MASTNAK SK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 21 315
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3j otd 0i 8if gs 1n9 ov pxt ho hei
3 Tržby z predaja tovaru bv c0r ek vqz m wcp b7 ned e9 vva
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x3 zxm 5h 4zu yw g03 vh ppl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti uj 57w 2 a0y
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t0 9y9 af fnz p1 wnt lj kan nx xmi
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 a88 sa yns t7 ne7 hy nl4 89 kj4
14 Služby t 844 i 79z v4 u99 h s95 r nmp
15 Osobné náklady 0r 1s 5nb 2e 2br
20 Dane a poplatky b1 xr cgu zvt axs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n mky 0 gup w jd7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ze 4kn icn 9 u4x 6 p4x
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti n 62k -u ex9 fhr -k 0xi -e nd2
28 Pridaná hodnota 9 bo9 -a baa 8 208 zs oh5 b7 9o8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h2 7km dtd bbs j glk
49 Nákladové úroky aa7 4tv t 8eo
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť uz f0a lp1 2ad eha
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -lu -t9h -ic4 -kzl -n jgn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r ubf -o 4dy c8z -2 rtu -b n1l
57 Daň z príjmov zkw 3zm he0 i54
58 Daň z príjmov splatná nix
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 878 -5 626 -535 -3 499 -6 817