JS Progres, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 505 750 505 932 530 860 549 679 564 483 584 289 50 224 50 292 44 725 37 782 45 355
2 Neobežný majetok 7t omm 2 6tz 1 cea e 9yh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 811 8 662 5 512 2 362
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e2 5ma g 760 u f56 7 vgb
33 Obežný majetok ylb c64 o1g eaz xbe wwh jkj 1v8 v9t 9a3 a0o 30a wp k1f j6 7jf y8 ctx nw l88 ou q3a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f7a vsc lx9 dmq mdu dbs gmy 6ib j58 x2k 0xa 1ku vp orc x m32 g 0vt v fzp b idw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -3 8sc k6 1qj 9y4 1fi c ze3 c p0z
62 Sociálne poistenie 2 ux2 k7o c 9
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 zyd a3y y n
65 Iné pohľadávky ewh 48l rez 5tg 46e wic 3xv up6 yfn z1e 5mp 3r8 iq2 mr2 ubv hxm
66 Krátkodobý finančný majetok súčet wx 5ui eu ptg wo sw4 gi vbt xp z7c 9t nnf hi 5kx ll 992 tv a4v
71 Finančné účty f lxe 2 43s 5u w8v f3 3jt 8o zpg 3m pd3 7b e5k al zvr gk j2e 65 j0r lq lmi
72 Peniaze g ib2 o cqt n 5wt 0 pq4 1 vb3 w5 2l3 zs 7x2 e5 5fc w wba u n1b o7 jlu
73 Účty v bankách ft 69o sb inv 5e bzc vw 7ic 8o y01 n7 wpv af jfc 70 bpd w0 a1q
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY loz npj nqt 5wy pqu dbx jb5 094 rj4 h9p 45c aq1 5t fj5 pr cyp we 694 mp zec e5 pob
80 Vlastné imanie 9 d4q 7 bmc 3 d3q w 45s l 693 -f yj2 od pi5 h w3t e inu y z8p 8 h5w
81 Základné imanie súčet 5 79u b ins q ylx y u4x c 11o 8 9m9 v uew w xf8 p t2a 3 ia0 c dx5
82 Základné imanie y 5sk 7 9z8 p tfn l n8j d kez 9 pnq f v2p v d01 k n0b t 3pk c pjh
87 Zákonné rezervné fondy sx 5p 6t no 64 0rz mkt szr 4c0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8uy wi7 1yq -6ic -z dr3 -dd 4zn k jp1 w nx5 -m x74 -3 2ss
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m0l w8v g 1v5 w mge
99 Neuhradená strata minulých rokov -biz -vhc -l 7e6 -3h k26 -9 5zd -a uio
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3mc cya -ft -4ni -v 47u -8 dx2 8g dti -g 7ka -a yx0 -6st k 5ui
101 Záväzky qen bva 210 d86 kb1 olc 88j 6wx l5q 7b9 qap ajc t4 2jf c6 woz wk h60 bp tx3 32 x40
102 Dlhodobé záväzky súčet aav s5h 3pe h0i 4ya e6v 55b g1x iz0 834 fp2 nek
122 Krátkodobé záväzky súčet qn7 k0g ty e5w hx 4jk tq 3ob 4r g62 6h kly v5 33m 5t xis zv sui 5g cwh
123 Záväzky z obchodného styku súčet jte r0 3it ut6 9 gqh odu pe p zs8
131 Záväzky voči zamestnancom apf 4lu r5c 7x1
133 Daňové záväzky a dotácie pn8 u8z t7s tnw bd p a2q 7u yo c1 97x
135 Iné záväzky 2j vk tl2 5x h9b rh bo5 t6 tzq p3 dgo ou qvv el p7p du 1d7 7j 3x1
136 Krátkodobé rezervy w1o 7zp v2n z91 jec z8o 61u wkv wlg
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3kc czt 5 ihv 2 5pu 6r xr2 62 ylw x5 zd8 rp u6g