VVM Obchodná s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c46 cgg s brj fnx v tpw ul2 q ed9 b39 r h9s 9nh
3 Tržby z predaja tovaru xjr kle u 3g1 xw5 l itb p4r j cif 8cv h 55n unv
5 Tržby z predaja služieb 7 890 7 158 7 546
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d bc4 h wm7 r 9k3 n 4vt m 88r
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m d9a 91 64
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jfv lu7 w nnv n6j h 3mc hso 0 4vp 7w2 9 3yi mb8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 315 901 1 043 109 1 166 857 1 184 987 1 226 800
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ak z4g 3f pjr 33 vur so t2b jj kze
14 Služby ah iqq bj 2aj l3l fuh 01s weg qb5 5a5
15 Osobné náklady 8u 2vl 7b g48 65 aex w1 bm6 4s qec
20 Dane a poplatky tux m 5sc j ogo n sds v nvp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d 72p p vbf gt 3ei 0k q5u 01 j0k
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5l0 al 15o x 9z8 nz kyi 3 lvt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ns anz ej isi 83 qnk 70 oas pk aoa
28 Pridaná hodnota ei e8u eb7 thh f6c 94x rz8 mlr ngp efx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z qu 1
39 Výnosové úroky 2 d
42 Kurzové zisky a2
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n 5ys w od3 n hss z aen t eit
49 Nákladové úroky dw3 c 98o x ssz 7 icx h m57
52 Kurzové straty cp ju sgp s4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4v5 0 d6d c amj l el8 t xdy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x cem -y tcb -l de5 -z 4lb -c p4f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dh 6tg 32 bp2 pz sa1 t3 tiz xi wy3
57 Daň z príjmov n 63b 0l ir6 q8 gq4 su sgj 4 mma
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 443 58 324 7 742 32 997 14 658