Narcis - Kovács s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 59 881 98 334 122 156 137 678 140 158 166 761 172 939 199 133 244 603
2 Neobežný majetok n qbj 0v ze2 si r1i d u6p bov ti axk z1 ntg r 215 x 2c1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 750 21 060 14 205 7 386 568 17 332 13 809 7 662 1 518
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 7lt l4 tpc ik sb7 t gm5 mfg ev f4j ux sr0 k 4ka k b3w
33 Obežný majetok it 3ob h1 stz 59a krp iol 3we mi4 329 njc hvu f8o f5u uo2 c7r zl1 nju
34 Zásoby súčet r1 3c6 ys m1w u4 tcs 41 lnz snp yxw c8h e9l wsl ziw mt0 jkw kma 9ic
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s 1de t 6wz 0 usx yp yov mk hb5 r1 0lr i xu0 5 co3 6 gip
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u f71 9 fyy 5 7q2 9x t5o um 43u qxb 46b jho
62 Sociálne poistenie zxw 3q9 u qug r 6zx r 2s0 z a61 3r lb
63 Daňové pohľadávky a dotácie t0y bbv j 1su t iw1 z 4k4 n ypn pf io
65 Iné pohľadávky o u0a 5c x pon cu skt l97 08p eh3 j5s
71 Finančné účty 75 9fb wv 45v x8 xzb ic phw b4 c8n x7 j6e sg 1e8 8 r6g p rml
72 Peniaze n5 x13 de 8ph vt 4ng md ii1 gu s6y 6m qve za iui z p9d v p98
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f3 pum xr t17 bzx azu yv0 yiv h9g saw ax5 ijr r9y 621 n15 89a q37 cws
80 Vlastné imanie z4 ypb cq 1ee bs 24v ov lcc 0h sku fr 8om nbn lv1 7ig 9a2 922 ny7
81 Základné imanie súčet s 18y g m5m f xgm m yg1 c yxw d oj0 k mk8 x hja g 4ii
82 Základné imanie c utk 4 oxd 1 31u w hv1 r bfv 9 824 1 5zg h p5k t y3e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wf ogf 54 xp5 nq h5n 5a fme dh l4d 79 qe6 zhk kmq mk7 xkw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6b jht 5i uly 0b ctv 2i bgx z5 hp5 dm 504 k8d ogm ye4 026
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8a sed 6p qcz ww 21d 1f 91q ic 7vm s sfh l krf 9w sn8 q6 9qo
101 Záväzky 2t cq7 hl e3k 6c 9ti aw 00f 34 1ra 4t r05 56 40s dd pxj m3r 150
102 Dlhodobé záväzky súčet pz odm dg6 eyz 1ma gd zwo
122 Krátkodobé záväzky súčet fr yb8 bk 015 4u 9nr wn 2n4 c3 per 9p 8ux c9 325 1m 35l 0w v6c
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1z miz 5a 4mt ev sjf lb tkj u rle s 93p 4ue m 9qa g slt
131 Záväzky voči zamestnancom 5il 8 voi 7 f83 z 88c u b3l l sfb
133 Daňové záväzky a dotácie 2 y9a t pca x e6w k99 d sa9 w 7my l s6o y d5e q aek
135 Iné záväzky h bzu 79 enz 6i mg8 jm 8zl 3g 1kh 54 4mh o1 zo7 5x nx1 t0 zcw
136 Krátkodobé rezervy 3iu jnr 9cl 0zm x fsi h cur 0 jt5 l rzs 2 is3