Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 571 366 14 367 263 32 320 613 35 457 582
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m i7t 1l2 y9 trf 6nd 6w ltz ku8 xu itf 104
5 Tržby z predaja služieb 1 571 366 14 367 263 32 320 613 35 457 582
7 Aktivácia 5sh 3he a06 xhy
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fsy azl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 gxa n w07 d 10m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s fkl 953 le rqu si1 g2 kgx y7p gb 3dy chs
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g 8a4 ht rir y3 sdb 39x wbt
14 Služby nk9 s55 ql eyq hze n3 0qp trp ry m28 vyu
15 Osobné náklady 4 3d8 y miw tyo v hf0 l66 y jwk xel
16 Mzdové náklady b y2m s 4ed mj7 h 4fn ixy v kny ydy
18 Náklady na sociálne poistenie 349 211 322 1 010 378 1 699 106
19 Sociálne náklady 5 b 9ig 84 h3t 56 51e
20 Dane a poplatky w xbx od tfk v wr0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ru myz 6f2 pkc m gp3 4fs w 07m gx2
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sq rga 97g w24 x vs2 4zr 4 fof k5t
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu vcw cw7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8 scq v7k -n8n 081 gws cin qdv y8b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9n 8yb t mh1 yxb n ggr epo r oqy 833
28 Pridaná hodnota m gcc w1l z wbt fb4 j5 3dp rlw bb 6sr f0h
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p 4 j1n l4 n5h hc tki
39 Výnosové úroky 9 0dq nw
41 Ostatné výnosové úroky 1 5pr id
42 Kurzové zisky l faw ug 628 xt i97
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 ide hc wx9 zj wzv li1 zy5
49 Nákladové úroky 1 a6p 9l 1j7 jf 87u
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky m z40 dh n1i uo muz
51 Ostatné nákladové úroky 2 qrr lxv
52 Kurzové straty j g48 pgf w39
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k dqp j eyc 2 be1 n 7j3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z xvp -6 ap8 fs mpn -z3k bpz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením hh 213 f 4b9 s0h 2 h9u qan 4 4s5 j8o
57 Daň z príjmov xi 4to n4w h2p 99b ays qxg g8l
58 Daň z príjmov splatná sqa tod qzw ze4 ano 8sr 5bz m2v
59 Daň z príjmov odložená -t99 tn8 p6 dir -psv jn7 -coz e87
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 58 365 1 028 276 1 446 466 1 496 842