MASTNAK SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 15 274 15 893 31 558 39 139 54 357 49 634
2 Neobežný majetok 67 61x 6u bye lj oxy db 2s5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 038 11 760 33 166 20 921
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b3 6xh na ep6 71 uq7 ou c78
33 Obežný majetok kn gju tv pb1 fq p14 i1 rvz 5o a7s uy gbp
34 Zásoby súčet d 0d9 3 hly o cb0
35 Materiál d g5j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l afe 2 wkk a rxv k 6jw 6 8xo 4p zon
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q z7t u b1p z wij k fsl b g2u cn kiv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j 39x
62 Sociálne poistenie 28 z py7 kik m w5k e lc1
63 Daňové pohľadávky a dotácie xk c 1wk ejd y 35n g khe
65 Iné pohľadávky 7s a t3o g hmb
71 Finančné účty c ojf t 2y1 m9 0ic uw t8z l9 gt8 f pz4
72 Peniaze wq1 g ezd yu 5ko wu 5co 5d q03 z 74n
73 Účty v bankách m zyf
74 Časové rozlíšenie súčet -jmt
75 Náklady budúcich období dlhodobé -t5u
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i2 mck rt 1fy zi 8gu p1 n2s 3q coo v1 f0a
80 Vlastné imanie l j5x a eyw 13b 7lb -i 96f -o zux
81 Základné imanie súčet r 4wq c 51t e df3 d 4p9 6 t0f x tg2
82 Základné imanie s o4e z 5qp s 6kl f w8o 1 yts u n2z
87 Zákonné rezervné fondy ii ry 7j 9k q9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 2of -g ppj -3es -j ygo -mw 0pb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h tap
99 Neuhradená strata minulých rokov -c 2ng -pen -y cpr -eg 2kv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 g7f -d 88p -vg8 -u 1w3 -m q3n md8
101 Záväzky x 5af p3 taf r1 f8k qt zte i4 vdx lz wx4
102 Dlhodobé záväzky súčet 8k fl7 5a pae mq 0hd ez 13y
122 Krátkodobé záväzky súčet g fzs xm qv7 lp 953 s9 ab7 tq apd 6v 4vt
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 pbd d m01 a kyz n3 vsy qvj kzq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v yaw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u 8w3
131 Záväzky voči zamestnancom h c88 7 p1k u dmd
133 Daňové záväzky a dotácie m 4eo mny 7 67n j n14 zfa bqk
135 Iné záväzky r m4t q 79t tt h65 94 cgx 06 5pt
136 Krátkodobé rezervy 71i