RB-KOMINSERVIS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 5 242 5 841 6 087 7 665 8 869 8 940 8 934 9 333
33 Obežný majetok 6 ay8 3 8h6 j n3y r izq 5 cws a x1e o 0nu 0 903
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q62 2vy fe6 x4 fi7 lb8 hbw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7zy ay3 use d5 vmr fci g2w
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0lg ak4 6dq xg 79l 1no 6l4
71 Finančné účty t 85v b lnq k nmq 0 d7p c 21l r myi t acw 8 dxw
72 Peniaze d 20o o tf1 h czv 1 gkv g pyu s tfc 9 6an 6 rge
73 Účty v bankách z6b 7h 0kt usd x5r 9w7 5t uv
74 Časové rozlíšenie súčet qr
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1t
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 43x 5 gwk f 8gq y c6u d mo4 l h7r 7 tuz v lde
80 Vlastné imanie 1 275 e j4v m o85 2 2dg d 2u7 w r28 o ldx h x5b
81 Základné imanie súčet o nm1 n p6a 8 ul8 s 361 b iru j hp6 e l7m 1 n6h
82 Základné imanie x ove v 89v 6 sat c ekw l rss 6 koz 8 gjs z fdw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k81 1eb ave u alx 8 ymb k yk2 6 ntt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bnn epu h g2k w 1ox h bgp f zcm
99 Neuhradená strata minulých rokov -4pl -80k -lye -kdy -ciy -j4z -crz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -fg2 xhb d19 b rzw 1 ous ajt 1w 242
101 Záväzky i7k sn9 609 ukg 980 mi4 0p x6
122 Krátkodobé záväzky súčet nzf auk fsn yi7 4jw hu4 nb a4
123 Záväzky z obchodného styku súčet x55 xa 21o zo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku hn is6 uh
131 Záväzky voči zamestnancom 25 4f yx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3n 17 u6
133 Daňové záväzky a dotácie rk 0ru xgw zfm kqi gqk yp 0v