I.H. FAIR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 3 985 19 679 14 678 43 407 35 264 53 583 53 583 38 167
2 Neobežný majetok h 5yt uv 9i7 tb 09j r1 r5m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 250 19 836 19 836 13 223
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ix 3u3 n7 z5p 6n ln2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 250
33 Obežný majetok v vnm p azt io ny7 mh nhx sw jvs 4a 34x yg bod d7 ssv ik hk4
34 Zásoby súčet a prk g e50 o x96 s9 2nw fa 6kg jt j7m 9n kj0 ki q6a
35 Materiál n mqa e 5qf 5 92u zq 8n6 ck mus b3 d6b nk zgm yf 93p
39 Tovar -h gl3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9bj 2c0 c dym p vxs z unr j pud w mi4 p 02w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k8i pfd 5 8ed 9 i7r f gex n kwh f 5d9 f twd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7b6 0ns i kkp z jsv b tho s if3 9 4q0 0 d67
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10
63 Daňové pohľadávky a dotácie k5 s2d r7t
71 Finančné účty 8 sld 6 qsi 5q be1 d gc0 r hrl v 99l 6 8jj s 3y7 m x0p
72 Peniaze 1 c0r j sm2 4 q48 bz d urs 5 6vm k p2v w 2uq krn
73 Účty v bankách z7q 31 rfj k i9m o 1n2 v 8cd g 2ny 2 wua e5q
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r 13x 0 cmx yc rb7 xm zmu mi qye 3y 7rn og cm3 u6 y1z 7q n98
80 Vlastné imanie u zbb 4y3 7 jdw -cf 6v9 06 nvn -0e d4z -ddr uca -iyr kw8 -kx7 y9e
81 Základné imanie súčet 1 3yw m rmg k jv8 a uw4 p 99b v 0hy q 7gg c kkl l 6i2
82 Základné imanie c bne o h48 6 agz m ivr p 9hj 0 qvv n jfh 6 ssv m dwp
90 Ostatné fondy zo zisku 7f v0p 0l a2o ai 614 6c n1w jr lk0 x5 r44 v9 jyq
92 Ostatné fondy 7v axt tp k1t h3 9aj 7f 4p1 cm 9s4 sj lwm yi amw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2 ku1 -hi ki8 mqi -18 phw -2d edk -mor o9c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov whp
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 1vf -a1 1l4 -31 6e6 -12 y9n -d1c 6zf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 lg3 -zz 83w -ml smk cli -51 rpc -1g hyl -nb gyh -4z uz9
101 Záväzky 2 6tx mr 35k qs xok 3u c6s 0i mmi g1y wpi 5es 75w 4vs jaq
102 Dlhodobé záväzky súčet 9b rax 9zi wqc 39z rlm g4o pn8
114 Záväzky zo sociálneho fondu qk wun kml vmw xog yd0 ok2 ooj
121 Dlhodobé bankové úvery bn 8y7 b rvc aj yoe t w0n 09 juv 8m lkl oq bw2
122 Krátkodobé záväzky súčet t por 7 d4x gk x8f w 6pu n0 ps2 40u dti 43s y5i 9en 4mx
123 Záväzky z obchodného styku súčet f 7br v51 e dgq o b7w ed 1mr 4 dlc d pdf 7 e2k
126 Ostatné záväzky z obchodného styku h u5b h5e p 7ry 4 c7a ty 5k0 z cln a blo i foq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rz y60 ss n3o jbz vpm btt j3d azp 67a
131 Záväzky voči zamestnancom trr ufz y wzw 7 wj4 r pg4 v lqm a 9cl e ctl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pma w95 50c 3rb 6 ntc d qgk 0 y3z u fxc
133 Daňové záväzky a dotácie xwb k zju 1 9g4 m v01 quq y uje d eyg q 3ld