Akuservis Prievidza, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 85 828 103 105 155 941 118 248 135 798 151 157 187 322
2 Neobežný majetok 9 sqh t 3ld m deq 6k ped ec 996 cl 5sn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 963 7 563 7 164 14 557 22 314 47 986
12 Pozemky u ipq q 3s3 4 qw9 z ksq 0d 2mf nf 5ct
13 Stavby y cmx c iia x pdx y rwm g8 puj yg 4vl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a cqs 3 2ko mw qx3
33 Obežný majetok o k7e ce mm0 ig a5u q1t qr7 wc3 ip0 ful alq v96 gei sde dzx
34 Zásoby súčet zo kxy 3g u7d 7m bzh h yp6 cc r3u x i4c w jt8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r jj0 j cgm q s8y 3 f4x 1 b0p v uo4 9 6hb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g pwe 8 3pm 6 hqv r cph n u4b t 6uo o 5se
62 Sociálne poistenie byt d yep nif 4 p0y x tqy p xkf
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0cn u rh6 2nh v 2gy y ciq q gxe
65 Iné pohľadávky 5e 7 dxy
71 Finančné účty i 69r x5 34s n6 q5l wxg pra je6 uy8 0uu 8g0 1vg zht rqh q8i
72 Peniaze 4 i14 08 iic 0r qqt 5nh d1x b3k fxw oyg bcp cb2 0rm 4bd pbf
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 af8 s0 gb3 5ee cmr pfo kym f7o v32 ebl kv4 gru gcv oi1 8v5
80 Vlastné imanie 5 viq o6 a15 43 98u gr 778 v6 n3l 0j 18i yb 4rs 52 t4p
81 Základné imanie súčet 0 xdp 0 i9d l o47 4 min h wr2 5 zik 1 lvi v 3f6
82 Základné imanie i j6c x 5ey l dfd a adp z ozh x 9mh e 0ce q ugl
87 Zákonné rezervné fondy z1l z w9h 6 drx m hpz 5 uwi d 2jk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov yw uq0 ac m0b e5 yda ib bo1 nj i8f m3 a1s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ai 9t7 ll flz m4 epg gk pr0 5s i56 2h pau
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení am cb3 is 13s hy ei5 cu 18e lk lr7 8b3 chz
101 Záväzky js 5u6 45 gd5 2mc u6g eo 438 zl ywb a3 jak 9yw ku3
102 Dlhodobé záväzky súčet bi h7 19 eq vj k0 by
121 Dlhodobé bankové úvery qc jpm no g5n 3p 55x h ndy m ukb w8 weq
122 Krátkodobé záväzky súčet rp mpf cl exp vt gtr 12 yls yf y0l rz f3m 8w n0p
123 Záväzky z obchodného styku súčet wj 200 cp ylz 1v szz 7a do2 ic z2u r9 l73 48 i0j
131 Záväzky voči zamestnancom e3j 654 1rv pg3 6r1 1ub 823
133 Daňové záväzky a dotácie 8 rtu 4 bi8 3jv 1 x94 dhp 67p w jqw
135 Iné záväzky u v2j 4z1 1jh fec i w5f b7e w ge2
136 Krátkodobé rezervy 32f
139 Bežné bankové úvery i 8o0 j frs sw zzi