MASTNAK SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 15 274 15 893 31 558 39 139 54 357
2 Neobežný majetok dj yb6 fx 4ld 2w qhp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 038 11 760 33 166
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6u 0da m3 roj ns jss
33 Obežný majetok k0 q1k qr edp fa yeu 5c qhx pm ae1
34 Zásoby súčet c qrp 2 xy8 t 0rz
35 Materiál v hpp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w vv8 6 scx g iqy n gn4 3 w4k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 kqw m 70g b g3p m mde y fj4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v 77g
62 Sociálne poistenie ts p qs5 zz5 u dv5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3p s 2iw sqm 8 7qy
65 Iné pohľadávky no c jhj
71 Finančné účty v obu y qnf u1 iqs am mb6 ew s70
72 Peniaze lg3 k c5l ye 7sf fs fqs d1 p93
73 Účty v bankách 4 ygr
74 Časové rozlíšenie súčet -7p1
75 Náklady budúcich období dlhodobé -p15
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ef kpe d9 sbl fd 4i7 au jlh cz hwm
80 Vlastné imanie y 9z9 6 i9v u67 607 -p gew
81 Základné imanie súčet g an6 3 5vt 1 wjs 9 vev h ikr
82 Základné imanie m iav d 7ee s mzq x 2ux 0 y5u
87 Zákonné rezervné fondy rr kc ox uc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r 5pt -o 1v4 -17z -4 gp6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r aw8
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 pb4 -vnw -c u04
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d ygg -q 1xs -bko -n jt4 -y qjd
101 Záväzky z c9k o3 oy0 p7 j83 xw 9v9 1u e0m
102 Dlhodobé záväzky súčet fk 22q sl wmj s1 00b
122 Krátkodobé záväzky súčet x o7u nr ggp mv jdf bv hjc h3 ww0
123 Záväzky z obchodného styku súčet y alf h 89r 6 8t4 h0 qrv 800
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c glv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o i00
131 Záväzky voči zamestnancom 4 x6d n jpj
133 Daňové záväzky a dotácie l gsb 5ju g svv e i2h h78
135 Iné záväzky f wub p fhl py fm9 ay asc
136 Krátkodobé rezervy x7v