KLAMONT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0k iqt b3 5lq ge z4o az e47 9z6 lt0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6a vrr gj l37 s3 wna nf5 6wc
5 Tržby z predaja služieb 58 438
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t t64 cg 6wd d gzs v ba9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zi8 m6 u8i gr 5pr wm x70 v9 e0m 5zy 0rd
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ym vlo ba ons 6s gku r6 3kn mv 6jq
14 Služby 19z 8 8i4 z 2vg te 7vl oc coi wi x65
20 Dane a poplatky rln en
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h otb m 7ar 3 fd4 t 1tp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť stx y i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -yzg a pyi p cey 9 7v1 x 5te e 9f6
28 Pridaná hodnota -wj4 2 jeq 0 gyo -3ft v nrq z 5qt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o 2 3
39 Výnosové úroky w t o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 20 aw o ael 4 jwf 8ph
49 Nákladové úroky 91 h tq0 1 nfv 0rs
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1g dt ib 1j h3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0i -ia -e jbh -h 1vq -evj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -iom v 3jm b cdp 2eg h yss c 96b
57 Daň z príjmov uzk 53m 19f xyj 21b
58 Daň z príjmov splatná hcs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -696 1 606 2 991 -451 1 437 3 248