VVM Obchodná s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4sp j3e w oin 3by u 6r7 9z0 7 izw hir w 9vm 3sn
3 Tržby z predaja tovaru ujn ixn n wtm 1lq 2 1xo g3r p 6tq php a 7wx nzq
5 Tržby z predaja služieb 7 890 7 158 7 546
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f txd 4 9qk q umd p rti l 1xx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l yk6 1g m8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b5l z45 c jif w0j g ccz 0j7 v q55 nkq o tw1 ju6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 315 901 1 043 109 1 166 857 1 184 987 1 226 800
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e4 eua sa sri 05 rjy xm qvf kw pwf
14 Služby hw xi9 1z x55 6sj 3nr nq9 wbh 26f kp2
15 Osobné náklady ou 0tx aw vux d2 ki9 bi zjz sn wtp
20 Dane a poplatky jwe 2 tku b fq0 r gob q qbk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t py9 s 55s bi 3lj cj fto fj kky
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d3z 65 mki q yog i2 n8d 9 73g
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 59 ie8 xt 34z al soq ie xw0 dg ugs
28 Pridaná hodnota n3 25d lel 5my 8el hwf byy 79t go8 79e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r u8 8
39 Výnosové úroky f c
42 Kurzové zisky ja
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s 4bj 9 z35 0 ulb t fvr c 3ye
49 Nákladové úroky 2oh w 1et e ecr d 6z6 h fr0
52 Kurzové straty e6 c3 gqt lt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w62 g 54f s oxf 7 wkw 8 zpi
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 7i6 -4 v9g -0 9c6 -b it3 -9 ie0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4s 5bc vb zt8 mj kam 1o 9t2 gw bli
57 Daň z príjmov a xfz g7 6vt ic hey xi og2 4 syx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 443 58 324 7 742 32 997 14 658