JS Progres, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 505 750 505 932 530 860 549 679 564 483 584 289 50 224 50 292 44 725 37 782
2 Neobežný majetok q4 vvb a vva f 2lp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 811 8 662 5 512
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3h 262 c 95x a r7b
33 Obežný majetok c7t et1 5zn dob qrz om2 qts h9c lva aot qyp ph1 sd 5ev y3 k4h b1 6b1 08 c4h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jc1 hps omy 01y 0df m9z m4g hun jmk b0x 5ge z22 rh 4ng 5 7fm 2 hox q 6q8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -v agr pm pnl zlh jg8 p auh
62 Sociálne poistenie g 3mt g2v c
63 Daňové pohľadávky a dotácie y xid bor i
65 Iné pohľadávky 1ku age yqa 570 d3m 8jd 3h4 lgd ujj dmo hh3 ufi 0yc c0c 0en
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 8a 7bp jv sti 1k nju td aca bi rgz 52 mtc n2 j78 vn zt1
71 Finančné účty 5 c69 k 2mt 8j jq9 s5 068 ok sob uf czb 4m xuq 0x h73 jc uqx 9x pn3
72 Peniaze h 5si j 6cb v 649 6 m9n 2 rtv s5 3z2 2i 2pf jw cjf 9 j22 d svo
73 Účty v bankách ur ymk fj h7n 5u f4w xj ll4 v4 n2r zp wbp cs o9j 34 54j
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 91d 7t6 m67 2zt zrl 0il i41 91h 4bk b13 zco lrk 68 0ny oc 6if gj 5ya lj lrp
80 Vlastné imanie n tnt x ufu m g6u r 5ov c qcx -r o1v 6v k0q v i9j 0 fdc g fff
81 Základné imanie súčet 7 tz8 f dak a b7r d ni2 s 24l 4 kg4 c ncq v 5ci 2 05y 2 y4o
82 Základné imanie j gqv h k57 7 owb m 6js f wmk 0 rff c 1vo k 88s 4 1w6 4 cg4
87 Zákonné rezervné fondy 91 t4 zf i6 72 io1 e5l koh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x3i 4gr kbo -f9v -n qb1 -dq lqj w 79s x uvo -9 1v3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6rl tq3 u x1h p 5de
99 Neuhradená strata minulých rokov -fm7 -2ia -t rzv -u8 ozt -3 nup
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8k4 csp -t2 -ngj -x 8v7 -d dss lx bag -r 30o -t 7ci -lgt
101 Záväzky nar 5qx gyu fzo 54x fwp nct aq2 b6f 8ts 53s e8l ai pce 1v l8o 35 gcx z6 wpx
102 Dlhodobé záväzky súčet stl 20s bh6 bmt zl3 vcx 2p0 kpl n16 len 719 efz
122 Krátkodobé záväzky súčet v9d 4kw s6 ka7 t9 ock np bmp 1n 3h3 4r x0a jc z5l jx ti4 ot sb0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6pc tq z73 zon 0 vml 2np b5
131 Záväzky voči zamestnancom wcu 3ry 1w8 f63
133 Daňové záväzky a dotácie tmy ax5 3pa 9hh pg j ibt k4 1o z9
135 Iné záväzky m6 lt dtp 2j 36w mz u7l xj w5e 4r 3jl j3 eok 6w bi2 65 aip
136 Krátkodobé rezervy c8z fy9 33p tyh axw 1c1 yhn 8sy
140 Krátkodobé finančné výpomoci pvp d2r u cw1 w ehr 2q 82c fo 64m 02 lvh