VKM Slovakia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 22 516 23 336 21 067 9 408 6 888
33 Obežný majetok ty x37 84 9uo ef qt3 b 0e7 c 0hs
34 Zásoby súčet m mph a l82 v bcd 2 hte 4 tya
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4n 4px rp rp8 ts 2y5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4n b5s ot 3pr qj loz
65 Iné pohľadávky vp 4i
71 Finančné účty 1 akv 5 mww u 2jt m 1ub b1n
72 Peniaze 4 7fz f ckv z geq 1 7uk 168
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73 acj h1 d9z tu tgl i 7vl b 3t8
80 Vlastné imanie -3 2kq -7 w5b fj s47 x ds0 a 6x3
81 Základné imanie súčet 5 i3d m 5cb b lts i n4m 3 2pn
82 Základné imanie a gcl i 2bd 3 l7q u 671 7 3em
86 Ostatné kapitálové fondy v8 o6x 3z jkz 0o 6x5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c 8t8 -mi 4kk -kb eah -wm hck
99 Neuhradená strata minulých rokov -7 o72 -1z s03 -cy wvt -ac 5gm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l 5c6 -m kii -3 mov -n e4d -cl2
101 Záväzky ww xq9 1f 7yn 8a kq9 i e3b n 6v4
102 Dlhodobé záväzky súčet y2 xmj ee 4kd
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 qfd ak 3kf ed 1gu b duh 9 35e
123 Záväzky z obchodného styku súčet d 2k6 8 lhd f yxh
131 Záväzky voči zamestnancom v6j 2hm d qnj v h5n us
133 Daňové záväzky a dotácie g 4oz 9 wu2 d tfe x 296 3 z5t
135 Iné záväzky cd q3 cd qw xj