RB-KOMINSERVIS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 5 242 5 841 6 087 7 665 8 869 8 940 8 934 9 333
33 Obežný majetok g cx2 n 4ka 7 88p g nvd x js0 m rom q kvc v mp6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rzl bax j0y ta wor e98 5y5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rxh en9 i5r 9q aaj qql 5ez
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4vg r3b uor jt vlm zdb dlf
71 Finančné účty t d13 u mmn x p89 i upe 7 1vp l un2 w e19 m nv0
72 Peniaze z 9ja a 9ia g 9l6 l tj0 i rrr 4 em1 h rj4 n or8
73 Účty v bankách rs3 ug e7w fro vf3 v4w u2 u9
74 Časové rozlíšenie súčet sf
76 Náklady budúcich období krátkodobé p3
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f yee y tbu 6 gt7 x ti6 7 i2m 6 hw9 y r9u 6 tdh
80 Vlastné imanie c 69r h fbr m wmz 1 f1o k 56d c hff i svd h xvd
81 Základné imanie súčet o 4m7 4 geg 3 oyy 3 kqq i ven v f58 2 0h5 2 ydv
82 Základné imanie e f38 u bqh j pg1 b rn7 o j2m 6 5se l bbw n jal
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y5s yio rkw 2 b90 a m9e t mb7 z sop
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nvi 32p n q4r 0 r6l e bmb o tbf
99 Neuhradená strata minulých rokov -i0v -w8a -bnh -2n6 -ktd -x4l -y96
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o50 e32 10a 8 y7q 6 yoe yff mb prk
101 Záväzky o37 z9p xdp ann zgk q3w j4 ai
122 Krátkodobé záväzky súčet 7t2 7wc 4tw 4fv n4i qet fu uz
123 Záväzky z obchodného styku súčet 18k 9q 4ah uz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3l tl9 up
131 Záväzky voči zamestnancom dj gg y0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u2 xu pp
133 Daňové záväzky a dotácie w3 a4j yuq rwb u65 7cb wm k0