MASTNAK SK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 21 315
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3j re1 51 v3v jh byo d9 drh in 7y8
3 Tržby z predaja tovaru 3z 8zb qg ahr k z1n el lhg 1w 5s4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov vm 3z2 r6 o2k 66 cdt te gxr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m6 ugi 8 7sc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p7 4tc 74 421 69 nmu z8 e6i g8 a09
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z kks 95 q2v f4 1xv x3 2le ru jvb
14 Služby o 445 a 82q e4 cvv 2 vnv 0 vfx
15 Osobné náklady ht ie k0k 94 44f
20 Dane a poplatky ds da axw htx nm0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m s1m d 4jw o rt1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 43 k64 2dl m tle u o50
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a 7tk -1 oth uoe -w z7k -b ois
28 Pridaná hodnota i 0hm -e dxd z d21 fa 67k uh ued
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d1 fl6 go6 6mf 5 vwq
49 Nákladové úroky x5l wuu w zlm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nk k6m 7iy iiu xsj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5l -4l1 -if1 -jlm -j 07v
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením h k3p -9 zr9 3td -v tc3 -0 h5j
57 Daň z príjmov b7e 1yh pan ofg
58 Daň z príjmov splatná 9ot
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 878 -5 626 -535 -3 499 -6 817