iNetGap s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 13 333 46 770 36 937 56 156 80 167 93 641 133 364 163 022
2 Neobežný majetok f x40 7 wbd t fd1 5 r0k 23 3sz ud y3w
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 008 6 708 4 408 2 108 31 211 22 699
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 m8k l 1ts g buv 3 vta 8f 0p7 4z hu3
21 Dlhodobý finančný majetok súčet u 0gl
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách h 2bs
33 Obežný majetok z ddg h7 tih xu tbc 3f 3j2 qy z8x 0o gkl vk7 au7 9hh utp
34 Zásoby súčet m pjc i i34 e 9oz a rf8 4 n8h w n1v t bfk
39 Tovar p c2l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g 5ee 6 5r9 1 x3f 1 p33 y 1rz ps 5o7 kj b1s ra 7lo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 0we q am7 5 ssa j fxw l 5ga h s19 ir 5qd p 430
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 y5g f 8z1
62 Sociálne poistenie 8 5vf 1vv 6 hix
63 Daňové pohľadávky a dotácie g 5s9 mas 9 vt0
71 Finančné účty 8 kxw us a0s gr i59 4j adg 6f you nj 07n hk 3um keb ooj
72 Peniaze e5 p5 cb5 ch mod nh b0m ek 6ii fp okq 5o 83m x16 fcp
73 Účty v bankách e kp2 w7 9oc
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cy tvl n4 u90 r1 hh6 bf 36i fg e7j e1 q29 ig9 pud 2xr pmj
80 Vlastné imanie xf s19 nk 22j sh ptd 8z hu5 lb pxk vp cpc 90n qex 4q4 sdw
81 Základné imanie súčet v uik 5 ym4 8 a92 i wzd w vng l otf x ho1 o hgo
82 Základné imanie t ure 6 p6d v o42 u 5zr a b3c 4 ua8 i axp 9 uwo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r 8ha 0f wz4 ly ihq tl 3hs gw kzj c2 wyx bb 9lr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z blq w6 f3q qw 2un 74 xt2 m2 6w9 5f opj a4 9x9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g bky on qkb t cff 3b z5b 67 e76 z3 c6x oo wtc ff 6i9
101 Záväzky a h9q vp 38a v 6zc 8 mva f vkp s 9x0 ee 0r0 1b ml5
122 Krátkodobé záväzky súčet c n68 4s agp c 3lr 5 8qo 7 064 v bpu 90 qla 03 y8y
123 Záväzky z obchodného styku súčet ji1 o vjl wzc c ht5 1 idf y 6rm r rds y z7r
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rg8 5 hoq
131 Záväzky voči zamestnancom hml 6r4 v1o 0of ifs e16 ulp rep
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cu7 4h8
133 Daňové záväzky a dotácie s yba l 24j hx0 3 j1c a ade fme sh pfy j ztn
135 Iné záväzky l7z op q0 h kpk z 2rq