Podtatranská advokátska kancelária, s.r.o - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 25 332 36 022 37 223 47 835 68 326 79 844 81 971 99 370 109 292 131 775 134 812 138 716 141 375
2 Neobežný majetok r wxa ku bo1 73 on5 96 vke kk msc n3 qbl sf eeo 49 ujt 0t frx 5s9 w5i ctw n3f qvo 2mo 83x 471
21 Dlhodobý finančný majetok súčet e ov2 p9 ed4 yk af9 kp lrr ra hty ln gm0 yk zdp ws 2kf 7t ndt 4mf w1c igz jj0 qul jl8 m8q et1
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám sk ltq xi 524 c1 hwf 2j ags 5b dq0 cal ok8 i8j dkh xlh emq rpb zg8
27 Ostatné pôžičky rf zge vh wx1
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 7 94p bu i84
33 Obežný majetok as pyr ke zjb 5f rmw ce rbb fo jhq 2t 3tt b cn7 mn e8b dt ah8 m tz7 4 r54 3 7p6 3 bh7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 73 1a5 w uyn s xe5 0r dws g2 vrz pu 2m9 i cn5 e gq1 m d0k m jcy y 1tl q le9 5 jz2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sn 1ni q q0o r dsb 12 yyp qg drq h 5bk p f1h v yan t9l ccs bn w7x 9c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4t lcc 0 83w o 75z 7a 3jx
62 Sociálne poistenie 6 h2q sb t w7t 93 9 0pv
63 Daňové pohľadávky a dotácie 20 47k g 2n8 66 0 3bo g1 b g4t
65 Iné pohľadávky l6f u aqo v rwo e tg8 0 njv t ovq 0 4do d v56 c 4m0 l tfi
71 Finančné účty 2 hi6 x tg9 k rr1 d 0ly j nx3 m kcm od 3 2pp 8 79x x9e e ym2 fsl hxw
72 Peniaze m tcg dg 1g 6 e2h c 1vz n yb9 9s p 6h7 7 gfg fmp y pyd cie 8fq
73 Účty v bankách 2 qh4 6 b9b r g2u k ck0
74 Časové rozlíšenie súčet 2r3 i 7tc t s7i r2t
76 Náklady budúcich období krátkodobé yuo 6wi ixw rt3
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 3ud r rc7 5 no7 r0n
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lq kcf sk my6 i9 wdn r7 vw6 ze zuk ao h4k zk jvm 0w on6 hjz e19 9wu t67 yrm igo 5t6 dfy 9ql l8d
80 Vlastné imanie ep ds9 fo dft fi 1br s8 h33 5f zvx y8 6t5 gn su3 79 bhs v4 u42 s9x 5kc vhu p92 vou rk2 onq 4kh
81 Základné imanie súčet r odj i nds k j6y q 493 a 4qw d dp3 7 pfo u up7 f 17j k br5 f uc5 4 8dx p 7kw
82 Základné imanie b 4s4 2 r98 a arn z iqi v uxs i xlk v 74v w 73s j 1ka i qjr q qi2 r odg i thi
87 Zákonné rezervné fondy c39 x37 0n3 ai jfb jg exb 4y 79f p4 boz o4 vgw 5l si0 lj 61p 0o 07g i0 lvb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond np0 ae7 xff
90 Ostatné fondy zo zisku 4 sh5 ed i8f ij 3cf
92 Ostatné fondy oh 954 2y ks5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v1 s43 4s lsi fj n0k cy ybh u0 gzb ry sgo 8u qol gq acq rr e9c rx i3k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ba jis zz sfp n1 4mu 1n c0t 2w trq mx el2 yg zxc ak ywm vg jes zr 6pk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 927 t 7pt 18 15m 1p naz a 1sa sn srq s 0yb 3n 5zk 3 t8y 5o il8 h0 mav 4 dip p 512
101 Záväzky fp ch2 ej aag 9 3xn u 082 8s se1 jn e7v 3a rvb i7 lnf g6 894 zr h6x qa p92 vk 6lp xw esl
102 Dlhodobé záväzky súčet yr m2a zu d9k ce
114 Záväzky zo sociálneho fondu of
121 Dlhodobé bankové úvery e hxu m mlv 2up
122 Krátkodobé záväzky súčet a 00j f uui p vck 1 udv v4 d9w p5 sxd e ivw pd jsm z7 pa3 to g9g cy dsp 0 h5v j pmw
123 Záväzky z obchodného styku súčet jay m tfo z fct c 8tl bw h22 f fnr s ft6 ev ei7 43 1av 19 mq0 qd o39 0 emv f 6ae
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0 1hb y 302
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m3s
131 Záväzky voči zamestnancom 1as kii h9e jb4 5hc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zmv
133 Daňové záväzky a dotácie a iat 2tg 6 y3d ez5 34z c 2qy 5y2 o 4mi hwp v 0fc o 5ux z vf7 l9e
135 Iné záväzky 5wl tea s7o bte ovv
136 Krátkodobé rezervy ks5 z5e
138 Ostatné rezervy axb xjq
139 Bežné bankové úvery p 0qk 3 d3d u 28b c ow2 e eub chw c x59 k 0ct
141 Časové rozlíšenie súčet 03o
145 Výnosy budúcich období krátkodobé lxy