DOSY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 16 753 15 813 15 022 71 742 60 028 43 320 33 303 30 379 26 697
2 Neobežný majetok 2z y0z 8h 18z ht ei9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 51 919 38 071 24 223
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9s udv j6 ndu 05 v9w
33 Obežný majetok kn h9c 4n qv5 34 wnl gh 3fq pf tfu qg 06c 9y ll1 bc ogl uf adm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l 3q7 9s k3h i5 537 e4 dew ik ob5 zr mq8 8 dth 7 uwz 7 ero
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p tej g6 iyc j8 ksq rl su2 t2 421 5 sg4 x yrl u sya b dcn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l xz0 72 bpc
62 Sociálne poistenie iq1 4 kdk v ce8 k ziq 3gr v 5bm
63 Daňové pohľadávky a dotácie tl6 7jc wdu m qw9 a iqc c nej 5q0 q 26p
65 Iné pohľadávky nm1 8 5qe 2 l2v 0ww k00 yal
71 Finančné účty s g2p ohm g 0w1 h w0m e v2r n glw qm mms ew 3cn 6p 3qy
72 Peniaze u 63s 1gd 1 rzj l ekm j di7 v iwx 5l s4u 84 89b 06 i1m
73 Účty v bankách zz1 13
74 Časové rozlíšenie súčet px6 pkc
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1ew ejb
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kw zk0 7y 3hu 2o lua ku rjj xb 1gu e3 klt rb 41d 9h w0f kv ayn
80 Vlastné imanie s t7p -cv xsf -pe rmi 4 jso 5 x38 l3 a2j rm 70i gj t7t q6 dl3
81 Základné imanie súčet 6 6wa 0 0f1 a ug2 h 2of a hrs t cv3 c okz 2 5cd p 06s
82 Základné imanie 2 qqq t z17 6 7az k bkb c hyg 8 w4p f e34 o d36 1 hg2
86 Ostatné kapitálové fondy 89 n83 b0 ciq
87 Zákonné rezervné fondy gv3 9ra wce
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov gr7 -i6 rjb -yr apa -1l lm6 2 z95 cn hc2 c1 zia rl j5c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1zt e e96 vt d69 ra 1lo an pea
99 Neuhradená strata minulých rokov -no 13r -yu l08 -wr 5me
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5qv -b2 nej -2n wjb ch cl0 r tkh y fsg 7 pm8 7 fit -n f4l
101 Záväzky oc wr7 ra s5v hc 4e3 12 1bz az 561 cy 2ga th ybg p 8rd s x53
102 Dlhodobé záväzky súčet 50 gi5 lb 3t8 nk j0r 8 j4y q grg f z6a
122 Krátkodobé záväzky súčet oh x3m rh cla iz zva uq vez um pkj xm h2t jc zh2 y kew a dn5
123 Záväzky z obchodného styku súčet q q8l a 8vt 3 f02 3xu rht 8dl pqk pma 76j
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1 9zm o 51z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5n 2ii
131 Záväzky voči zamestnancom h 7qw x kih w amu 4 l4q b e16 v lqp r 8pr 0 cnr x wtb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j9i i 516
133 Daňové záväzky a dotácie e0j t c65 a 37i h 5ha ia0 8lk rtr jl3 4 vyv
135 Iné záväzky -zlx dq 7de ew 66u ws lfx 1 mw2 1 foi 5 c8f da8
136 Krátkodobé rezervy ep4