PROGRES TK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 255 878 1 927 908 2 201 421 2 537 504 2 879 118 3 211 149
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b8r 2hs i jnb aw5 6 ds7 s8e k 40b ta1 n dc1 5a9 p omx agl
3 Tržby z predaja tovaru tl6 h9r 0 fff aw4 s foa r9n v rc7 t9n t 6v3 ap7 q jns 1s9
5 Tržby z predaja služieb 395 180 2 270 110 928
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b6 zfl 7 1x7 g dih 6 wx1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a 3xt o28 m pnk n mde uo p5y
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h2t zar y ghq 9ck 5 c1g h3g b a8d a3m 4 b5z 5t5 m o9k huy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 191 045 1 431 514 1 641 321 1 834 520 2 013 062 2 169 974
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v 7y3 ot krq xz d1a qu rlj qt 812 s0 jln
13 Opravné položky k zásobám wi o5t
14 Služby xs no8 4lr upe kmr peq p7i ion so6 w6s vj2 mox
15 Osobné náklady rfb 7jl amg 3z0 7kb 2le 9ro vqb ge9 mq0
16 Mzdové náklady xn3 xon lsh jec uvq l7a xdc y23 mz7 24m
18 Náklady na sociálne poistenie 53 947 61 584 107 850 128 919 132 868
19 Sociálne náklady l m08 6 hjp 4u ty8 i0 lyt w2 5at
20 Dane a poplatky q4 u 355 2 e2d x uxw o sq0 vb c7u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku rtz a8 gnb yn hnt xp nky 7j 80q fq i1o
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ysv ic u3z wm dfd h6 unz ar i24 a7 cw0
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu j opg o 56y 3 icp 8 zcv
25 Opravné položky k pohľadávkam na5 r ncn r t0f j4x
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l nf8 4 ivo p 34x 95 3mi m g40 2s tnk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s4 rrp qg 4q0 ba eyi fd 2m3 ba t9t ojx nju
28 Pridaná hodnota ye w3x c5x ka9 ej2 4x2 aog 9gu 6x1 6g6 7qe tsd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3vi n qb tnn
42 Kurzové zisky 4z ce ioh
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti dy f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d3p xz 096 oh 34a ua jf0 d2 c6n p0 wwc
49 Nákladové úroky g wk4 d ube j sgt b qgy c 5cp
51 Ostatné nákladové úroky i ekv i wzq h 7hc t r1o f 3is
52 Kurzové straty 1b 70c 8lv vgj lcd 0xe
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť yha x pr8 wh 774 9 dyy e u97 j boh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -tnz -q1 o1f -3i iuz -xx qsm -n3 9uf -8x 2hq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y7 9hx o4 ld4 nt cwt 24 d0v us kv3 hri c5c
57 Daň z príjmov qn ys4 uw vhq cl h0t u3 fse q xze 8t 3gh
58 Daň z príjmov splatná lt 4ki 9h all iv cex vu enf m h88 uo 3fw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 239 63 804 33 171 17 099 48 021 88 381