SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 24 748 16 952 18 154 32 229 12 005 39 720 19 486 12 569 90 110 187 723
2 Neobežný majetok ae 51f nq 5si
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 153 17 436
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5m c5p n3 p57
33 Obežný majetok wv vhr e3 vxr so 9px kv sq9 2f 6nc rw fx7 ke tze gx s91 ak y6p i0g h1m
34 Zásoby súčet 6 n5d 6u 3uz 5q r36 j 0kh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ov wcl 7k exp wf iqf 4a 6qa ly 099 uy wh7 k3 nw8 7n ysz 5b oy6 t61 4vh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k ulz qt 3hp 4 3hr 44 dw9 qb 4rd j5 u97 1i 0x0 km wln jf an0 x7 g0h
62 Sociálne poistenie c6 net t 1mp k h6i 5 vqv r4p 2o0 qyl 9 1o3 yx
63 Daňové pohľadávky a dotácie zt c4i k 3es z n5v z t6c n5e pxw l4m 9 h8m x0
65 Iné pohľadávky mns z1 gz 8ms
71 Finančné účty c 4fa v3i q 70g z j4r isu o z7k c dk0 zh ph dog ea qn3
72 Peniaze 3 cw0 3fj 5 kdm f spm vvv f vf1 t vkj 0n e9 4qk q2 l02
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dm 1ky 5n kye p3 94y ur 14x 7v tsc 8h 2o4 t5 qqv ki wxc 1s tze 8xd 75h
80 Vlastné imanie -0 yzm -u6 jzp -2h wrc -n8 7y2 -6q ukb -o1 h86 -jj 3yg xw1 5e rbl kj iyd
81 Základné imanie súčet n os3 i foc k 0p4 r fh2 w 6r0 j ff1 2 gqw k wl2 e 23i 5 w5l
82 Základné imanie d rlv i z6e p awg m 9x0 n 6be 8 m74 u 8le g l3g o fxw l h0u
86 Ostatné kapitálové fondy 0w o3f 4i rvk g2 bxv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q xta -tt ep5 -by n4a -7o 6d3 -vx 59q -vt ol3 -d0 ga0 -ou 30n -sz oj5
99 Neuhradená strata minulých rokov -h 7ux -ox p5s -s4 zwm -ly w0a -ep bhm -04 q6t -uz urv -nf rl6 -dx mfi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y 2m9 -16 zuu -t 4k3 -b 5v0 -kd sxf 2 vhg -dw 198 -b f31 2t ver c3 col
101 Záväzky e9 ked 92 yfa g6 56p ft t50 vy qon in 6br fw ijj kj g5k hj 660 dkq x7r
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 w0 pu 5w8 1c3 an h3l t1l n0 3i txv
122 Krátkodobé záväzky súčet t7 kbm zj jom t0 o4v w0 oin pu flp dc 2t4 9i 9ww 04 yku gr m3g dn 74f
123 Záväzky z obchodného styku súčet hg ude ao 8b0 82 8h1 bl xai 39 09m pr 28d nk sl2 lsx oc oqz 8g 2nu
131 Záväzky voči zamestnancom 4 cjh 5 2q7 7 3mi sir q x5k 8 adw 8v y8m h 9ka yhq 4 u6x
133 Daňové záväzky a dotácie prw a 2au o fi5 x c4v 3 h09 8 fcd x 4d5 mf9 t lwe j ujj
135 Iné záväzky m 9bw c jz0 sd 6ry a0 5uf 6d qze ke 8i8 1u zd3 8 gli d4 pnm
139 Bežné bankové úvery ae ai0