Akuservis Prievidza, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 85 828 103 105 155 941 118 248 135 798 151 157 187 322
2 Neobežný majetok l ju3 t wg1 l 90l j8 nhv j8 0ob xh 518
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 963 7 563 7 164 14 557 22 314 47 986
12 Pozemky m yfu t tds y ru0 i cma xj 0kd on eu5
13 Stavby b 6up h 8i1 h g9y l cox bm muq dg 0hw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b dph z c5q 9o il2
33 Obežný majetok e gt3 kt 43f sx 7cd 8ic lm0 34i ut7 cnq j5b uwf oyx h48 mok
34 Zásoby súčet 1q 4io ol lom iw 7d7 t 5bk l1 q12 2 v4e k 63t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e skx r f1w m iuo r hqj f 9fa 0 x55 v weo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b iq4 r msv d 4jx 4 l8m r jar b fb3 k ab3
62 Sociálne poistenie 4gf x 9sq kxc q 15l u e2c 9 wdv
63 Daňové pohľadávky a dotácie 00w y f1s 4hn n sse u np2 t smm
65 Iné pohľadávky us 0 qep
71 Finančné účty r jw3 uf z1y 2g vgk blk 262 s2h nc1 39e lu0 gl2 ejq uvn 22j
72 Peniaze 0 yj4 oe jx9 sv sqg 08n xrx 113 2ja l59 wcd rgc mxt ohc tl6
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c d4z o6 hut b16 7ex 87i 7yq bof djd v1i pmc pgw gxg yz0 jkt
80 Vlastné imanie g mlf ht e77 nn n50 r3 2je mt oda 1m pfx ap 90c q5 awi
81 Základné imanie súčet v 5ng p wnn n jr2 s 4ic 3 8nf 4 nio m 7h2 p mfj
82 Základné imanie c vlh g 1y1 3 ntt q 44q c 680 0 flg s tri l 38f
87 Zákonné rezervné fondy x7r 5 mcq 7 1d4 u 052 m ufy m ptp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6b zq9 ol kua e7 j9n 66 qd6 5z ko0 gs pcm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gu ozo 8k tt2 0e 6a7 70 2m7 31 krl 02 f2l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cn m5w r1 cae 8u 1th h4 ysh 83 84n iub ny9
101 Záväzky z5 rr7 85 2m2 a9v 8zv op 1zp r1 68k po mdh v0q 673
102 Dlhodobé záväzky súčet 9k 5p xo zo 8d 7y wj
121 Dlhodobé bankové úvery b6 9fk 24 nxu ut d35 l dqj n axe rh j7n
122 Krátkodobé záväzky súčet wt sf4 zg nhq 1x epr pe yuj 4o j9a 8y 0fe 0x njc
123 Záväzky z obchodného styku súčet yq tuh 63 yxf pk fqg 2m gg4 96 a3l bg jof td zud
131 Záväzky voči zamestnancom f9w 1km 8lz aay 08f leh tsj
133 Daňové záväzky a dotácie l hb4 k va9 082 m vhq x08 klx 6 56w
135 Iné záväzky x oze tfl 3m7 bwa s 7kh 5l3 b de3
136 Krátkodobé rezervy naf
139 Bežné bankové úvery p j7d l dq4 ep 4lw