DOSY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 16 753 15 813 15 022 71 742 60 028 43 320 33 303 30 379 26 697 14 708 9 736
2 Neobežný majetok vu vvp ge v9d jx p6w
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 51 919 38 071 24 223
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5d vry ef 79j j8 nik
33 Obežný majetok d5 zj3 ty acq ek p3q u9 zw6 49 gxu 0i k1p h8 0sy q3 q8l h4 mr2 bj 3zz m 8i4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o sd9 vl 3kt 36 5ab 6k gnz uy 4mh n1 buz 2 3qy e meb 0 rc7 ix fl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 4n2 0m q1h iu 79r bh 5ko qw rlq g pg6 3 pi9 k 5zc 4 cjj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x c9b t0 shp
62 Sociálne poistenie u1e o uf3 4 z17 e sad bp6 r sf6 4y ih
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3jv m7x dtz 7 p6h 8 6z6 o gvu 4vg 3 ifn m9 yz
65 Iné pohľadávky tjz u 79d 7 83j vjn 1mb xrp
71 Finančné účty 4 y6p if7 e ge6 y cje z rb2 a gy7 cn gjc ij n6a kz v6t 3m 53k h pcu
72 Peniaze l 53r 12q p uzb s e9c a 7oy r dco vh 0q0 lf 07m oh 68r zz dal 7 x6l
73 Účty v bankách ys7 ih
74 Časové rozlíšenie súčet ocr fej
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1g0 qfl
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qq hnj 7t r1i jx 6x0 b6 n0q 7z ahr tz uir 49 gfm 03 6bf da 5yd 1q ypz a e9c
80 Vlastné imanie g 4lw -23 9s0 -60 bfp c z3x 9 2d1 sl twf au ybm x2 ayf xx 7ll rn qq1 g piz
81 Základné imanie súčet 1 kpr o awf 1 143 p 4gh i 82z 8 78k x iea h h4e v raq a kxf j r62
82 Základné imanie 9 1do x 7s4 b 7md y li3 5 0id x dzz 5 88i q h5k k 7v0 3 e5s 5 6m6
86 Ostatné kapitálové fondy 2e x1p 8c pbj
87 Zákonné rezervné fondy 7d9 9w5 4r1 mu4 8jl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 44f -in 8cu -j5 1zi -4o bry h oh2 qf pjb qs q4r ct eda om pw8 a 1q4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w4q 4 zd2 tt ihy zn g8f 30 icb hx nsr 7 a0e
99 Neuhradená strata minulých rokov -yq d1t -il agw -1y 5nz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení sod -u6 cxt -2a 55n wp 5xf b c2a t 0xt z k60 7 6p0 -k csv -q 7l6 -k c3m
101 Záväzky rj dc2 73 a6o pm k98 ox 04s n7 0pc p4 j0l 8n w9p 7 g58 0 whj m 5ua f gtb
102 Dlhodobé záväzky súčet ur 6zt xk get ct t20 z r9c g 9v3 9 ai4 d 60c q r68
122 Krátkodobé záväzky súčet 79 h2s bu zhi xu 8vm zc 7gq 2z tzp q4 ih9 li hgu 0 tty j hnb 4v0 7 hq9
123 Záväzky z obchodného styku súčet i mha j 2cz g ytn zgf ei5 npb nfl vwm n8s bmn ko
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v xc5 s bxm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bf 9s1
131 Záväzky voči zamestnancom r xmi g 605 e 8mk q qxh q mxq z jzk u kkk x 5he f oqb zq6 hhv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t46 q wgr
133 Daňové záväzky a dotácie gga n llf 0 w03 1 wko vfa ujo leg 9xn w g68 d2h zuc
135 Iné záväzky -em9 ok yin ha dru bu fhw p xho w w3v d 46j 87w 9dy
136 Krátkodobé rezervy jgm