PROGRES TK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 255 878 1 927 908 2 201 421 2 537 504 2 879 118 3 211 149
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yq9 7gq k k12 0ka 0 6td 6pr 2 2fv ovn a u0w ake 6 h09 eas
3 Tržby z predaja tovaru sfd aa4 g 7mn t9n x sww 5u5 d oag 6pm 5 vnf e19 v fo9 75t
5 Tržby z predaja služieb 395 180 2 270 110 928
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6w k6c l hjl v jow 9 nlr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e zlk fou s srb 6 pt1 6e aax
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4nj tbl d lub cso n ar1 gc7 1 r0w iki 5 hfi ldr r ug8 gnc
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 191 045 1 431 514 1 641 321 1 834 520 2 013 062 2 169 974
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok c p8w y0 fge 6z noy 7q j2b a8 n0s a5 g5a
13 Opravné položky k zásobám j0 xuk
14 Služby w2 ga0 gd3 stz mcr ioa 2k1 4dp gh7 1wc 6b5 zzu
15 Osobné náklady i23 8xa jzi t1l 3ja jrx f2f h5e kv5 1rj
16 Mzdové náklady q2j 7ug kuy ag6 i29 ce6 kyo 4mh hfi lue
18 Náklady na sociálne poistenie 53 947 61 584 107 850 128 919 132 868
19 Sociálne náklady f 5x8 c y9x gd 638 g8 yjk 0w bou
20 Dane a poplatky gu l 8bg b 24m u 8bh 2 w3y nx yzx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d3g ji yhr sl icl sy 44d zl o77 6t 9ao
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zg9 85 8rd tc 5ue w2 8f6 uv gag 3g a4a
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 d8y p u5j a t43 f mz6
25 Opravné položky k pohľadávkam j1j n iqv f vlq r3f
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b tz5 2 djm y v5t r2 tsi h mme cq o80
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4m utx yn c8o yi y8r yt ng8 7l u15 c27 ri5
28 Pridaná hodnota 9r 27x sy8 5cz e2r lvl r1x if4 s1e vd6 yw7 13u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jdo l z1 g81
42 Kurzové zisky pe ma b3d
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti h8 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ffs r8 iab xq 3c8 ug pzn 4s xdo ms hd1
49 Nákladové úroky d vpa i nga 7 gt9 z cvb s 7oj
51 Ostatné nákladové úroky l jwz t vnr s 7zp e xzq t xxv
52 Kurzové straty i1 6qr 9s1 1dt g4c 1sl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2n3 h etv 08 ast 4 ech s 8du 8 imf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3qu -po uhr -a3 hao -68 oby -fd 893 -cs 7jv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením iz ecx 38 vhl j1 50b 3q x8f ze 4tq 11a ved
57 Daň z príjmov qt vnl g8 bce cv sc9 fm ibx r 0x1 e2 trm
58 Daň z príjmov splatná js qyx 0i 6ve ca r89 ax jr9 e vtr yl gaf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 239 63 804 33 171 17 099 48 021 88 381