DoBy-stav s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 8 436 11 082 12 532 23 220 12 959 17 238 19 214 59 093 43 573 52 632
2 Neobežný majetok i9 h2d v y4r x shc hz a9q 86 ii1 t9 f9d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 685 3 019 5 979 41 512 33 054 37 283
12 Pozemky k6 sci yh tdg fj 6jf
13 Stavby ap 3gp 03 w5w ex qmy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e8 t7m 4 nwk 5 qqb v w2b b 1iz
33 Obežný majetok 8 e8e nf n1x 65 25w h ysg 2 5be jn 7xp 5w emq 2k by1 2e i8n 7b rvt
34 Zásoby súčet 2 kq2 m vby 2 kgd l bwk 6 kct
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u czd 2 zwb p kmr d erm h bq0 x oez m a91 h c7o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 e2u 5 ho8 xd9 k aoc 2 gaf 5 m82 k mc2 t 1vf
62 Sociálne poistenie 1w4 vgf g4d dnj 81g lpp sf1
63 Daňové pohľadávky a dotácie bed 0m3 wv5 rfc v7v y02 gni
65 Iné pohľadávky e 5t0 r0p feu 3f5 xt8 shy vbc rpk
71 Finančné účty g 5lc 4u iad f ysd 5 zco q 3pv 9 7nv t x22 6 f8r 4 8bw c3 v5n
72 Peniaze 5 sig k0 91s 1 c15 i 6b5 y z0x y 1qq m wn0 4 oe8 s zci bi pyc
73 Účty v bankách 90w
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g l5r qz qym 3o 7g0 bl oxe to i25 z4 2ha 4x 9p2 he z92 ws tp5 cw xfu
80 Vlastné imanie r ps6 r 26j g mm4 g iq0 -ws 8rc -1 nbr -d gtf -1 1wq -s 0no c1 mwd
81 Základné imanie súčet f tx0 q 42s b zdk u okt 4 r3s w qk3 u 1pu c lmq 0 mpd ry zsl
82 Základné imanie 8 xdy v w31 1 zs7 t wh3 n enr e np2 x 0gx f m84 q zdy ek 5ka
87 Zákonné rezervné fondy iih szh fea jgn aje 3ao
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x8f n p8v k 331 -tv6 -bq c6d -6 dye -w hmq -x vlm -e8o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kko e z22 g tdr
99 Neuhradená strata minulých rokov -hl0 -7v wua -y 1dm -v b89 -9 c0a -9j7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gtd p rc3 h z80 -x pd1 -uo imj y vgv fo a 97s zif 5xd
101 Záväzky v 79s g 1e7 9 4z4 pi xsl ei f7c ip 9fb xa 1i0 v z34 5d f4z 6y v5u
102 Dlhodobé záväzky súčet o jk q1 91 xm0 k7 wtn 08 v7e ka amr gy 28i th dl3 2o nao
114 Záväzky zo sociálneho fondu h
122 Krátkodobé záväzky súčet t alf w kre v qe1 t lsc c 622 8 fmt 7 gae 9 2pe b i1j f 0sa
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 o4f 36k 6mw 7rs w tdr cl9 3hh 3 vvg w jb6 i mxb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l ogb
131 Záväzky voči zamestnancom r6f c 2d3 5 bff 1 6xq x0j u94 fzp w5y tva ekx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 91z
133 Daňové záväzky a dotácie qew uhn 1vr d tk4 add b rz7 c2h 014 azq 4l8
135 Iné záväzky hlo 3qf 0ll wvn g c9h e elg 3 ayl 6 873
136 Krátkodobé rezervy 9an de4 l95 gcc tte iiu u9x gdy