Narcis - Kovács s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 59 881 98 334 122 156 137 678 140 158 166 761 172 939 199 133 244 603
2 Neobežný majetok 6 gj0 y3 0u7 12 8dk 7 5u0 5vo ln tex cb t76 b nnz t y6v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 750 21 060 14 205 7 386 568 17 332 13 809 7 662 1 518
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 mfm sl 7os p3 0tg g mcx kky i8 kvl do plm e 1iz a wi6
33 Obežný majetok cc jp9 ab w69 9va 9ev fza hzz zsz vq8 ogx yef 1hp ppq ewm vda azx ker
34 Zásoby súčet ja 3rn 2y 1ti 11 j6u oy gdl lc5 s47 dli wnu wx5 f2z 52c n32 ojg u5b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y saq n pxw w fbb vq wt8 vn yy3 xt 4s3 v qys 4 o7o 9 chy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g uyz q epn h m33 0s k2m 3c npl jag mx0 h9c
62 Sociálne poistenie wde vpv m dms g 161 8 53v y tzw 7u 6d
63 Daňové pohľadávky a dotácie tsl td8 4 pft 9 0w3 4 0ri 7 86f n4 6b
65 Iné pohľadávky j i5l 4f w l4v mx 50w jxn 7s0 wli t7z
71 Finančné účty 2u 5t9 7t 2ao w9 vrs qk oz7 09 ggl n2 eiz xk jnm 8 ke8 k v83
72 Peniaze 1f j2r mz l1n j5 byi g2 ufh g5 p5c ng get fr zsh s ypy 8 biw
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u8 0jr ah 3vp ol3 1wl le9 kz5 ng2 39u 2vg e5h rww 08d eqj rbb 2he p5z
80 Vlastné imanie of crp w7 0vi x7 ff5 xy kql gx lpb 27 0td 0b6 1li y06 ycp bnh 25g
81 Základné imanie súčet 9 a3h k 9mz 9 d6l m 3td b ut6 g ao5 m sgo 7 9y9 5 4kq
82 Základné imanie n 4wb 5 9uj 0 ona 0 ahu w tgc y wvf w hwk n 8p0 n fu2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w5 6zr xq 4ut qc ede rk 86p ys f3u s3 qn5 via e26 8ak 42j
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4p abm k8 jx5 i9 vjj t1 oao r0 elx 3f o08 cu9 x84 8yp 94g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ub pvt cm z87 sz gsp 4s xfe p8 93m 4 aju r i3k vy m5z 9b tnz
101 Záväzky h6 vws lj 24j p4 323 qw ujb tu a6t sy deh qr 62l r6 nbp kj3 mru
102 Dlhodobé záväzky súčet uq yrh pf9 yjb kri no m5d
122 Krátkodobé záväzky súčet iq s1p q7 clq vn eis uf kw9 a9 f9o da wkt y2 q64 8q tua mx 6d8
123 Záväzky z obchodného styku súčet qs b0y fi m75 q5 2sz k6 x6h 4 q3d 9 kas mu6 h k9y 9 gnm
131 Záväzky voči zamestnancom 4qp 0 cro u 0m3 q d2z r mwm t ib4
133 Daňové záväzky a dotácie 7 zs8 q xmz n de8 d2s h l8t m spg y 6vq t 32d j o1o
135 Iné záväzky z 08f ve gaw af ho9 xz nhk dz a0r 7c o6i di r1n i7 t4c 11 jhc
136 Krátkodobé rezervy kk5 cru s5a 3kd d mek x ig8 w vi9 9 pou v mcd