DoBy-stav s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 8 436 11 082 12 532 23 220 12 959 17 238 19 214 59 093 43 573 52 632
2 Neobežný majetok ye 74h h vgq 4 o0s co 89v x0 kgq jt 23q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 685 3 019 5 979 41 512 33 054 37 283
12 Pozemky rh 8ej vv uf3 0h 1r3
13 Stavby qy 2wb v5 tjw y1 sqy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j0 lve n pg1 t xt3 a 5dk 9 wl6
33 Obežný majetok p 0m1 3q 80s xy c9i 2 kjq 8 wzd aq z1d 3u 97a n6 8yp tc dci cs hz3
34 Zásoby súčet r ift h w3v 7 g6j d 90r b jxf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q 8x2 y hel g o16 6 335 6 e4m m e9s r cjo h ma3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t 3u4 5 506 utx z sb2 z x67 1 a7x 8 20n p mwk
62 Sociálne poistenie kbb wjk qf2 2oo yjc q9l ga3
63 Daňové pohľadávky a dotácie tod evk jta chf iyt qml uv7
65 Iné pohľadávky f 4cn ayn n1a 5ju yed ymn te3 ijm
71 Finančné účty 2 teu wm 8nq m wyl c b7n 2 i91 g l1n b 6xk s 0pi e 4vv w9 ntu
72 Peniaze 3 elp oa icm p lmp h 13i j jez d gp3 3 qxq e jpi w 0v4 jf box
73 Účty v bankách mcn
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x fr8 8i 4q8 26 d99 gi exo rr ibq vy qxn x5 xn1 ga hd9 20 vep by eri
80 Vlastné imanie o ygn h b6n x lft z w18 -pe 0ll -s i9w -6 zfr -9 nnd -c kg7 67 qu7
81 Základné imanie súčet u s4q d 3nm 1 kwm u 5e3 9 ob9 g tgs 5 3bs p r5c 1 kbb eh fpy
82 Základné imanie e 9gh x d5b q ek3 m 95x h hhy y v8a w iny j 19u j uh8 79 hio
87 Zákonné rezervné fondy iq5 7w1 wkt lhm 6mw gc3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov udf o qsr i wjc -f35 -0x gau -1 9k9 -9 xix -c 5w2 -zcr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hx9 w q23 p kls
99 Neuhradená strata minulých rokov -wrg -ix 1mm -x 5td -3 lk7 -0 u5k -pz3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení aod i 9ir t 4ts -j 98q -f2 o0v y 3e3 86 m w48 wp0 f10
101 Záväzky 3 wwy n 64m c o1b pp j41 q9 1ed sc f8x b9 82t i bfg tr 75q if oh2
102 Dlhodobé záväzky súčet u na ug gy p0x bp 3n1 wc 88a 9o 20q e7 1tk 4f ja4 mh a6h
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 g5e y to1 z p9i 7 1ed a eqw t uaz p v50 8 54f m 0vp m 3g8
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 vio 609 05c mos 6 oom 1j9 eb6 e b57 m 3tk c xo5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7 wtv
131 Záväzky voči zamestnancom 9tr u x16 l apq i crl kux bf1 rvx ydm 1q7 cvb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d7w
133 Daňové záväzky a dotácie brq 0hj 9qc u uyr u8l t ciq rnl 3qr 2ev aen
135 Iné záväzky 031 kt0 4eg nl5 h ztb b oik 5 t2k g mv0
136 Krátkodobé rezervy h41 kzq xxi cl8 unk 639 0tz hg9