Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 571 366 14 367 263 32 320 613 35 457 582
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6 6td nah p6 xdo j82 za non 6tz lz oic 1sg
5 Tržby z predaja služieb 1 571 366 14 367 263 32 320 613 35 457 582
7 Aktivácia rrn d9w wf7 83o
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k6b rad
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q nnq t drb 4 q23
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n v0u wwl tr zbj auf hq odz nu0 am z9n 9wz
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 q6f gl 2fl nx c81 gs4 dzf
14 Služby goe xqr 5w 4a0 4ll jc ndc zdf c1 7dw ktn
15 Osobné náklady a d40 l slm h8w 3 udh dhm 0 b1r u8e
16 Mzdové náklady u hxd o xp8 gid 1 yvv ijt j 67j fp8
18 Náklady na sociálne poistenie 349 211 322 1 010 378 1 699 106
19 Sociálne náklady a 6 2z2 jf fhu lu h3b
20 Dane a poplatky m n6j g5 2hl w yth
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5a n2q t6g i02 6 ctp inb c am7 h2n
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nj fo6 hst ox8 c ev2 1mq m 5ov pu0
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3ni b6e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m p2v nwx -irr tbj jz9 fda 1x0 fxj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mc 044 c vxv 3ec t rer xjm 1 t7v o4j
28 Pridaná hodnota 5 efk my3 5 cki hm3 br ti7 sag 10 acq lja
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t r 089 eg i01 1n w2h
39 Výnosové úroky a 8gd tt
41 Ostatné výnosové úroky 1 glr ak
42 Kurzové zisky 9 yu5 8w fhk 2j ejm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j 6ff qm irf 5k j1w r2e m2h
49 Nákladové úroky 5 drf nm inf aq agk
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 0 ozj cq 2dg ja 00q
51 Ostatné nákladové úroky o 530 8vf
52 Kurzové straty 0 xar u48 t46
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u d6i q cwh q kgm 6 n8j
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w r6l -w fie jk awm -83o zwa
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2m dwz 7 x5t 91u j lzf 0ia i 2br pvt
57 Daň z príjmov de sz3 g2s bx9 l3m wz3 s54 e45
58 Daň z príjmov splatná qsp wtt v8i r9n 86q f3q n20 007
59 Daň z príjmov odložená -952 ua6 v2 8dk -ack ka6 -12m brj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 58 365 1 028 276 1 446 466 1 496 842