PEMATRANS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 29 542 36 286 37 320 53 688 50 181 50 638 40 168 39 744 31 472
2 Neobežný majetok b7 rbq 01 fcz p7 pl3 vy zdh 4 yfu d lvl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 867 18 867 18 867 13 972 9 075 4 180
12 Pozemky ob 73o 5q nlt 86 9m5 6k ebz
13 Stavby er bg5 qf ghi bu 599 w5 34s
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -l1o -wno -jqu -9 9nr 5 w9v z 45x
33 Obežný majetok ad 5co br r49 nx pv3 5b kfb mq 1nz xp 6ya 50 eh8 ue fh6 2o ja7
34 Zásoby súčet y opi t 59z a z9w
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 081 fwk ve
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lp hqa a1 x49 8x 5yz xk 2va lg x5k rt dgx f pyi k9 bx1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mg hvn pg 20p va rds z9 6z6 ny t1r 04 y5a 1 ue1 04 yy5
62 Sociálne poistenie 2 1te 2 mza
63 Daňové pohľadávky a dotácie m ant e dgl
65 Iné pohľadávky 4sp 7jb
71 Finančné účty 9q t4j 4g jwv 8j uzi d rqf jc 131 ar u4i t 0zo hy 7nn r 2b3
72 Peniaze qm fl7 3y 2ws xz xma t y02 gh qgn k7 z91 5 bnp qg y22 8 8wb
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6g qr0 6y uhu 4r awj 06 66d oq sjd el bzq tb sir rb lw5 xq rza
80 Vlastné imanie rv c4d p7 m7n he ort 91 2jk 2v rxb w7 2oe fk 4c0 ei 6m9 hh 29d
81 Základné imanie súčet 2d wi4 kd ahb ro ib2 7b xe7 fj 3fd f4 8fd 1m 1du nn 8m0 zq 8sp
82 Základné imanie az 48p y2 xzz 70 4oe 8i nqb gy d5l 20 m9b 5m 85e xn jeg uv mdw
87 Zákonné rezervné fondy 57 20e e0x ejm xc2 8t8 pgh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hd6 8 dje n 4d1 z zw8 b 1gf 9 yue -o kz0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w azj r irw 9 s88 6 nom r aiq
99 Neuhradená strata minulých rokov -748 -r 4rx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2tf 2 nur 7 ggj 9 6eb -rih -ayl -8 902 -o plv -82 lpn
101 Záväzky o jqf 9 85y z7 ca0 4d pvp kr o4c ye ney ke ory du 0nx
102 Dlhodobé záväzky súčet 2m 10w 7q em3 4t 3qu v ntf 9 rfm 4l7 50k
122 Krátkodobé záväzky súčet w dak e hvi 5 n25 p 70y s smm y llz sa wn1 79 1wf
123 Záväzky z obchodného styku súčet tzt 8jn we g5z 4 ic4 i yaw n6 s m0r
131 Záväzky voči zamestnancom j tko 0 a6l 7 flz 7 4xo j 6a0 d c4x u nt5 8 fau
133 Daňové záväzky a dotácie q vd4 o 2w7 c 8yp r y1j i 4hu z wos s f6j y 8eh
135 Iné záväzky i wde 428 fls d49 nx4 b dh3 2 qft
136 Krátkodobé rezervy r6r
139 Bežné bankové úvery hmm