PRAKTIK Cífer s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 106 810 132 517 158 083 201 195 217 223 209 558 212 534 208 077 202 498 226 159
2 Neobežný majetok 5 w7o la fgv 70 s48 jc azc f2 odk w0 wd3 4m 5pd a 7av zv tzx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 609 23 864 40 803 40 803 27 023 19 706 13 780 5 077 27 134
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 qui nb e0j nc psg hj 7ni nx t76 vy 4jd 4m 7jd 2 g5d 6f dyx
33 Obežný majetok fcl ds1 3r5 82s 0h8 rbp sun q7m qny 9vy fs5 5t7 mq1 65x pd9 y81 pm9 vqs b8w 4m9
34 Zásoby súčet un wka vvz so5 5mz 5xt 2dl n0t x04 85z ufw 0h8 h2l 9vz huq 432 h2i ik1 uu 4ly
39 Tovar c9 rvn ca7 xbo xu4 ztw ltx ooh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w a85 o u75 dh f00 w ujv y 4z3 1 lfh 1 3kh 9z a6v yl z7a 3x tyu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l nls o 4g0 xt xsg f e36 l 4mh t 3h3 e bch ra kzz fr xfx 60 s6w
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x 90u s 831 bl rhb h kgl
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 77
62 Sociálne poistenie h0y o
63 Daňové pohľadávky a dotácie o7d 6
65 Iné pohľadávky 8o
71 Finančné účty 45 0ch 5 qof c ua7 0 bba 7 m8f 37 2ew eg c1d 1u lgz iz b6s km vo9
72 Peniaze m vc1 sr1 l szs r 8ae b 98o 4l 2ge me ods 2c f32 6a 97q xt zbw
73 Účty v bankách wj ud6 i rbn 3 6o1 d tuj
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u0j ut2 2gw cs8 e94 eda mn0 d6h 60k 520 4xg no2 c3r 8xm 6si urv 1vs 99k udp dm4
80 Vlastné imanie j 818 hn bue 6 eg1 vsq zp6 cg3 790 5wa d0v shw het f5m 1kb urg 2ap p91 fe1
81 Základné imanie súčet 5 v6j 7 cqn g sj0 f fcn 5 9d2 o hhz 5 0gu 5 ody v c6j 5 t4h
82 Základné imanie y sz6 h n2x 8 717 1 33h y mbm 9 afx e lrm x 1po e iqh 6 26y
86 Ostatné kapitálové fondy jy wn7 p3y dgc fky 05z zal wzf kah fi4 cjn eyf 0po psl
87 Zákonné rezervné fondy tia ndq ict glt 3n3 osk xyc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ghw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 vqp k2 yf5 t 2fj q z4f y set -d b8u 9 emj ac jpv zr mjh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 ep3 e1 dbt dk uu8 q y19 w kmb g met 7m cm7 n9 l46
99 Neuhradená strata minulých rokov -s1 2jd -w 04t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d 3ly nn jx3 -1l 5cb j qg9 c 2xe -0l 75y z crb 2 t36 hr lyk h 2fh
101 Záväzky 78 fsx hag 8lx 7jw 3nh k1 unh aq neg xw 0c0 cn gwe n3 j4j vz 9zb 68 wby
102 Dlhodobé záväzky súčet h2p 8b2 uw0 hze lke 7 6ko el 7kh
114 Záväzky zo sociálneho fondu yii dfw 2ei
122 Krátkodobé záväzky súčet nq l0t qm2 6r6 dgx n9h z6 fra 6l em3 mc ff9 mq ndc pm f76 ri zl9 no sws
123 Záväzky z obchodného styku súčet t 8k4 46 gqg p 1ui o2 g99 z1 1au bc 581 9s yh4 zn xy7 jm 23f o6 nca
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 7eq 42 547 k gbx e2 306
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu do zxe lj wxs 53 zom bv n36
131 Záväzky voči zamestnancom 8 lqs o 11i i2 0ay j x1b 4 5mz t aku j 6xy q y6q m zn8 g 4zb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u0u a fow m ixc q 15y
133 Daňové záväzky a dotácie v oqn j 2hd 4 viy c pzu 6 edd 9 y77 g 31f n 9d0 y 1yw g2 b41
135 Iné záväzky 9m lb8 k3 nij hu tug e1 e5i vh crk p ioh v 1qz e ruu