LB Slovakfish s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 3 521 6 165 14 404 37 888 37 235 38 669 57 139 43 040 23 869 43 689
2 Neobežný majetok 1 qh1 af am4 p age x hsc e l6h d0 tbh 0x 8ug t tja jk apn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 062 13 383 8 907 6 411 6 419 17 506 11 675 5 371 13 808
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l lkm x8 1ri 4 y9q 3 gd1 f ccw b7 tz0 vu prf h kb1 tl yop
33 Obežný majetok 1 yuj 2 uiq 5 1sa 81 bla 88 8at my 521 fk oea 1a men 19 jt9 88 22f
34 Zásoby súčet 1cw 27 7rx sk t5i 6b jtu 18 i4k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet klr lq 1oq ct yvn cb k5t 3l tvs 27 ih0 b hjs oth
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b 8fa 2 lji 98g egr 5 blp
62 Sociálne poistenie axw 7 ura 2e3 fqh vm6
63 Daňové pohľadávky a dotácie z44 3 ixh g70 54p t5o
65 Iné pohľadávky 88 e0v om nvc x9 aly fu olh n 0mu
71 Finančné účty 2 cu3 4 i1v b61 zpq rap n f7v w 875 f 6o4 t rm8 ia kui
72 Peniaze g vsd h 38l wbu bmy hha n 466 7 ht9 8 1q3 x w11 op r4b
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l 093 a cwc qo 4b0 47 h8q 2r 8d8 7u 07w nt v24 cq xf9 a6 e8g no fd7
80 Vlastné imanie 2 ct5 8 zk4 3 pz9 w kau r 8jr y l94 wag 1yi c ak0 w duj
81 Základné imanie súčet l q4n 2 4bk 5 u1e c jta j 46n v 7j8 b lji i 211 7 r94 j o5k
82 Základné imanie a sho w hu0 s zot 5 474 2 zb5 s in7 t ket n 4ai 0 2hl a r7w
86 Ostatné kapitálové fondy gd vsp 9m su2 u5 goa qnx btu i79 ebe 6if z20 uy2 zzb nfz d0k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ki0 -k neq ina -pb gdt -n5 jc4 -9v wmo -yxn ow7 -o9s k93 -qoh pft -4to 5di
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oiq
99 Neuhradená strata minulých rokov -q97 -x u2g -1r ug8 -rl lem -vs p3a -i34 t35 -692 183 -e1y a69 -vy3 t96
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -b vth 3 o42 -7n zd2 6 r2b -f av3 -s5 219 -0r wl0 -6s yz2 -r4 2o2 -5a 39a
101 Záväzky xs7 bqb jj j7q 08 ajy j0 6v4 ph wwq 0e qv0 gw 1ll 0v 08i 0x ox8
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 rvh x a42 7k1 1xw ug0 1ln 6wn q th0
121 Dlhodobé bankové úvery yp f9x ps 58h ua 6hj l vav v wq7
122 Krátkodobé záväzky súčet cr1 25x 6 zxe 7 yj3 n g1j z uw4 5t rj8 g ado g xyt wi 4ow
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4cg p xxk fk1 u 1lz x 9vl y rky g 23l d 4rf
131 Záväzky voči zamestnancom ctf 5 th2 2aa h0c -as t uw5 xkg ad9 xwm
133 Daňové záväzky a dotácie so9 bxr d iut o 6tv nl6 32p hhe 5dm lmf bxe
135 Iné záväzky a mb3 u al7 r ci4 6jy m wzj sxn 9n8 c zld
139 Bežné bankové úvery pqp c 2ck 9 558 z da1 p 2v2 4 p14 de y ptd
140 Krátkodobé finančné výpomoci 5r sde 5o 6f4 0e dio er 5np 8k pnr 9b yjn s1 3ie