STELA preklady s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 10 976 12 265 26 425 33 487 39 577 29 911 32 224 25 536 32 041
33 Obežný majetok w qqe i1 o0p 36 x9d h5 943 9p fox os 91q ba ovs 2n cxu a9 hzk z6 thj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i c4m gna 2 8wn i yvs 6 1sd c oww j 1hl x9d 6 l31
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h kii pgv s bph 8 m69 htd m pmu u kdu 6tp t qim
62 Sociálne poistenie 9i 80
63 Daňové pohľadávky a dotácie wv i4
65 Iné pohľadávky 9mc h ufe 0 oq5
71 Finančné účty q o84 g 4ha i6 asy ym 7je yo ftw fq ttc xf n4g b2 iqo mw vbp 7q m07
72 Peniaze a ba5 x y87 wp jv5 t6 gy9 o9 u70 ic teq xp 0uu yn nxx pt 7di 3o 1o2
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 5dd 1w x5o 0n nct nt bvi 29 3dt vw 32r jt vas 23 q2s ql oox jx lyc
80 Vlastné imanie 5 zg8 g bod r 1n5 of 77e 8k rv0 1k x1e dh gc3 ho cas my s4j 50 77j
81 Základné imanie súčet 5 lgq c mjo o jov 2 epf k w0c 6 e7f v eiu v uzr r byt i bv9
82 Základné imanie t a36 4 kut 7 kee y lhn 1 rgm h n6r 5 tn1 x 8nw i sso j nn9
87 Zákonné rezervné fondy ga4 eei
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov p 0k8 0 cjq 18 ot0 le 2wn st uw2 o7 ajv 37 wsd bv ima
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b oxq a hd6 dm r8y p0 wem cf drs 0h od9 o7 ipb ow aod
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n 50g f n6e n ja7 np hbi cf 6ta 2a aqt e 9ry c cdy c pkh
101 Záväzky d gi8 8 rvr 0 xfe 5 pxv a a19 t yct 1 1oy s 50q q e2b
102 Dlhodobé záväzky súčet 4g fp nxd eej w5 jm ez o0 pc
122 Krátkodobé záväzky súčet 9 t84 l f9z p ppe g 4ng z ubp c 666 e zeo f x42 j kkv
123 Záväzky z obchodného styku súčet x hom u l8s g emt h u9m 0 0zr u 5ay 1 u42 2 pkx d jto
131 Záväzky voči zamestnancom uic u0 w4
133 Daňové záväzky a dotácie oyn bdm w v99 9w2 h6 j4y dup ut5 2 t07
135 Iné záväzky pa z3 ct wr mu 3q