RB-KOMINSERVIS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 242 5 841 6 087 7 665 8 869 8 940 8 934 9 333 10 788
33 Obežný majetok 0 hk6 4 ld6 6 jzh b vye n tlu 8 m4y 7 qcy c w79 l3 06e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xp1 s84 zg4 ww 7a2 sqk mfp g eq1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2o3 0p9 y5d oh bla fgl i3u u wcm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku un6 7uv iwh hm 7ut ig4
71 Finančné účty r uzr s e20 x 072 o mds l 94u i bp2 9 3fv m s36 u ldh
72 Peniaze u jmk c 1vw o 5j7 8 b6t n rc3 j u6m g ksp d 3p1 v qsu
73 Účty v bankách vu5 mu cf8 7ax n47 z4n 7t
74 Časové rozlíšenie súčet jx
76 Náklady budúcich období krátkodobé xp
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t qwt l ihy 9 9dq d ndv 5 gfh o fq2 p 8xv w qit xi 246
80 Vlastné imanie p x8d 5 wgr m nc0 p 8px t m99 y wiv y j4i o 88s s6 3im
81 Základné imanie súčet e at5 v e0c z u99 t 2in l dpt i cg4 v hz2 l 7fs m kzd
82 Základné imanie h 0yy 4 gu0 m 4i8 6 rcs 9 f01 r vra r qvn i woz l 6jy
87 Zákonné rezervné fondy ex
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n91 gd7 ts4 m gia m 7l4 7 eya h 00z y zhz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e58 bpp o p8o 7 fst b z39 n uu5 0 m12
99 Neuhradená strata minulých rokov -f4b -rnf -j11 -kmd -f1q -y9g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3cq qsw 0vx n xwf 4 0r0 87v kx ukx 7 pv1
101 Záväzky 41f 5l7 yv1 65u 8q1 0g9 6s ln nmv
122 Krátkodobé záväzky súčet wha n7t xha h33 ld3 b57 52 6b jl1
123 Záväzky z obchodného styku súčet dm2 c8 1h8 c4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku pu 7nm v5
131 Záväzky voči zamestnancom 7i jd wd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia my rw 95
133 Daňové záväzky a dotácie 03 fxw 5e0 ca9 ko6 6k9 v3 b9 aaw