Dalma Group s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 590 12 055 7 250 27 298
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w rkk 0u 2ii a 2lm b6 nvd
5 Tržby z predaja služieb 3 590 12 055 7 250 27 298
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f 8bx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 hos i twh s 8wx f7 oc8
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok dlw 7 f7m b 947 h dkl
14 Služby s or9 o zye f q5x dw giz
15 Osobné náklady l67 1 m51 ow4 lm2
16 Mzdové náklady aeq c edq f3l 2r5
18 Náklady na sociálne poistenie 69 416 162 211
19 Sociálne náklady f i o 4
20 Dane a poplatky ulf faj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť xx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v0i l eg1 nkt 48k
28 Pridaná hodnota qru x 3oq f k9g e olj
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w2 qw 7tk 0q
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q3 hk ff0 nu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x7 -1q -qzk -3y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením bzh a mov g7o 2p1
57 Daň z príjmov rho hxt 4c7 -gv7
58 Daň z príjmov splatná 74x ghv pwe -va3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 509 2 143 -588 963