SPOĽAHNI SA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 7 102 17 416 21 295 17 292 87 329 8 078 121 508 234 222 155 690 152 066
2 Neobežný majetok e pmx r ujm t esi y 81y a1 cm0 2v dez tq 8ch f3 5ts mh 2ie
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet gj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 491 3 266 2 041 9 214 12 620 15 033 27 856 34 589 44 036
12 Pozemky -m 1fj i1 ycl y7 7wl
13 Stavby -u k0l o7 nef w7 d7d
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w 1hw a ht6 c 6ej w 19u vk z2l ju yrn z 2al ty 53f vj 96k
33 Obežný majetok f ou5 cn 0nn 45 1wd h so2 i6 r59 b nqx 592 bzn zev a79 gcd pdx lyu aur
34 Zásoby súčet ovj e0k
35 Materiál t
39 Tovar 6vw u75
41 Dlhodobé pohľadávky súčet af
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e h2i u kox 4r wui n ojy nd 10c 7 tmv fm 6p6 xpk cmd qj mpw gv 3qv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w 495 l9k 8 1vi w t3s od 1lm p hw3 r7 twc uze fys 7a uwf 75 195
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l cik w7j 9 s1t
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 445
62 Sociálne poistenie 7 d6i 2 na1 yv a shv d 63s p 5zp b qjr
63 Daňové pohľadávky a dotácie nyk qz8 c qge 1 qil aq o gpp 5 vcl v hrc k bxw
65 Iné pohľadávky o qry ok q2b 0ty 2g 0bj j 584 1j x0h ay4 gdm wv 8ns -s tpv
66 Krátkodobý finančný majetok súčet al
71 Finančné účty bz d ky1 6 ht4 gx0 9 1vc 182 5h ig7 -fk5 hfw fr 6xf cb 4gn
72 Peniaze rm c 9io low a7b 8 ipp mmo tk 3tx -0k4 un5 c8 uwe g6 1m7
73 Účty v bankách 1 n uh3 9i
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s tdi jz oz8 rq c33 66 qsq at 15m 0 64z 5uu sum 168 6pg uw2 8je wg3 dmn
80 Vlastné imanie p hhq b xqi q 2yr gz tfr 8o 7ht k yx2 9e sbj a dze 39 6nh 5h qn7
81 Základné imanie súčet h drv 1 3k1 m zxm 4 p72 l 3h7 6 w9o x 6pg s 1u1 4 4jk f cy3
82 Základné imanie q 4fs 6 2ge e 866 p lgq i xvx r s3d 5 mfp 6 o9s y yln d s8x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -di7 c is0 i 5ov 5 k5p -1 dgw 6x 434 6 dfa f sif u jsk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t xbw 7 jwy k u8b c5 ab3 r z4o o 3h4 7 7j6
99 Neuhradená strata minulých rokov -963 -9kc -l toh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rbp p q7i f p2r g ww9 g oyh 8 bmh 6 xv4 -1 yah 0 5cw nm v3k
101 Záväzky o uwn no zkq vh eur 7 y3b 1v 0wz j fgm hq 1n2 qeu 5bf 4jk qxf 987 b3f
102 Dlhodobé záväzky súčet zf 2s 8uc i xjh t6 ywl y mid r h6o
114 Záväzky zo sociálneho fondu kz
121 Dlhodobé bankové úvery t lhs t9 ihs qc z01
122 Krátkodobé záväzky súčet s 2zq 43 79a io qfy j y23 ce p54 8 75o fn gch z6y oxz ytk 7rm hyt aqu
123 Záväzky z obchodného styku súčet a2g l 7gz c eae -p rqh kf yh4 j3 op6 w44 ndr i4b 0qb 8v 57v
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bwh n ffz w dvb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t jxh
131 Záväzky voči zamestnancom 1m 8 uqb wa dm1 s p85 p xx9 y 7ay xf a9s a pn5 3 o9k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6d bgl
133 Daňové záväzky a dotácie t mbo m me5 o o62 y c7z w 3hx ddq 7 ezt t qe2
135 Iné záväzky -adr -z4k -33g -8dv y 93y 4y 8x1 -1 tcg lj 5s2
136 Krátkodobé rezervy nq
139 Bežné bankové úvery o 8zt oc 8u1 u0 niu 8 g8y m 8x4
140 Krátkodobé finančné výpomoci qb1 3 x17 i 9w7 o h9z