JS Progres, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 505 750 505 932 530 860 549 679 564 483 584 289 50 224 50 292 44 725 37 782
2 Neobežný majetok nd gwh e xkk 9 yuv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 811 8 662 5 512
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yx ohc g ru3 0 bt2
33 Obežný majetok 6nx k5l d2q aom 9fn 9sx azd 6iv gul 5yo qpt ovv dq 1u2 wn 85d xz 6i7 qb a7f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6ix uft dvo xln 6nr ctf xld hff txo wlx vc5 27p 06 9g0 2 ii3 j fby q tl6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -w cx2 e9 0wl 79c jm7 8 u3d
62 Sociálne poistenie 7 mgt q05 d
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 hea swz 2
65 Iné pohľadávky e3g f2d 5af ejf a1b wqh pg4 5pg jvp bpo j8a 2g1 7z1 jka ejg
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 1h t9p 7e 127 77 l7w ve e4a 76 iyp 59 ynl lv gob lo axb
71 Finančné účty 1 4nm t wa1 g5 q6j 9f a9x sm hbz lo l6i m9 ka6 gl phy fv 0q8 1y j9h
72 Peniaze t ji2 8 33j 0 uiq 8 k7k t 9mo n1 n8r jj mkl 4m wlj t 1iy b d71
73 Účty v bankách 0e e9d cs pab q3 54r pj dn5 xt 0nh dk 408 rd e5m e4 kl2
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4b4 z04 htq vim srs 07l e3v 3zd 2f0 x5x exy k06 ue r3y 8t ov1 7f 483 81 mza
80 Vlastné imanie j d4w j wd7 z 06l j u2c j iie -f kjp lt ywf 8 i2h i bwr 6 unk
81 Základné imanie súčet 7 8hv 2 m4e m jqy u 3bb r svy o ln9 2 2r2 l ptp t 73w 3 y5v
82 Základné imanie 3 kfj g lp6 n y6n k z04 v fly w fr6 3 vfn e anv f 27c e 2ch
87 Zákonné rezervné fondy o7 xs xg dp yk 02n 3jf 2et
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -glr v1p qbh -ly8 -u xbs -0r e0c x mu9 c htk -4 tzc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mef 5vw g 6e9 d z9y
99 Neuhradená strata minulých rokov -778 -s82 -6 45u -8b voi -q sx9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4f5 a0o -4x -uzr -u xwb -t yi7 xc 9hc -u 8fn -9 3rl -8tb
101 Záväzky 1wa 2rc upp zdb bvd 7l3 b1y ct4 vvv 20n 7gm kta 6h 56u k2 kmi p5 wbc 6n 422
102 Dlhodobé záväzky súčet z51 c63 avq bd2 zzs 0ta w2x 3n5 irm ghc 3n3 ycd
122 Krátkodobé záväzky súčet zc3 kvz 56 5dk 1z n7r 89 9w5 16 2ea 56 t5v 1d x18 ji xe9 8x vub
123 Záväzky z obchodného styku súčet guo 94 5ff qdk 9 u0m 7lw 5y
131 Záväzky voči zamestnancom dcp 0oh 1j7 7oe
133 Daňové záväzky a dotácie f76 cx3 fmj e9i 9o x 1fu vz c4 8x
135 Iné záväzky xi q7 940 40 2yg 09 1nz on q60 z1 hah ek afh dj trr qz 3c6
136 Krátkodobé rezervy c2v oa0 oqf 87b kbt 9wn lc5 ntl
140 Krátkodobé finančné výpomoci tjv vp8 2 z9g x se5 20 yqz la vzf ry 43o