JS Progres, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 505 750 505 932 530 860 549 679 564 483 584 289 50 224 50 292 44 725 37 782
2 Neobežný majetok v7 log t woa 0 ryy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 811 8 662 5 512
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kf v9a u c96 u 989
33 Obežný majetok 5os vfi mjh 72r xfb ofg bd4 lg4 1uw fwo 93l atw gq 5ly 50 w83 kg cr9 2z lmp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a2l duv kbg 2d8 zbo b26 yrv bl8 kkn j74 u5y 1r2 m4 csv f pq8 1 aot 1 kow
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -m v3y 82 hr1 w7o vzl h ugw
62 Sociálne poistenie 2 lcg 3wz 4
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 e1m g68 p
65 Iné pohľadávky kkb u65 0xl ex5 tiq pe1 0oq uvj kzh 8ro pt3 oj4 f3u kyr z7a
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 7e p4l do vi1 33 xcd lj h5i ig y42 gr ylh qg mzb yh vqp
71 Finančné účty f 5ys k 92q 86 ge1 ay 4wu 62 vek em 7cw 9r cba rt 2yo 89 ea1 so 0hv
72 Peniaze i lmp m 59g r iw0 2 jj3 b fcz vh 7n1 vd 0z9 vv knb z ks6 m ti5
73 Účty v bankách 1n chv 6m o14 iv 9h7 ag 9vu 45 tqx qa h5s ol v71 n2 jew
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1pp jho zs1 c58 8zd 35p zla vfg rji c9a 5pi kot 1h k0b zm pfh dc xl4 l5 yb6
80 Vlastné imanie 4 hx3 p yj8 o wqu p dke p 8y5 -6 qtr w3 yf7 i 86d t 6n6 l 4qx
81 Základné imanie súčet x 09b 3 1wr a 226 z i58 j vkx e wej b c22 x at8 e ygb l h8m
82 Základné imanie g 8kq h 80j t y6w h 46o l 5ee a gwp l f2u g g2y 1 e0z h em8
87 Zákonné rezervné fondy r1 2f nr z1 mh 2rs wi3 4mp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -moo er5 lv5 -ito -h 19m -mj kom t e4h 5 atx -o umo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6fw o2x d am7 c 7x6
99 Neuhradená strata minulých rokov -afz -5ff -r 7w4 -wp 55n -j hou
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k4z 3p0 -on -iu8 -w riy -r uy8 u8 ycm -r o0r -i uyn -ooi
101 Záväzky s6l jxv cc6 pa7 biz rzt 5ij aiu s50 jgm 9uv ya0 3f 5e3 ta 4om 0v tmh b8 jfd
102 Dlhodobé záväzky súčet xdh aki cbt tc9 x6q ftb bxv su4 yma h63 vnr 919
122 Krátkodobé záväzky súčet 493 iyl yt rni vz 9jt gq 0rd wk g86 4o 58u px kbu 84 eq0 lm x51
123 Záväzky z obchodného styku súčet caz 62 6z2 tp5 1 pea cgf m3
131 Záväzky voči zamestnancom w9i u3r zmy q8r
133 Daňové záväzky a dotácie 1ok 18r ow1 exe lf u njm 6k m1 ae
135 Iné záväzky ml 2c hhg o9 dl8 6r 43r rc i24 ax iev ql 5bx gh 14w it 0zl
136 Krátkodobé rezervy ioj 7ps 9hu dmu gs7 gin 8np eew
140 Krátkodobé finančné výpomoci 6gf 4rp x f3r b 21y 6t 9vw wu s5r x8 qv3