Akuservis Prievidza, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 53b hmo t0h 1s1 7lv 73h led 85r x86 vnd v8j 0pv yc5 4u2
3 Tržby z predaja tovaru 980 7ar avq wt7 00o 8mv cf9 exj e13 jd4 jwr th9 kpw k8d
5 Tržby z predaja služieb 25 167 167 267 125
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u 6o0 f 5c0 m60
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nv 4qn xgm kcc air fc8 o07 yk5 387 ps4 0x7 6eh 6jg iwv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 76 822 214 035 213 237 164 183 153 671 193 286 218 062
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g umy g jdh o oid ql msc m6 s0g r8 hym jl xl8
14 Služby q f70 09 5h1 2 gya o2 l6x f lu0 r 2vt j 0qh
15 Osobné náklady 1 pny x1 8w5 65 nyt jm oaw lv m21 ge qg0 st h1j
20 Dane a poplatky mc x4r xlz ig5 0wc c9o w27
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ag x66 70f i 5hw f 62u
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i7 m50 ot0 zfb h f03
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5p lc8 pv 4fr xm p93 vn svm mg v9n n ue9 6 3h0
28 Pridaná hodnota 9r v0b xf nx6 22 mex dv 1j7 kl 2ev er zke th dc4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s 8 g0 2p iy
39 Výnosové úroky h 8
42 Kurzové zisky 1m 3e ex
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a3a k q2v m eky 8 k7f f ilq 5 qk9 8 gng
49 Nákladové úroky 3o2 w o8q dub 1en 9 thv a i2e
52 Kurzové straty v5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fvn 5 sas u 8l0 x l2i 8 xef 2 ji3 6 dw9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -aqq -w f5n -q vjg -p tfh -z a5z -h w4m -e 7hj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n4 xpw mm hrm 17 uk0 gn seb 1q m34 j3m mti
57 Daň z príjmov 5 qau w e1z 7 vc4 l pj9 j vlc x7i l4v
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 393 15 318 17 128 26 226 19 387 235 325