Itcomplet, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 8 142 18 293 22 658 24 387 41 586 52 027 40 878 88 536 111 820
2 Neobežný majetok 5 ohc i bbn o 3j7 m c4w
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 425 1 778 1 132 5 660
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y ejx s tc6 g 14o t v3m
33 Obežný majetok 8 wm6 jh 2oj z2 o4a 8l uzn 95 cwd 9k v1g ub bxn x6 l19 tuc b6l
34 Zásoby súčet n 904 z mko 4 1s2 jc 0wj ak x8b 9l 1o5 qb 8zh yh mdp 37 35l
41 Dlhodobé pohľadávky súčet k4m r1f y92 xym 4xf uia xoh obo hwo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i ccg 5 p6i yxm b 6sf vy wze 3b 3m8 le 1yw f rx5 r7 uad
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t ytn 8 75n agf z zge y1 g78 u qp0 j glf 7 w0o 5q 46u
65 Iné pohľadávky 39 x9x 4 eod g 94m e vzx v hbx lry 5tg
71 Finančné účty 7 cuk 8z 2mv 6v cem 1 7t1 j 8nw lt ksl g5 neo b8 8cm fn 71i
72 Peniaze v hpg od iv1 ow 6zo e agp 9 069 8v utx ky mcz pg a76 hp b1f
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 oku 0a x4k e7 u09 8d 2oq ho 1gq y6 aax x0 wap cb odk bam o6n
80 Vlastné imanie u 5h2 zl uyr ev muk -n f3z arg 8 a0b dj 8jz wn lly 9q 6zu
81 Základné imanie súčet 2 gm8 6 sbi p sq1 5 als o f2q y fd6 r fuk 8 zq8 q u59
82 Základné imanie k p7v y xqt j sdw w 0dp r 4yg r ux4 d 3r4 f 6se j mzt
87 Zákonné rezervné fondy pg jbo vft 72w 48m t3k bez ygu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g act 1 vvm pm 2i3 -l6 fcd -b n2w j qx1 zx t5d m0 7dw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 dcw 4 biu 6x zwc 5 2xx s6 o3r 3y pja
99 Neuhradená strata minulých rokov -f5 zjt -q tcc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b 1ex 3 4lp n d1e -nm vkh 8 01w e 854 2 cg0 h lzl b zj7
101 Záväzky z mbm i yhe u kl9 iy 5nt yf owp 1b ohi el 3zj 3y ulo zt akn
102 Dlhodobé záväzky súčet 75 wp y 67g k l60 o o85 f 3cc iot wrj
121 Dlhodobé bankové úvery y ykk 3 t28 5 358 y lfm 3o h2j q3 ri8
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 jkv p meb t jud 17 zek iv 5et a2 zkd be sjm wm hau 3r e5y
123 Záväzky z obchodného styku súčet xqd a gay 2 8pp f bgo 5v 91q 3a 11q 9 sm8 w 60p ph pk9
131 Záväzky voči zamestnancom 28v kq6 e wcf t ozs 3 uqx j kr3 l rsz 3 wej a 0vn
133 Daňové záväzky a dotácie qiy 0 qs2 7 7k3 r 6i5 6 an0 m zrp y khd 2 t2k q 3fg
135 Iné záväzky 0p 48 7p5 9 w6z rr vug b qvl u mct b 14q 9 1fa
136 Krátkodobé rezervy k8x n4g 8fc r8b v 7mk u cw9 u 5gq l42
139 Bežné bankové úvery j edv j ufz 7 o58 v snu y 43n c 58p