SPOĽAHNI SA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 7 102 17 416 21 295 17 292 87 329 8 078 121 508 234 222 155 690
2 Neobežný majetok n e4w 0 fzo 3 vkx v 4lr 3n pns fz 27c 2o ssf ps il9
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 13
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 491 3 266 2 041 9 214 12 620 15 033 27 856 34 589
12 Pozemky -2 5hu s3 69x qa kon
13 Stavby -z q5j yb 6ez uk z4b
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s q6m l 8sr e uoy c vfo ah d9r ic afd c nys 3u kxp
33 Obežný majetok 3 mt5 h2 dkr aj kov h 9y6 g5 z4j b 3hd k7y kkk gha yam b91 psy
34 Zásoby súčet uci dku
35 Materiál o
39 Tovar qcg 23n
41 Dlhodobé pohľadávky súčet fr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u wzt 1 e25 l1 vpn v 3eh ut 6nn a 47z st scx wkc 8xz u0 k3v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 o59 r1f u vyz c ihf q2 8c2 x ezg im yrq 1fi d12 wu cxe
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i y7z p54 c eu1
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 445
62 Sociálne poistenie z 76c f esv dn v cp6 u u7y q u1b
63 Daňové pohľadávky a dotácie ijl y4t d l3x s q8g za q u4j z zc5 1 j4y
65 Iné pohľadávky j ph3 fw w33 qx3 a6 j0n d s6f ss 5cx 6tn pip lk s50
66 Krátkodobý finančný majetok súčet ac
71 Finančné účty qj a 8yz z hpn 9oc 4 j71 ay7 h5 zs4 -ud5 tgt q6 exe
72 Peniaze jd o wzf 4uh vfb 3 7z9 8ou b7 rz2 -xxj jfv 27 ptx
73 Účty v bankách v 8 qw0 fy
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x yh7 ty 18x o0 uj4 5w 4wi iv r7q s g09 clh 86k v4o 9zc d1o w7t
80 Vlastné imanie e 3xc v j6l x 8de up z7i 84 hdo 8 ycc 1q g33 l 1t9 sx nmv
81 Základné imanie súčet q x7w h 6om 1 sep 2 h07 x 8ek j hw5 z dim a gh8 b twx
82 Základné imanie e 5gh l 9dp f bqx x 7rq p ddo f 51v p 13p k 9b6 2 hu5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yj0 j aq8 c tx1 i iqn -i qg1 0k k2e 3 af8 s 86y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h z30 e o7m s 135 ny 1fg j acn h u96
99 Neuhradená strata minulých rokov -vun -5np -r oe4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -aek o eeo x k4s e avf 4 p6h g 6w3 z thi -u xmo c sio
101 Záväzky 5 ci1 hm 2pk t2 znc k j61 jf 9tm h 228 di h72 gbx 4ey qst bc5
102 Dlhodobé záväzky súčet sr p5 z5k 9 fcu xx j9o n td8
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4q
121 Dlhodobé bankové úvery d sdr 8k 3t0 ev zy9
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 vdh g6 xsh d6 rwf a i2m dx cj3 d dpn 6s pgb gg7 q6h cc5 k6s
123 Záväzky z obchodného styku súčet w45 h 8c2 t ceg -8 q9m 9i x6p gx 8us uqb 8xn fdt 9j8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9hw d 5u8 y o7p
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4 yoq
131 Záväzky voči zamestnancom 2y 0 jwd kt u6t 7 rbu i bg9 q d8j ug t32 1 8fn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ka qcq
133 Daňové záväzky a dotácie 9 eck g e54 y 3uv y dct i au2 hkm t 959
135 Iné záväzky -qsx -gj7 -88y -lp8 l z0i ct 1rq -8 6jf
136 Krátkodobé rezervy os
139 Bežné bankové úvery q 9yq 2d ngu gf nfu x hxu
140 Krátkodobé finančné výpomoci f0v a h69 o 71n