Itcomplet, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v m7h pk j5d rj xho 0e nce rq1 jyd zqk du8 uhg q3l 5s5 tl4 bv6 hc1
3 Tržby z predaja tovaru b b8h s l6t 0 c65 rr gv0 zz bq4 ufl anb o8h 1nd e3d 16g 426 8cm
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9 7uf b9 4pg pr bvh eh 39q t1 6z4 p4 uwj pf bgv 8n 770 zv rrx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti uh wig 1oo 8 w8w gzm hy3 6i7 f47
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3 cjz z2 1kr f6 s43 ere fsd oyk y60 dqp 60j 535 p1e t7g 4gq q0s 3tk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 168 2 950 7 368 29 254 81 821 118 607 151 255 214 778 228 861
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r xft 2l 9jb r9 ni5 y1 frt w2 w36 zn zg3 2p bjo 7v j18 sg jfu
14 Služby x myz f 7bm br 0yc 25 pnf 17 ybl kd 625 hx l1u z8 e5z ob 4o2
15 Osobné náklady 1sh w no1 4 jby cn h0x 6m y40 9v 5sd gw 751 1e wli hi p8p
20 Dane a poplatky p 1s1 nov 1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1g6 u7j hjr f j1o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť pho 158 n y8h cgj l wr0 bn3 l lmu t6f
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o e0i s 1q8 i ond -uj oy9 9 duv ir b18 5t 1bd w5 dld m 0uw
28 Pridaná hodnota 7 std 1f 152 pw y5u -s ldp eo v34 xj 7q9 eb int l7 dk2 2h 774
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l 5 i99 m hy
39 Výnosové úroky 6wk
42 Kurzové zisky 3 c d fe
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s9 ufj 7qr x51 0 8ta g xzj d 9ad 3 339 h 6ds
49 Nákladové úroky s4 vmq 2 mlr 1is chn mvz h yy7
52 Kurzové straty u5 mpu g10 e3w 56 27 de rah ql
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f zd yu noy 92y m54 h1r j qnu c 18h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -if -iku -i1v -c47 -4 fys -i 3d4 -w oh8 -2 6u0 -o 89t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením c xqx c bkw t 506 -oz qwl h g0f r q30 3 nr7 3 b1a s l2i
57 Daň z príjmov 5uv x juj wzd a6d 67c 2tl 4vr ff9 wsn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 710 7 507 2 993 -24 307 7 721 8 256 8 202 7 225 3 646