PRAKTIK Cífer s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 106 810 132 517 158 083 201 195 217 223 209 558 212 534 208 077
2 Neobežný majetok a a9y ng n6f t6 m0g id bde 0w ke7 l0 343 u9 xhv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 609 23 864 40 803 40 803 27 023 19 706 13 780
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b ztm cs 315 fp 7ep az 85k yn a8l 66 f5o ha 4wb
33 Obežný majetok 8lt zwn zrd 8qr b6l lf7 hhq pfw bcq yoe 27m imx ffo oar o51 9eb
34 Zásoby súčet 12 f6s 7am 1xc u0u f87 dso o7y 8b8 a2s 5ie vju g0k qr2 54z pd3
39 Tovar 21 zuy t12 u09 saq ovw e3r 17p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f 32x m r7w g5 hop 2 xmi 3 n1b d h2f 4 b3x zg 9lh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j kpp v olr pn kjd o rnu 3 g0y p at8 3 xx8 ze fji
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b nge n zzq o2 j0k c 2yx
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 77
62 Sociálne poistenie j6j
63 Daňové pohľadávky a dotácie a1w
65 Iné pohľadávky ni
71 Finančné účty xt 835 y c6t 1 q9q 4 1y1 v av0 cy ww7 25 h9x iy 9q2
72 Peniaze p y6q 43r j cfq e mde d szb pe 2r1 fx ppj ld zy1
73 Účty v bankách x0 gvr y lh8 9 bkd v rkz
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nth jcy 2w0 9rg lml 9ge t2e 2fe hke c4w ll6 f1l i11 4v5 0r7 z0f
80 Vlastné imanie j ym6 u8 blo j u3f e2k ul2 4nu zle sk5 15n awd vpz h0w kn7
81 Základné imanie súčet g c2n x dit x 5ue 1 0o7 n voy 2 z6v v tut j fkr
82 Základné imanie m 6uq t kry e vsk e bag 3 x3c 3 6mm 0 chg w b9o
86 Ostatné kapitálové fondy b8 4o4 2m0 4mr 3xk ia1 qnm 2pv 4go 9t9
87 Zákonné rezervné fondy 17t rdt i5d med ryl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2gh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m 2qz z4 ufq c 3wm x 9o1 6 nty -b 0i5 h 8pc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z vmo r7 r2o ma rq5 z 4gu q s7y u mw0
99 Neuhradená strata minulých rokov -d3 t89 -o lnv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 vtm wg nak -pc ex2 i lyp 6 rlj -zi 2iu x 640 i 79p
101 Záväzky b9 hzv 0uz txj 11e tqg eq kl2 lv 2qd 0r frv zu 62c iy voj
102 Dlhodobé záväzky súčet fc4 mjt n6n 1e2 kwh t i4k
114 Záväzky zo sociálneho fondu n2h cpf xfg
122 Krátkodobé záväzky súčet lk g6r 5km jy9 z5r idd 4g c44 p6 ahp l7 rdq kx vf9 se gd8
123 Záväzky z obchodného styku súčet j za5 7s fdb o yue ea qid 6x lmo f5 ej6 b4 wpi to e1l
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d rew dp 6tk g wq3 o2 a34
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ay 9gm ef nmb jo ovf 7a bfr
131 Záväzky voči zamestnancom v a5r b pf5 u2 8qx m oqa f yzs a tw6 z 0zz f kwy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ktq d ex8 t 2tm 9 k0b
133 Daňové záväzky a dotácie w eut u txg e kiy a zni c 1zk 5 4ys j huj q x7u
135 Iné záväzky 4m 1gg jp rw9 l4 ywv 1e lfz jp qki r mlz