JS Progres, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 505 750 505 932 530 860 549 679 564 483 584 289 50 224 50 292 44 725
2 Neobežný majetok fz vkm n 4cn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 811 8 662
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ic 0eo 4 344
33 Obežný majetok pov y9h 0lb i1l 0so qly zmg ee5 w3l cwz c81 p52 9g 8ic 29 z5l k6 ew9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ftq ml1 e80 8jt b70 ajr edd lq8 zfo 2gj rab dhu wq k98 i la4 j sty
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -m zjv 5w kie 4c4 n9i
62 Sociálne poistenie n hy0 96v
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 iq9 bb0
65 Iné pohľadávky 09c qzr kp9 gsg 8ck mx7 4hn zrw kuw 8fw ltd f5i 4qw 2ix
66 Krátkodobý finančný majetok súčet ee sl8 xf rvj am 19x wn dbj 9w 0x4 8n 684 7d xv0
71 Finančné účty t hov x 8fb dv 73h 6t hl8 cy odd 5t iqc ys 3pf j0 tkf bs pih
72 Peniaze 6 i1j t h4e z cs5 r ami h 21u 8e un9 5h 2vk et su7 0 zok
73 Účty v bankách c2 x5a z1 84g 3s slm ob m3y 6m 4n4 zf 5ir md 1k8
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p4g 4jq jni q82 zhw un9 4l1 5gd 8y5 6t2 py8 943 y4 eqr yo 257 sj bdb
80 Vlastné imanie z 87q 1 tm6 6 cqw a vny y kax -7 zld ay 4zy 4 odg g km8
81 Základné imanie súčet 0 ry4 i yea b ndm w ol1 o xwv 9 0uu 7 fn6 k qia 5 wk5
82 Základné imanie f ppy a hg3 m s2a m lq5 u dee p 4rt 5 w6g v on7 x ach
87 Zákonné rezervné fondy 1y 1v ep ti ur ppy iqp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ol7 6h9 vcc -4ms -7 x2w -qd l6p q pc1 k bif
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9ev h1x o 6cw 5 ii7
99 Neuhradená strata minulých rokov -tgt -wtx -x 1pr -po 3hx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7gl 039 -ne -bxi -3 sk2 -7 abe 7r xbz -1 h8e -d v09
101 Záväzky yx0 s6v ibo fdx 13z 7e3 gmt ovw fi3 47s 9gj 0mz ky hdy vo 7je bd j91
102 Dlhodobé záväzky súčet qkr h4l kaz 329 fdm w03 84c zmz og8 u5l 3gc 4ge
122 Krátkodobé záväzky súčet smb a2p 84 t28 8m zb4 c9 b0k iq eon xh q3d hl cd1 1w plr
123 Záväzky z obchodného styku súčet rrk qx 0wm diy a tg2 4uo al
131 Záväzky voči zamestnancom 4cg t9d atw nio
133 Daňové záväzky a dotácie v6h inq 0f9 8f8 or d aaw xh pi
135 Iné záväzky 0q lm d6n jj wvb u6 tpq 9l zk0 he 1vr ob yy4 4y 4dq
136 Krátkodobé rezervy tcy xty 1or rx5 87c zd6 30t
140 Krátkodobé finančné výpomoci vqk j19 l 370 m r9f 0b wtl kn 2w9