StopFire, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 4 629 4 232 5 741 4 745 4 538 10 861 8 938 6 579 6 040 7 304 8 114
2 Neobežný majetok n cx5 e 11k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 333 5 833
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 j4d g cdr
33 Obežný majetok 6 ei3 u b5a x bf6 0 hti i fi0 2 sri 9 qin g 6qr n f5v u 260 4 ixk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i44 -6bk 9 vbb b d2m 0 60f n ff2 e yls
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet oqx rty k git q w3a l dlm 8 4jc s mz9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ljm atf x tow k biy v 2jw i gto 2 jcw
63 Daňové pohľadávky a dotácie he1 pva wkt
65 Iné pohľadávky -cau
71 Finančné účty 5 fhx c 2sw p er2 q rcm g 2ds 0 q2j py4 i e4r j3i g cfh 2 qid
72 Peniaze y 9mj 9 vjh j 1hz z rbb 5 nmz x dzu ota j ao7 qad prg pne
73 Účty v bankách 7 go1 m 117 h 3vt gvt tsv 6 bwv fi f ifk w spi
74 Časové rozlíšenie súčet 3q r0 p8 km c
76 Náklady budúcich období krátkodobé fm 26 7c nx u
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 8zl 5 bny g 97c h wzi 5 tet dv zpi d cfi d i8y 5 c76 b ojo 4 wqy
80 Vlastné imanie r 7lh q ccq g czc f dgj v xw0 d2u -f kdy -h 6ca -9 hpv -1 71p -8 u9e
81 Základné imanie súčet u ch1 5 mi8 b z8w b ep4 n ecj t vk2 o ecw q i81 3 w49 j wzw b 6vh
82 Základné imanie 5 zv4 8 bd2 2 t9q n mp5 i y4t u 9hz 3 7y7 w csq j 1tz x l44 x 3k1
87 Zákonné rezervné fondy uq d0 ca qr lv pe
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond aj b7 h9 da 0h iy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -zu7 -i 81j -6qr -o wzg -1 14w -s vs5 -b pe8 -6 lak -o 791 -z i11
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -n fnb -h i6v -6 h04
99 Neuhradená strata minulých rokov -kfe -a ydp -0tg -x vrc -h 7ry -j ujh -9 trt -q o6g -1 qb2 -p 7b4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -52t -bu9 vwp -f bl1 ctr -l 8iz -2 i0u -i jcz -7 c5m -6 s3h 2 m1t
101 Záväzky nce h 6ej 1 0ht 81e 2t jbh k0 z4t z ouw f jmc rg 4wm e su4
102 Dlhodobé záväzky súčet b 9o lp s fu 9g m3 3z iq9
114 Záväzky zo sociálneho fondu p dc 9j l mu wc sk sp d1v
122 Krátkodobé záväzky súčet dpg d vmi p xfh jpb sp xsp 78 9ao h nes i c97 yd b43 l jna
123 Záväzky z obchodného styku súčet c os vn y9 no a7 -vac
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 xp 0y li j9 ix -0xz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu um q54 tr wne k vel 9 3yz 9 7bt g rg6
131 Záväzky voči zamestnancom q20 6rb 8h 75o usn t 2xb s 1vy u c1q c wm9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bl pp o8 qew g6j 65u cru h3l cm8
133 Daňové záväzky a dotácie 6za ahd czq 0ju d9m sbw a40 9nn bjx v9j
135 Iné záväzky ll8 s1p
136 Krátkodobé rezervy cm8 l55 uss
137 Zákonné rezervy 95h rp3 uk5
141 Časové rozlíšenie súčet -0 abe
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -g mxa