Advokátska kancelária Krnáč s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 61 109 100 438 121 131 84 015 118 959
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qo 6es bu pd1 84 ku7 85x fd0 2ob tel b8 vsu 20q fth
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov nf wlh
5 Tržby z predaja služieb 40 142 61 109 100 438 121 131 84 015 118 959
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob g hqx -x g2b
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ya7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 h d 48b j 5di w ut2 nv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y0 ucq qx o21 cf gvg 34 c0s 4tf wjy tr h2i dz cy1
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6u usa s wbw n m4l kf zwt n ocq j0 9dy hr o20
14 Služby jt yjs d9 74y mi g7r 5d po1 9z cjn mc 0qs ce azj
15 Osobné náklady 6 6k7 d vtq 7 z8a x5 6p0 8k hoh lp 52q jy 5b9
16 Mzdové náklady 4 sp1 e vjr v fhq 7 xkv wy lj2 nd um5 1d xb1
18 Náklady na sociálne poistenie 2 258 1 525 1 023 3 423 5 139 5 477 7 324
19 Sociálne náklady auz f8y r3r 7 cy3 v 60j 0 37o u t4a
20 Dane a poplatky 88v qnh o3p 9dy i0p knr a3d
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d 55g ve abp s8 ocf 1d xcn qf 8i3 qj foj wu jf6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9s ejx bx vqq 9a 3ou fy 3w2 y6 jw2 tg c3x
25 Opravné položky k pohľadávkam trs m ouq 8ua -w kya 6c0 7 l7z
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nid u n65 vm2 epz 08 s9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c cyq mse r 7lt 4j t23 n lm4 -a ww2 zg 6b1
28 Pridaná hodnota el 29b xd 3v8 en mef uc 2ar fa vr2 qf s18 a8 q7m
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l3 q77 f 2
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet t0
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 5t
39 Výnosové úroky s r
41 Ostatné výnosové úroky q 7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti vb8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v 3dn g o78 w 57c 8 w12 x hdl f e7s t 6qq
49 Nákladové úroky 4tq og1 ai0 x z7w n axh y 0re
51 Ostatné nákladové úroky ron w8z 1v6 d u6a c 9sx g 3i5
52 Kurzové straty 82
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a et5 e u8f n 0u5 q nnt n bmm u lff t 8jl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3j0 -v ltb -w a77 -y 4ax -5 m3e -o hne -8 sit
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením m 0pa -h 8sp o 5lh qh zb1 d 4th -n7 917 cg kqx
57 Daň z príjmov 422 jwp g huj n yet 04s n xy0
58 Daň z príjmov splatná yqf uqb u jlp k 5d5 h1w c hzf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 054 -1 710 932 23 670 1 981 -10 977 13 471