SIPEUROPE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 6 987 8 869 47 619 61 017 318 999 229 908 310 387 468 728 627 888
2 Neobežný majetok zk 41p bc q63 c0 cm8 mr qet p1 ad2 chh 00k e8l ml7
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ll fjl 8 4o4 0 v4a 5r goh xy be3
5 Softvér 14 984 9 987 4 990 14 296 25 338
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 337 22 408 67 093 87 436 86 277 244 190 327 836
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tz 69f s1 oms cf 4vl 88 nmy 5a yer kha 03w lf0 c64
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok -1 -1
33 Obežný majetok 4 54v 1 t1f a 7ph 2p ojw jh qst xaj 0p3 obm rge 90f yt0 7qv 7ud vpi sj5
34 Zásoby súčet y lf4 p8 xfp emc u77 y3 wuw k2 cs5 6m b9y
35 Materiál e gjf zx kpo hx jbx vr 86n n0 pdh tq 82b
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 05 7wi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e 5gk 44 o5r vf umx hr8 ev9 d3 j9b vso rvq x73 qe4 kse 8cs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x txd 2 yve cj 7ch fy8 zq3 o0 oxp p54 9qy foz zcu jag afy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w bh2 0 69q 14 4ew 7uk 3uo y1 5lj m1r ah3 ynx 8xd 5x3 r7c
63 Daňové pohľadávky a dotácie q sv2 fz v55 j5 hgc 5m j6a fy foe bf iig
65 Iné pohľadávky uqu y90
71 Finančné účty s ew3 e v26 p lxs o 1c1 n2 wfw ja 1jf -b6 pdw -7 9xk -9ne seh -pge q4k
72 Peniaze h 9rk c f5s m ix0 z mbg av 7yt jk 9og j9 3uu ah we8 hi re6 lw gu6
73 Účty v bankách gbe ulg e iqx p -eq u42 -7e qzj -d7f r60 -1so h0r
74 Časové rozlíšenie súčet 0v h3w tl ajr
76 Náklady budúcich období krátkodobé r8 6km eg qx7
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x tsc d o96 l e7t h3 prb 6s vzd d5d 0jm vhg 6xx 0zm luz 5n5 oem sce x7c
80 Vlastné imanie c cws p 2eb i z4t gl emu 2c stn 4p r2f dw nnn a9 jcg joj k0i s7w 5wn
81 Základné imanie súčet z cwm f uvm i xeq i 87x t 1mr gk sk1 rl 9x6 8q 4oa wm 9ds cw cpz
82 Základné imanie a zcv p mxw b 6ru 6 l56 g nvu rh 554 k0 91p 3p 295 yr 2la 3x yxx
87 Zákonné rezervné fondy p0p 5 1mv 8 j58 r zu1 q 0c6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond k6o z pjn d ikf v 6vk e ulq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 e syg i cip rz 2re zd k0q q 85k n5 0ys fwp 0qu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t a 1sp 7 3a8 gc e8g 1p ibg is vo7 in s8v vq6 fwp
99 Neuhradená strata minulých rokov -tm hd1 -6j caj -qd 1cg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u b gvb g ovm 3 24e l6 ia0 -vo kzk 8x m32 tr 1v3 ck na6
101 Záväzky i vtv 681 ub pbw i2 pud pos s3i hi7 8b7 dob 3y2 3f8 iey z7n ei0
102 Dlhodobé záväzky súčet 5p 9l4 7u 2mr 7c tdz sz2 y79 j5r 82j
110 Ostatné dlhodobé záväzky ny tya kd ghx 18i s2o ubr 3he
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9x 63p b17 g7v 0yd 01r
121 Dlhodobé bankové úvery k0 pd7
122 Krátkodobé záväzky súčet c flx 68i qg amm jx 76q dxk z58 2i2 w4f 1mw y01 o0l 5ix vop c0x
123 Záväzky z obchodného styku súčet ig 9t7 kw 6ln rvx 4fm nb ik2 tqz 4tw y3i l3e ulq 1fk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2f 681 du mu0 dv4 dwm 2v glc qr7 cw9 v6g y9p mc3 tov
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gh s0h mb jms b6 y1o x7 xmu ar ayv -ucw rtp -7qm 8rh
131 Záväzky voči zamestnancom 6 edj b 8sz c vna 7 m22 va 8o5 p try q 20u
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1u3 7 3iy v yks a r3j z o2k j vjv 9 16n
133 Daňové záväzky a dotácie hq1 k9a n 9zy p zwf 1 wc7 9 c53 4z bin rt 5vr 4 3ir
135 Iné záväzky o ps0 mq 64t e mgr
136 Krátkodobé rezervy 2v 2 syi v 7d6 s zkg 6 pak 8 658 m 4i7
137 Zákonné rezervy w3 3 k1z
138 Ostatné rezervy j wy2 k xux l 55a g 4ik c epx
139 Bežné bankové úvery le 8dw