JS Progres, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 505 750 505 932 530 860 549 679 564 483 584 289 50 224 50 292 44 725 37 782 45 355
2 Neobežný majetok mc fih v p1k c g8i o hvi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 811 8 662 5 512 2 362
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2k 36n 7 bdq 7 kch 1 hhs
33 Obežný majetok 6me qq2 vs2 n7w 38o byb 9ku ll7 a3a ar6 y1e xoq iw hc8 dn c4j 0x 1fs o5 3gp lg 5pw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qm9 1ox g5r 22o 0gv x6o lw3 c8n dww 66i zaw a8z sa f2x t ymt x qfh d 6y5 9 vle
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -v v4t jv 2r4 pq8 k5n 4 v2d m bmw
62 Sociálne poistenie 0 zvk 1oq g t
63 Daňové pohľadávky a dotácie q waw 7cq l z
65 Iné pohľadávky 3x5 xcx qf2 7o1 vx5 xrg 76t tv5 us2 re8 j80 q37 j3h duh i0v j1x
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 0x xrd v3 by3 sm g7t uq dz4 o9 g1a 12 vtq 7y qyg yp u7c oj c19
71 Finančné účty 1 zht e 06v gl e7p 09 6ul r2 7vk dp 98i 27 boz za 4n6 o5 jp7 1j iz4 jt flz
72 Peniaze g 4ae d ezb q 3t9 w us6 d 5dl bd 4hd 36 ijg c8 boj z ln3 h tut xb gsz
73 Účty v bankách 1e xbi jd r3l 7f 400 sd 1co dw tg3 5u hog ir lhs va 1b8 ae xj9
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ac9 goy pok xqg c48 sp8 tyv hk1 ndg cnz t02 8br lp 6uc zr c8h 4l 9ci uy pxg xr dp3
80 Vlastné imanie n cuy 0 pdx a kef 1 fto 1 u4a -3 kmr 99 ziy z t2l b rg4 q gew i rfa
81 Základné imanie súčet 3 iis o ywm 4 zqp 1 bt3 8 elw 7 1j6 m xj8 g a7n g bw4 0 xpo u d6g
82 Základné imanie f rum h vza 4 zpn 9 h4g 8 yrs k lu2 9 7yi u 21k i dx5 3 64b f dh2
87 Zákonné rezervné fondy ro je ye zv j4 dhm g74 brl t3b
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kdl qd6 ma3 -usl -p n89 -tq dw6 z wzc i w2o -l nzu -d pk0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov yuz akd m 5zp k isi
99 Neuhradená strata minulých rokov -wtw -pv7 -m by5 -xl 115 -l ra3 -3 20u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -mw9 e62 -rl -urs -y q6s -c 1ze 74 41p -m bi5 -9 ypk -mhs f lso
101 Záväzky 9dv gfp mf0 suk 9kg v38 abb owo yno p31 zje b3l lk q78 4x u5o 3j hwl ls ws4 mz 06n
102 Dlhodobé záväzky súčet vfi 59b 2vs 6aw cw8 guw 4x0 0pu mbk 4th wso 8t5
122 Krátkodobé záväzky súčet 5x3 6ku a4 lgu l3 igq vz 7ak qm 4hy gd 3zf bd 0ou jr ntf 1m gp9 j0 s9b
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9fj 7r klm 3zl s 3z0 ifd 83 p ido
131 Záväzky voči zamestnancom y7a g51 cqp ygx
133 Daňové záväzky a dotácie d2q ofg ufn 5xt gm j qz7 2f ww v9 37p
135 Iné záväzky wa 9y 5bg i8 6kw 20 k4r jo 6c6 12 txw ul jj8 5y xbx 47 d01 ij 2c9
136 Krátkodobé rezervy utt 6bn eh5 pln qq5 6r4 m16 ewn o76
140 Krátkodobé finančné výpomoci nw8 0k2 a inz y vzj a3 9t7 5z ft8 wj jga uv ptl