Machterliving s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 10 831 263 781 565 157 623 202 586 792 643 578 867 168 1 000 769
2 Neobežný majetok xmq 82c fwq gxm mnv vmm 94f oi7 dvk na7 3zr 5hw g5g oet
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 178 416 456 830 417 452 441 634 467 067 446 024 596 923
13 Stavby 604 ozy 6oy wt4 2y6 mpx vt2 itu m41 5x9 olj yn0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 53x pbw sbb 50g brs d4 c42 uy 5ng l5 0q1 bwp w7s
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 168 583 54 990 85 450
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok y 3ue 1d e88 a 6os b4 vpz
21 Dlhodobý finančný majetok súčet wf6 ykr hwe 5u1
27 Ostatné pôžičky eb6 w28 1lo wor
33 Obežný majetok z lxk eb nsm p7b c46 2yo gko 1az u49 462 wjp 1b3 ede dbf ujg
34 Zásoby súčet x f4d 8 wxb o kgh fbm xbk byo
39 Tovar d jk9 n 4dd h rsr 331 5x6 hys
40 Poskytnuté preddavky na zásoby b my5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 tfy l4 wz2 h1j 8rp 71 ojy b4 gc3 2s wlt sw0 vsh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o s7y xm 6vl nkf 2s4 ta 3x8 3j dxu 4s xff v72 a9g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w 7y6 xb s92 6sb 055 g5 7oc 0w 8s8 g4 6i4 1e5 um8
63 Daňové pohľadávky a dotácie ld 9 cxt 1 ywh kqu
65 Iné pohľadávky 6 ezk u g8e 9 wq9 bi ts8
71 Finančné účty 4 fla ld 59w gv gts br 1k7 0f2 159 dy nuw yw 7d4 l bxo
72 Peniaze l qsz kb knn 8l 2j1 on e8v w 6xr an hl1 p 4mq
73 Účty v bankách k 9nz jp d9m 2j jhl wa yhh g9 05s m6 nrv f af5
74 Časové rozlíšenie súčet o nvz k pc1 t 61b t 3f5 l rr6 r sfm o xn8 b y46
75 Náklady budúcich období dlhodobé xsw v i w
76 Náklady budúcich období krátkodobé e y9l e 57p 1 ovj i br7 r 4pq 1 gvv e k59 5 02w
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 3 3tg
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j6 cjw 9d3 yi7 jb0 nv2 wzn bsd x66 fgk wy0 c4p 9y1 wgo 4 ilm vf2
80 Vlastné imanie 9 cz2 wd gg1 l5 s5h 95 6bt eo4 84d hht s0h snl idu x1n d44
81 Základné imanie súčet 2 mfq d iwm c 0wm c 0oo i a4j s ber z 395 4 gk4
82 Základné imanie z qxd l a83 q by8 s bmh 5 vtl 3 i9e v 9il f lx1
87 Zákonné rezervné fondy lt3 gey kyv bjk 1pi 81l alz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z1p aap g4b tk1 5xb hbx 0dk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q 9jg 42 uo7 51 18j 4h xt6 054 7w4 mgf zix yeo 5bg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 ifs dd 4ep x3 ni1 uz 3hg ilw umx 4vs 4ko 4pf ass
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x v0c dr 8de ws 828 4k tef 32 2xo 5b iat ue jbf zu jgy
101 Záväzky 1 2kx j8t 8xi n3d 51z 46u hnz ufo 1hx av9 pid m4m kh4 0lh mtd
102 Dlhodobé záväzky súčet 03b 8bz d0q njt sjl t8a 78u q6o rbf 8gg oid kod fy5 mfz
110 Ostatné dlhodobé záväzky bcp 920 gxr n6z 09t jjw dar rii 3za kv9 ci3 9sf apx rtm
114 Záväzky zo sociálneho fondu kr x1j p9r ib4 65o meb
115 Iné dlhodobé záväzky wh ilr 70 3ta
121 Dlhodobé bankové úvery y9 gng t1 i2c 2 1jb ql upm yei ssj 0is bt2
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 gio 5k 9gw t5t 530 y9r epj 0dg cxw irr aqj 2n 9ub xqn mo2
123 Záväzky z obchodného styku súčet f t62 f z0l 78j hwq z8q 2tx e78 kez 5t ddz lb n9e n7 5cb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 t4u d ehe ikt 8bg sj6 0vo zh8 qss 1w rwn at v4d kw 617
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h n9p
131 Záväzky voči zamestnancom m guo 5 3wr u tep h o6h v h83 6 xj1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f gzg 3 ovw n 0l9 6 1dw u 5a1 7 0tl
133 Daňové záväzky a dotácie j9s 7 fhm k lrv s t3f y 6gc 9 eml 3 1dq r d9u
135 Iné záväzky 4cq rux em 25k o tka
136 Krátkodobé rezervy f6 ip8 f0n s fdt s x63 g ydw bjm
137 Zákonné rezervy 2p leg 6m6 6 v4b b r1e a r02
138 Ostatné rezervy 498 rv3 z44 aek
139 Bežné bankové úvery sn 8z6 v7 325 n4 9qr ch xyk m p56 t3z 4d8