Itcomplet, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 8 142 18 293 22 658 24 387 41 586 52 027 40 878 88 536
2 Neobežný majetok b 4e4 7 dx4 7 zt6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 425 1 778 1 132
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v ttw o rc9 s 0dw
33 Obežný majetok f 3cc jj nd0 r2 aiu 90 8qy lx 0yw oy 4a9 ld r47 s7 4jm
34 Zásoby súčet u ogg y 0e5 a liy zy u45 6n jiu o4 2y1 1q eg0 nx rr0
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3dd 3jc frc hfr aln 7l0 rc2 lo8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p xcr 6 p9f aso w dvo j2 xnq 4k gp2 h8 msm b dlt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 sq0 g t6h dsd s cg8 23 9ye u t5i e drs l zfm
65 Iné pohľadávky t6 96v e 0kp n 6dz d ern v jg3 x56
71 Finančné účty 1 te9 85 6gn rb 01o w n3x 0 ku9 ky p7y 0w 4nj pd he7
72 Peniaze 0 lt9 84 vii bh qwj j osq a elb jl 26h j2 f6k pb jiu
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 7hk qr u4x ap 3yv 6f v0i wt 851 5y ftc 6p wt1 pg 2j7
80 Vlastné imanie t fba wk 43u ve xc1 -w js0 mvv 0 95l j3 557 a5 vr4
81 Základné imanie súčet 5 03x g 6lx d 47s o 1zc 6 tqp m bw1 b 9zj q xjb
82 Základné imanie 1 dfz i q2x l 1ay 4 ct6 g nvv k avj z 4c2 5 t2m
87 Zákonné rezervné fondy 8d yeo qjz q4s rom 0zs raw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8 vhj z bzs p7 idh -rn 2pw -k 4kg l w19 hs oyd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 bia m 4f1 w5 t9m 9 pf6 9k lcz
99 Neuhradená strata minulých rokov -sc 9ao -2 2b6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l kgx q 8wn x 1jj -tf 1ct n pzq 3 a8j k 6ny a 9st
101 Záväzky v 9ym y dbg 4 t8l o5 ynp xu 1qo d5 bxn ug opq fs t55
102 Dlhodobé záväzky súčet 54 c3 3 ug1 j 3r9 o agi 6 fmq hcd
121 Dlhodobé bankové úvery x 3zt s p8a 1 7s0 2 yi2 uc vnz
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 t2k 3 of5 z 84o jf vx9 tj 50y lk wd1 zm 6ts 0j gka
123 Záväzky z obchodného styku súčet f2k h fe5 4 7hz y 5iy o2 jiv iv lrp q lwu u wuq
131 Záväzky voči zamestnancom 2te o2c 5 x67 t ctq o fzd 4 ito x gbb 7 nmj
133 Daňové záväzky a dotácie rgv n x7c 3 smn 2 lxz k o61 5 kfy p q5o o wgr
135 Iné záväzky k1 o2 hwv p 6r0 0u ko6 z zgk l 7f9 c u05
136 Krátkodobé rezervy cua ssf 1fe 8ve w s42 s n0m h 2u3
139 Bežné bankové úvery u ppe n zwd 3 9a1 b ez1 5 u83