MORGAN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 4 158 102 893 124 611 423 691 136 241 430 195 87 885
2 Neobežný majetok x 7gu v6 tts qc mij h1 lwa 2i t4f 6g 54e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 479 14 741 14 741 18 649 10 421 14 495
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a e9q s2 yew pa edi ms xc2 p3 tyy zi w9y
33 Obežný majetok e 1m6 uw rwi 6mk hah 1x6 rmt wn8 04n 31h 8si r2 i29
34 Zásoby súčet xp lvt 2t 2ft ate bk2 69 8jv 52i gus kx 87l
39 Tovar l6 vd9 wbt kcr 3o 0p0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vp sw7 af 2jb hm 2b6 3o g39 t bhe ah j4i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rm wc8 x2 iws pw hnb qu 61e 1u d 1fn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qq nrr gz h 6ka
62 Sociálne poistenie nf 8nh 7r5 1 fxa x5u
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 3lz yca tja f 2v4 1 reh o ehp
65 Iné pohľadávky sz0 u i eyt v hl2 u wr7 y nwk
71 Finančné účty c qs8 z8 gn3 ot tav jew v1w 9z 5bf 9iq jy7 y1 nvu
72 Peniaze b 1q2 6 3ak ws ya4 owp 0k5 k9 ri8 jtm dn9 8l j0g
73 Účty v bankách y0 a2x m3 ad7 t09
74 Časové rozlíšenie súčet vnq zvs 8ig
76 Náklady budúcich období krátkodobé tgl 7r8 8i5
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j 88i uix tbd 0it mxd k36 nsm f46 3vl t71 7k4 5x 9br
80 Vlastné imanie 0 wgl n zed 8b uez ix4 u2d 9z pps qb3 l3d jq cud
81 Základné imanie súčet h w9f i ka0 c opp 8 2nb 7 7dz 9 slm j 4gv
82 Základné imanie y u22 w alq 2 b6g 1 yns y ugd q r40 y o55
87 Zákonné rezervné fondy f o e p d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t 4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pne 6 i4k s cur va 5ew qr 1m2 j9 s6h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l 5n9 2 skd ux 00i pc 9v7 mm 6sa
99 Neuhradená strata minulých rokov -yaq -ub5 7 z6w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -if4 f kk9 3 9v5 kg3 fqh f ik4 u23 wdc -k 9f1
101 Záväzky 4u 1a9 5l9 usk mbz akx r8 es1 bdy m6f 54 52b
102 Dlhodobé záväzky súčet 6z 6 ikv s j4t e xpt h djl 0 8cs
110 Ostatné dlhodobé záväzky a qy5 f vq1
114 Záväzky zo sociálneho fondu rf yev 77y
122 Krátkodobé záväzky súčet ws nm4 au d5f 5o3 m74 3i jhl ci0 vjw c1 bew
123 Záväzky z obchodného styku súčet qo cto 5p eug qm7 99n oa t17 4eb t0r jv tm0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku db dyq xe4 oyj cc 9tr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cw nyf -8 9jl -6w eah
131 Záväzky voči zamestnancom vvz 5 6xo 3 kri 97m -h rt4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 733 ayu
133 Daňové záväzky a dotácie 4 sfj 98 pc3 wb 8uu q 5bz yz 8lw 2 v0n
135 Iné záväzky qju s nvj -y 63c -1 rj7 -30 96e -g ogp
139 Bežné bankové úvery mp kp7 4g 5k9 n8 4q6 2d 74d g gg3
141 Časové rozlíšenie súčet -s8n
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -dro