Akuservis Prievidza, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 85 828 103 105 155 941 118 248 135 798 151 157 187 322 196 342
2 Neobežný majetok m lq7 4 aic 0 b4d m9 01f cg 33f 8a 5ow cl tph
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 963 7 563 7 164 14 557 22 314 47 986 45 653
12 Pozemky y brq p p29 2 u59 o lr5 rg fnv 5s dsc 6d ssv
13 Stavby n sbc 9 yw6 e fve d h0d 6b 9tc 4l ts8 q0 3tx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p qbx 2 smp qu v3u vg 4ry
33 Obežný majetok 5 9pj v3 t1r yq hg2 n9f jjl c01 mnn 4qo qek 55d t8d 9ae whf 3jy lyp
34 Zásoby súčet zf qlp j6 bjq s4 yqs 3 xfj uc siw e dqr 7 knf 9d 5n9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n 8zm w kze o wkg v 6ru j 1y4 x fx0 k 0p5 a z7u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c iqh c v2p x z5c o wrj 7 uv3 8 uzp n ba2 t d9l
62 Sociálne poistenie 466 k gyv 6pt g 60q 7 msw p 2k9 z vvr
63 Daňové pohľadávky a dotácie yqr k lin hfv m m3x f xkx i u1n e xo4
65 Iné pohľadávky vq t izw z8g
71 Finančné účty j por 2a lv1 ub nii 7yf ja6 k11 ntn 1qm i1p 4af e3e x0h mi7 57q te7
72 Peniaze w iri fj 1az kx d0r fuy o69 hzl 170 6da vpm nho xpr o3v zak qzf 6kd
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t yzg sh zyb l8l xpk ceo pvl d60 zho xz3 hfo 1se 8vc vpk m12 96d 6xt
80 Vlastné imanie u m0n z8 yh7 ri cv6 is no6 my oeq c9 w6l au rnj 2i be3 7q u3w
81 Základné imanie súčet 5 3tp u 9k5 0 p85 f 3kh z cqs k g8p 3 wy8 5 ajg p 8pw
82 Základné imanie i af7 2 w0t t gdt 9 3u5 x zwd u 72q j l6o a f8m 8 lc0
87 Zákonné rezervné fondy n8v a cfr i owa 9 g29 k mj1 w 1r0 a 4jx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cn 07z 2d tjv fg 1mo tt ru5 3i htm 4x 45x 40 oey
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zt w7e hs 699 n3 m34 e3 4ki 0n t4l rc oab ws grw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zt lc8 md wlw hm pkj ry ul3 gr f0f 4be 4na x34
101 Záväzky mo 94j aa gz4 hzj f83 4f vvz fr 1zk uv 9aq jiq b49 b6o az6
102 Dlhodobé záväzky súčet v2 9r go zo wn ua rk o43
121 Dlhodobé bankové úvery hv jkz nv 2rb 2o dpq y w0v 2 kqd 42 on9 ke we1
122 Krátkodobé záväzky súčet 56 kmq lf 5yj i8 uyl wc uxg i5 nca 4z 5dr d4 iv5 vz 1bw
123 Záväzky z obchodného styku súčet tr ikr i8 nqg hc fcb q0 y3l 2n 9yv pi 2m2 r3 dol bt bob
131 Záväzky voči zamestnancom ucl 4z5 eiu zrw 4e5 mzv pvr 18u
133 Daňové záväzky a dotácie o 31x t u16 0jn b 4jx 877 31h r 05n xv6
135 Iné záväzky f 5a0 3er 2wt pcr a r6z 0gu 4 lgf q mla
136 Krátkodobé rezervy qao
139 Bežné bankové úvery f t8t 5 i8i 10 d4l bi dhq