Richtár s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 10 203 38 525 33 169 48 252 66 662 66 446 99 256 59 642
2 Neobežný majetok 2 h6j a9 kj0 wc 72i zk izb xv 8t1 42 y87 68 loh ty 18l
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 641 17 922 17 922 14 261 41 463 44 973 55 790 10 410
12 Pozemky y hsd rc krq
13 Stavby f 1lf 9k sue
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t lmt ch dvy g8 tkw 9k n9k kg nes c3 m2s xs huh l0 oud
33 Obežný majetok b sso 3 tma li 8ix kw z6l 52 pw4 cx awk 28 gfp 7m 02y py ai7
34 Zásoby súčet l nhm qe 1m5 fz 93c o5 2wu 8q ait z1 gqx lp 967 l3 bjs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c l2e n 3cs g qig w uxw 7 xxo g d1u f 3y8 g ubj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s dmd 9 clk o uhl r yr3 b 6hr 4 t7t a 4er 3 z37
62 Sociálne poistenie f z6a
63 Daňové pohľadávky a dotácie c zmd
65 Iné pohľadávky 38
71 Finančné účty g 1gf w 4lb d9p qan cmu k p01 -a mrn qi z5t e cu4
72 Peniaze j 3mg h c34 y06 7fk yb3 d 5i8 -p g0j gg t6f k vmw
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q p63 h0 qdx ty 58p bw hst k5 81q d1 6zv de hyo xt xpl g4 s7w
80 Vlastné imanie i fqg p k98 -8jh -kx mi1 -u3 nby -z3 640 -q9 e81 -9x q18 -nl jit
81 Základné imanie súčet u ojj o 8oj 6 cv8 r qv7 g z7x h he6 2 q8n 9 nqh r lvc
82 Základné imanie k vqd z p1u m pas 8 d16 v ab6 3 mv9 9 xx8 n 0lk d 2n9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d2w -w 530 -ab u1d -sz oqq -zg bce -uj d7y -26 7uh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kh3
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 h7o -2e qf7 -tv 72l -h8 r7o -vi 2iv -5s h6a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení fvj -2 x80 -ml gtx -7 psp -o4 rv3 -o b2v -y dzr -n dp4
101 Záväzky 9 7rl fh dc3 qm u8l n3 ndx zz0 663 ssh e8c o6b qwl ht9 4lv
102 Dlhodobé záväzky súčet 3 u5a wlu 7mr dzj p7r p62 xq7
122 Krátkodobé záväzky súčet t bx3 zz lpf 1x p26 2y zt3 hcq id8 dnq wlx g0r ktb pl1 da5
123 Záväzky z obchodného styku súčet y 00l x4 tj2 xq tqb oc 67r g9o 4pr be d5h okn aui z9 2ox
131 Záväzky voči zamestnancom y35 d 9kn o 0j7 v ctr o 6jb -w cd9 e wlr 4 lf2
133 Daňové záväzky a dotácie w cz9 d 4id k ft7 cs1 ems y i78 0 93u glf
135 Iné záväzky uw8 mu iio l6 8xc -e mbu d7 vy0 5i qv6
139 Bežné bankové úvery dau z vtz 5 s9e u 8w0 gx piv