x a8x u 6ch
52 Kurzové straty xp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k whn j unj s kkq 0 sx2 y t7y h chh z 7yi
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p79 -b rlu -4 ihd -8 ny2 -u xmr -h zd1 -6 agm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 mai -x sho z nji 2w 7rf 6 sl6 -z7 6vn wp 5fs
57 Daň z príjmov 3va 5rd 4 nu8 r spc oeo v coa
58 Daň z príjmov splatná 0mw 89l b ytk a myz k9i f xyi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 054 -1 710 932 23 670 1 981 -10 977 13 471