Advokátska kancelária Katarína Babiaková s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 22 466 35 447 19 251 14 318 37 949 51 333 60 474 66 762 101 159 112 895 159 817
2 Neobežný majetok y s2p u 5dd 862 2 jab em cj0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 038 1 394 751 2 500 36 677
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s 98w z 6sk iyc 5 x69 p0 g1p
33 Obežný majetok 31 ywq 42 6qd zg v3b x4 peb bb htf k4 cb1 gj rut r8 lkj lx dnw 2yq edw 45h q1k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r 2fx r ag9 e4y 7 q9d yu wxm 6q 9o6 85 ump lp a68 dm xjs ta 9wm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n yor q rbi t 4om s npm t k3m l r7p y dgg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 330 w wgx j u64 m ss7 3 o0l o l2s
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 209
63 Daňové pohľadávky a dotácie yr7 u za1 d0n
65 Iné pohľadávky uv m4c s7 5mz ck enj tr 037 l6 1al 7k opg
71 Finančné účty w3 cyo 2y a4w w1 5qt oq wkb r9 5vg i7 lph rz z3b u2 uu3 3u 7le ai fc7 e1y wl2
72 Peniaze 7 3te nc7 1x0 r 5va ba fac cj a51 6c zkr me qdk qx obd yp nnz xu7 2gf
73 Účty v bankách rn oxz x9 2q7 28 5a6 e 9kk qg ey8 i egx v voz kje 1n be5
74 Časové rozlíšenie súčet k 7dx plh pgh
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9gd uec
78 Príjmy budúcich období krátkodobé h p9b
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4k 01r u4 tgd qi o4e 25 ae1 lj i2k gt zha v1 tsi 8y u3l c3b kxd sm8 b7t a1i df0
80 Vlastné imanie vd 7ie o er7 lh w9m dy h25 ke xi3 uk 1mb 3a m6g je h2f ho g3c 3io ayj bc2 mwr
81 Základné imanie súčet m 8ar d 8s3 b u1u t 6uy j 73n 5 3xe 1 9lp p m7a y qf0 k he1 7 0ye
82 Základné imanie p bhg a dh3 0 4br 0 lv7 7 bfs m 1z2 r q5o z 5qv q 1nu p b1h s 2lc
87 Zákonné rezervné fondy wf4 tbz 2id 0tg a6h iga 6nb 3wa w0k r8q
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jed 72x xg8 t9p yc4 2v3 d9q dj4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov bf mlx -b 4nt d5 ul5 7 j7h 57 ibc di 622 g9 myy sd 5n8 sa 54r l11 7bh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 45 7bk ky 6i9 0c m5o hp oxf jz 6ps ny plr z1 bd8 9x uia 8l 7p3 gmr 9h9
99 Neuhradená strata minulých rokov -1w d2o -lz 9vl -9a gij -dk 3fc -y1 k56 -i7 271 -zj kk3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7j cg1 -g2 4y8 jz u98 -f yug 6o 3qq jh 3a3 4d lgx 4 df2 wq 34g 93 1gx sv ijt
101 Záväzky y qgk h2 17e e 8mr n49 0 982 v 3yj fwm p 06d rs uyz t 31z 1s jea
122 Krátkodobé záväzky súčet g 0um nl v8t u f4f wk6 4 ari n mfo o6o s vl8 st 2ef r e9o j 57t
123 Záväzky z obchodného styku súčet t6x l dt0 7 e9y gn8 j vb8 8np if7 7jn a2y kn4 5qn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vns 9 0ck p qiq 9cr 9 ve5 p7z jic 95i m24
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nj g ldo e4 u cuo v grg w 9y1
131 Záväzky voči zamestnancom i a79 f2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rw vb yg lk ze ix
133 Daňové záväzky a dotácie z 32o r i46 c wj0 ht j 788 2 2qh tj4 3wj f pwc 2 bgr 3 o7n
135 Iné záväzky 9 7ng 4t ah2 eb -rs6
136 Krátkodobé rezervy vt5 pbh 6r 2j j6 47 6b 0g
137 Zákonné rezervy 6d0 2su mz pt
138 Ostatné rezervy b1 l7 l9
139 Bežné bankové úvery lp jzx