REMPO UNIVERS BB, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 51 095 35 085 30 114 37 097 27 675 17 857 17 857 9 510
33 Obežný majetok rr rm9 mt vqu 3c spa 5l fos js 0h6 mu 7aa o3 uh2 d 1z4
34 Zásoby súčet 8 jfv 9j ura h2 0pn 3p det 8o qpk a lu8 b pzr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 25 uyb 3 mww 7 si5 x c3g j 2cn c uq4 q llk 9 58j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x1 hq0 m 3pg 0 gbv 1 fv1 m 5jl 7 brj n i3r p ujm
65 Iné pohľadávky x 7dn iit k99 m6p mzp 222 jmf fg1
71 Finančné účty 5w haj it yjg vx 3wy dj 7pl 5 8yo n djv v wnx z d2c
72 Peniaze 79 7dg p5 3er tt bhb 3v e8e v n2j 2 ivp x tco 0 d3s
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r8 fjv mj 89p 1f 8p2 iv 0ee hm 51q oz nzj 2r fcb b x2j
80 Vlastné imanie 6 qy1 -p wxa -hr zb9 -pv 39x -w6 ixx -fg rp3 -zq xwg -e1 3pk
81 Základné imanie súčet 0 6rd r w7g v sae o t77 w 5wn e hsq a r8b d liv
82 Základné imanie j zi5 s o90 v ekl z kkw k vks e 9x0 j 567 8 y87
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j 9pz -lw lyo -nt tzd -f0 99l -cz 5i4 -th 42e -nf tuz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 3y0
99 Neuhradená strata minulých rokov -fs 1vw -ji 8ak -ke kym -ye 3jy -t0 axz -6x krp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 4ks -x9 tvx -ei q1w -h zab -1 p96 -v 3k9 -k h47 -c syb
101 Záväzky r5 h83 cg oyj e0 dzq mz szp ac 2wu tb c5e ft nwj u9 7um
102 Dlhodobé záväzky súčet ey rl3 1ur cfa 9f8 43e f80 w cwr
122 Krátkodobé záväzky súčet cg be5 jb 49m iq u4c d1 5sl nc e46 o7 fna ki jlf ca dkt
123 Záväzky z obchodného styku súčet n i2n f 32g 8 8od lc 58s vv 29u q q32 3 wtu z dlv
131 Záväzky voči zamestnancom y m2y 6 oqx 9 ba7 a 651 j i0l 7ik j91 smu
133 Daňové záväzky a dotácie c w75 o p7l m 4pp j djz 7a7 mms 10n l9d
135 Iné záväzky 6b deh e6 sjm cd qas qi 3wg 6m eag vd kmg xa hgk 1j 1zi