CAMISA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 681 10 833 10 264 11 592 12 257 14 872 16 081 16 853 7 186
33 Obežný majetok 1 mdh oa swe a7 yue 06 hlg i0 vbf 2n hww 7e ifx mi 8kv wo 5h2
34 Zásoby súčet 1 238 w 2sz e eet 2 ad8 g xwg x ukl e dpr 1f 6vz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kns 1hb jzq wco s 1rx w bby t 6qu g 0nq
62 Sociálne poistenie 06b k2t za1 onq
63 Daňové pohľadávky a dotácie cbq fly mqc 0lg
65 Iné pohľadávky w4f cfb l8s 1t1 96o rux o4t 0 hzw
71 Finančné účty z vtl q 3c5 y n4l 1 4zb 3 hn3 2 l9d a c0t u lmi log
72 Peniaze 5 yff k qn3 f er5 q eyk m vvk e qve 9 pol y yky mo6
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y loe t5 8bf yf e68 jv px7 8w bft w3 g5e bx dr6 97 1cs 8 jop
80 Vlastné imanie i wmv z k1o x 91t dm dxx gd bgr xf 1lh f6 m30 tk isj m r2z
81 Základné imanie súčet x ee7 x 5iv t 5wr g 3r4 3 kgb r dfg 1 ykk y 0he c ne3
82 Základné imanie m 3wo 4 zzb 9 z24 m rae 6 qmh s tb4 g t0p w 18n w wzd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s 2ar a ibr 0 658 u 0wy b o22 r w0e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v hbq p k45 8 x7y j 36z u 6dk f wcb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -st1 0 04x 8 dzx c e8c xxm 4 qhm l54 1ed nrw
101 Záväzky up 7 qua g y3t hho gv7 0 4nc d z45 1 cqc 1 ybg
122 Krátkodobé záväzky súčet m lh2 m s4w 9i2 v91 c gj8 5 fd6 m 6i6 1 grk
123 Záväzky z obchodného styku súčet qyb jkp can f7a 7 rgw m xzf p mqw nfn
131 Záväzky voči zamestnancom 1k zs u0t q54 4ge lih xzj f4b
133 Daňové záväzky a dotácie q2r
135 Iné záväzky r ck5 -s6 ddm vnc
136 Krátkodobé rezervy 73 oym xsb
137 Zákonné rezervy 82