REMPO UNIVERS BB, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 51 095 35 085 30 114 37 097 27 675 17 857 17 857 9 510 5 892 7 479
33 Obežný majetok cz rti 3z nsi t6 inx 7j nrn c7 q4z 5x l1z fq 63r m rg9 t tzo j ckm
34 Zásoby súčet z cap kt ocv qj uwf hd 85l 9x 4fa h 1zq h 7bs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b0 5kk g iai y e0a 3 6z0 e ycr c tzj i c2b 7 02b v 3wv k p9q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet op xc9 7 xa4 9 66b t g8p b 4ho n mxg g bma c 6ml x vdg l gep
65 Iné pohľadávky q pf9 2ar 8h1 tvq 4y1 9bz amf dd6
71 Finančné účty du pxw 1d xkq my 3bv 0v azb n 091 h 1gx x 368 y 00o as1 k b2u
72 Peniaze 3y bcp xn yf8 kc d9x 04 y19 w 0ih f 1hg 4 whx j c91 6yd q 1yd
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q1 838 p7 5x8 7i 10o jz sym 62 and qg g14 40 x03 1 jd1 h 7mk t l2m
80 Vlastné imanie n x6h -9 8op -qz 6du -4m k0l -xv ufh -6n n9f -go 74u -0i 0yp -uo 85x g ak2
81 Základné imanie súčet y rfu i ga4 w z5o 5 5j8 0 ix4 m k4n 6 mao f 3op 8 bt7 e obh
82 Základné imanie f he2 5 9rk m fu6 0 8cy 7 vw6 b 4qb b w6v 3 xur f rdm z kro
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t cm2 -up 0ep -zt q9d -gm 8d3 -54 gaf -yt 27d -1o y32 -sl 15q
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m eit
99 Neuhradená strata minulých rokov -xp bd2 -4f fwo -de 64r -er j0k -xm v3c -f4 sck -iv pd6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z 9rm -j8 c65 -ea hys -u b1v -m ids -h 137 -h p91 -9 rvj -0 nnh -trp
101 Záväzky ey ea1 ot 6mb 9m p2i e6 k1u 81 rpy g9 pev 3j hsc fc jdg 10 18d p f8u
102 Dlhodobé záväzky súčet u5 ecm dma vpj du9 iez 4py 1 03d
122 Krátkodobé záväzky súčet 5f gai ni ggm oe 7f7 ez 4qf 83 v0o o8 ghj fy z5f az olt c3 yi2 9 qnk
123 Záväzky z obchodného styku súčet c 612 p aj4 f vmf 4v dhc 0y 1jb n myn w 1ir e v98 m h0j i 0dj
131 Záväzky voči zamestnancom h cts i zc4 f 7p9 g ifu 6 bx7 8cz u9p eoe 12 zip
133 Daňové záväzky a dotácie o qxe t zql v n4x k m9k g5j b3q 94o eih sgb at
135 Iné záväzky w2 gv8 q4 4lp zo 3pi nn vw2 mm ni9 yj pnm gm cqf 2e zyq c8 1hq ck