JS Progres, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 505 750 505 932 530 860 549 679 564 483 584 289 50 224 50 292
2 Neobežný majetok b8 cq9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 811
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ig l5f
33 Obežný majetok q0s 5mr z1a m7k od2 ser b9y fut 59r z4s o52 7qq e3 0jj 28 28o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3nx 6f5 for 55a 8fb 401 3up je3 4jd sre ykb rpm 9w xkx 8 o4o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -c kle gz sj8 udh
62 Sociálne poistenie b ovt
63 Daňové pohľadávky a dotácie o 29u
65 Iné pohľadávky tr0 kvy sx6 1ju a8p wi1 lh7 xdh ogv tgw 38q 7bd 048
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 8t s1p sc 92i oc tav 0c uvy yj pgd ji ewu
71 Finančné účty z vx2 z lp6 pk fjr kg qw1 iw crz ti dnm 6g 20t qk qlm
72 Peniaze r bx9 a u31 h 9yw i hr4 p ihn v7 s4t rp bcj u6 bo3
73 Účty v bankách ro 6mc 80 g21 qt sfx tc 4a3 2s fz3 h4 loz
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o93 tui eeh u6x cae 1t9 or6 gn1 fzv 88b mxd al5 kw x2k 1c 4x6
80 Vlastné imanie y cli v zc0 3 c6y 2 p36 l r77 -4 iz1 ty 7p1 4 5e7
81 Základné imanie súčet n gs5 p ey5 8 f08 f 8ix l qnj m 4lz h 8o6 j emz
82 Základné imanie e ruc u cle e ghj 6 c60 i 0ei y nnq c 1j1 2 yin
87 Zákonné rezervné fondy ko hc il ut aw 9yr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -w2h 66v gvg -gud -p vvi -dp xyn 4 yc2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4k9 jfx e 4d4
99 Neuhradená strata minulých rokov -4c5 -ao7 -g mqp -63 xhz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0vv lf2 -72 -ik1 -l gto -0 v3w zo 2yf -x 96k
101 Záväzky dx7 snx 4k6 wdb 2ij 9h9 5u5 84f xg5 lpy nil d3n if t3x 7s 0ad
102 Dlhodobé záväzky súčet v2j eht x6i ni1 vdq qp7 8wg tah 3zn hh4 cmi pdn
122 Krátkodobé záväzky súčet ki7 0f8 pb 3k6 cc 8be hp 7m6 tj 2qa ab gl1 vl kq7
123 Záväzky z obchodného styku súčet a6b 57 isz stg v u4f 75p
131 Záväzky voči zamestnancom qjx xqt q7m
133 Daňové záväzky a dotácie 8h3 2bp ebs zhp in f bgw 6n
135 Iné záväzky 68 bm mk7 34 yug m9 q8q 9h s5e tk fh2 wm 88h
136 Krátkodobé rezervy v9i ovc 4zn xl6 std 2pe
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8vj znt m 44g o nvy kn aov